Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Nederland

Wat zijn de werktijden voor au pairs in Nederland? Hoeveel zakgeld ontvangt een au pair in Nederland? Hoe zijn ze verzekerd? Wat er nog meer te weten valt voor een au pair verblijf in Nederland voor au pair en gastgezin is te lezen op deze pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille
 • Contract

  Au pair en gastgezin hadden van tevoren over hun wederzijdse verwachtingen moeten praten en deze in een au pair contract moeten vastleggen. Dit contract moet de taken en werktijden bevatten. Het modelcontract is verkrijgbaar bij het agentschap dat het au pair verblijf organiseert.

  Beendigung

  Het contract is geldig voor de gehele duur van het au pair verblijf. Het kan echter vroegtijdig worden beëindigd als bijvoorbeeld het au pair en het gastgezin elkaar niet meer begrijpen. In dit geval geldt een opzegtermijn van 14 dagen. Dit stelt het au pair en het gastgezin in staat om een vervanger te vinden en de reis naar huis te organiseren. Het au pair contract kan ook met onmiddellijke ingang worden opgezegd in geval van ernstige redenen.

 • Duur van het verblijf

  Au pairs mogen in Nederland maximaal een jaar lang au pairs zijn.

 • Werkzaamheden

  De belangrijkste taken zijn de zorg voor de kinderen en lichte huishoudelijke taken. Samen met het gastgezin wordt ook een rooster opgesteld met de exacte taken.

 • Zakgeld

  Au pairs in Nederland ontvangen tussen de 300 en 340 euro zakgeld per maand.

 • Kost en inwoning

  Naast het zakgeld ontvangt het au pair gratis kost en inwoning. Het au pair heeft ook recht op kost en inwoning in geval van ziekte en tijdens de vakantie.

 • Werktijden

  In Nederland mag de wekelijkse arbeidstijd van een au pair niet meer dan 30 uur per week bedragen. Opgemerkt dient te worden dat het au pair niet meer dan 8 uur per dag en 5 dagen per week werkt. Extra babysitten bij het gastgezin of andere deeltijdbanen zijn niet toegestaan.

 • Vrije tijd en verlof

  In Nederland heeft een au pair minimaal twee vrije dagen per week. Deze dagen zijn vrij te kiezen, zodat ze elkaar niet hoeven te volgen. We raden gastgezinnen echter aan om hun au pairs minstens één keer per maand een gratis weekend toe te kennen.

  Als au pair in Nederland heeft u recht op minimaal 2 weken betaalde vakantie voor een verblijf van 12 maanden. In geval van een korter verblijf kan het gastgezin deze waarde gebruiken om de duur van de vakantie te bepalen.

  In Nederland is er geen officiële regeling op feestdagen voor au pairs. Wij raden u aan dat au pairs vakantie hebben. Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen au pairs op vakantie werken. Het gastgezin dient dit vooraf met het au pair te bespreken.

 • Taalcursus / Culturele uitwisseling

  In Nederland heeft een au pair het recht om een taalcursus bij te wonen. Het gastgezin helpt het au pair bij het vinden van passende aanbiedingen in de buurt van hun woonplaats. Zij dragen ook tot 320 euro per jaar bij aan de kosten van de cursus.
  Het au pair programma in Nederland is vooral bedoeld voor culturele uitwisseling. Dit omvat typische activiteiten met het gastgezin, die helpen om de Nederlandse cultuur beter te leren kennen.

 • Au pair verzekering

  Tijdens hun verblijf in Nederland hebben au pairs een ziektekostenverzekering nodig. De verplichte ziektekostenverzekering in Nederland is een basisverzekering. Het kan worden meegenomen door iedereen die in Nederland woont. Het omvat algemene medische zorg door specialisten en huisartsen, in ziekenhuizen, medicatie, revalidatie en meer. Het gastgezin betaalt voor deze verzekering. Het gastgezin moet ook een au pair verzekering op naam van het au pair afsluiten, met inbegrip van een ongevallen-, aansprakelijkheids- en bagageverzekering en een verzekering voor repatriëring. De zorgverzekering Young Global Traveler van OOM Insurance en de au pair verzekering ISIS van de verzekeringsmaatschappij JoHo Verzekeringen zijn bijvoorbeeld verzekeringen die speciaal zijn afgestemd op au pairs.

 • Rijbewijs

  Veel gastgezinnen geven de voorkeur aan een au pair met een rijbewijs, daarom moet het au pair voldoende rijervaring hebben.

  Het au pair zal waarschijnlijk in de auto van zijn gastgezin rijden. Daarom moeten alle vragen over verzekering en aansprakelijkheid vooraf worden opgehelderd, zodat in geval van een ongeval of schade duidelijk is wie de kosten zal dragen.

  Als het au pair in Nederland wil rijden, moet hij eerst controleren of zijn rijbewijs daar geldig is.

  Indien het au pair geen EU-burger is, mag hij/zij alleen gedurende de eerste 6 maanden van zijn/haar verblijf in Nederland een auto besturen vanuit zijn/haar land van herkomst. Daarna moeten zij hun rijbewijs laten herschrijven of een Nederlands rijbewijs behalen. Er moet een schriftelijk en een praktisch examen worden afgelegd. Het schriftelijk examen kan in het Engels worden afgelegd. De kosten van de examens zijn afhankelijk van de rijschool. Wij raden gastgezinnen aan om de kosten van hun au pair voor het Nederlandse rijbewijs voor hun rekening te nemen.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.