Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Nederland

Zakgeld, werkuren en het au pair contract in Nederland. Kom hier meer te weten over hoe au pairs en gastgezinnen in Nederland met elkaar samenwerken.  Hoeveel zakgeld ontvangt een au pair? Hoe is de verzekering geregeld? Deze en andere belangrijke informatie voor au pairs en gastgezinnen wordt op deze pagina uitgelegd.

Jonge vrouw met portefeuille

Au pair contract

De au pair en het gastgezin moeten van tevoren hun verwachtingen onderling afstemmen. Ze ondertekenen een contract waarin de belangrijkste voorwaarden voor het au pair verblijf (zoals werkzaamheden en werkuren) worden vastgelegd. 

Het (verplichte) au pair bureau dat de plaatsing begeleidt, voorziet in een basiscontract. Onze partner in Nederland ‘Au Pair International’ is een door de IND erkend au pair bureau. Au Pair International begeleidt hun klanten bij het opstellen van een rooster dat voldoet aan de wettelijke voorwaarden in Nederland. 

Beëindiging van het contract
Het contract kan tussentijds worden ontbonden als de au pair en het gastgezin bijvoorbeeld niet met elkaar overweg kunnen. In dit geval is een opzegtermijn van 28 dagen van toepassing. Op deze manier hebben zowel het gastgezin als de au pair tijd om vervanging te zoeken danwel de terugreis van de au pair te regelen. Bij serieuze misstanden kan het contract ook per direct worden ontbonden zonder dat een opzegtermijn van toepassing is. Hiervoor is wel voorafgaande toestemming van het au pair bureau nodig. Er kunnen extra kosten voor noodopvang van de au pair van toepassing zijn.  

 

Duur van het verblijf

Je mag maximaal één jaar als au pair verblijven in Nederland. 

 

Werkzaamheden van een au pair  

De voornaamste taak van een au pair is het helpen bij de verzorging van de kinderen van het gastgezin. Daarnaast mag een au pair ook helpen bij lichte huishoudelijke werkzaamheden. Het gastgezin en de au pair moeten samen een rooster opstellen waarin de exacte werktijden en werkzaamheden van de au pair worden vastgelegd. 

 

Meer informatie:

 

Zakgeld

Au pairs in Nederland ontvangen tussen de 300 en 340 euro zakgeld per maand.

Meer informatie over dit onderwerp:

 

Kost en inwoning

Naast het zakgeld, biedt het gastgezin de au pair ook alle maaltijden en een eigen, afsluitbare kamer aan. De au pair heeft ook recht op kost en inwoning in geval van ziekte of tijdens vakanties.  

Meer informatie over dit onderwerp: 

 

Werktijden

In Nederland is een au pair maximaal 30 uur per week inzetbaar. De verdeling over de week staat het gezin vrij, maar een au pair mag nooit meer dan acht uur per dag ingezet worden. Verder heeft een au pair recht op ten minste twee volledig vrije dagen per week. Een au pair mag geen betaalde of onbetaalde (oppas)werkzaamheden verrichten buiten het au pair programma. 

Meer informatie over dit onderwerp:

 

Vrije tijd en verlof

In Nederland heeft een au pair recht op minimaal twee vrije dagen per week. Deze dagen hoeven niet persé aaneensluitend te zijn. Wij adviseren gastgezinnen echter om de au pair ten minste één vrij weekend per maand toe te kennen. 
 
In Nederland zijn er geen wettelijke richtlijnen binnen het au pair programma voor wat betreft officiële feestdagen. Wij adviseren echter dat de au pair vrij krijgt op feestdagen en alleen in uitzonderingssituaties wordt ingezet. Dit moet van tevoren door het gastgezin met de au pair worden besproken. 

Een au pair in Nederland heeft recht op minimaal twee weken betaalde vakantie bij een verblijf van twaalf maanden. Sommige gastgezinnen nodigen de au pair uit om mee te gaan op vakantie. Weet wel dat een au pair  géén taken mag verrichten op het vakantieadres. Als een gastgezin liever zonder de au pair op vakantie gaat of als de au pair liever thuis blijft, dan moet het gastgezin ervoor zorgen dat er voldoende (geld voor) eten en drinken in huis is voor de au pair.   
Het gastgezin en de au pair moeten hun vakantieplannen tijdig en in goed onderling overleg met elkaar afstemmen. 

 

Taalcursus / Culturele uitwisseling

Au pairs in Nederland mogen een taalcursus volgen. Wij vragen gastgezinnen om de au pair op weg te helpen bij het vinden van een geschikte taalcursus bij hen in de buurt, en om eenmalig 320 euro bij te dragen aan de taalcursus.    

Verder bevelen wij van harte de cursus ‘Nederlands voor au pairs’ van onze partner in Nederland ‘Au Pair International’ aan. Deze cursus wordt diverse malen per jaar aangeboden en bestaat uit tien lessen. De eerste en laatste les worden live gegeven op een locatie in Den Haag en de overige acht lessen worden online aangeboden. De lessen zijn vormgegeven rondom belangrijke thema’s voor een au pair zoals het doen van boodschappen in de supermarkt en het spelen met de kinderen van het gastgezin. Via de website van Au Pair International kan de au pair aangemeld worden voor een cursus.

 
Het au pair programma in Nederland is expliciet opgezet als een cultureel uitwisselingsprogramma. Dit houdt in dat de au pair en het gastgezin samen typisch Nederlandse uitjes ondernemen waardoor de au pair kennis maakt met de Nederlandse cultuur. Onze partner in Nederland Au Pair International heeft een heel uitgebreid activiteitenprogramma voor au pairs, met o.a. museumbezoeken, workshops en stedentrips.  
 
Meer informatie over dit onderwerp:

 

Au pair verzekering

In Nederland moet een au pair een basiszorgverzekering afsluiten. Deze verzekering is verplicht voor alle inwoners in Nederland en dekt de kosten van bezoeken aan een arts (huisarts en medisch specialisten), verblijf in een  ziekenhuis en medicijnen.  

De au pair betaalt de basiszorgverzekering zelf. De au pair kan echter zorgtoeslag aanvragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Meestal is de zorgtoeslag voldoende om de maandelijkse zorgpremie te compenseren.   

Daarnaast moet het gastgezin zorgdragen voor een specifieke au pair verzekering. Deze verzekering biedt dekking bij ongevallen, aansprakelijkheid, verlies van bagage en  repatriëring. De zorgverzekering Young Global Traveler van OOM Insurance en de au pair verzekering ISIS van de verzekeringsmaatschappij JoHo Verzekeringen zijn bijvoorbeeld verzekeringen die speciaal zijn afgestemd op au pairs.

 

Rijbewijs

Veel gastgezinnen geven de voorkeur aan een au pair met een rijbewijs. Als dit het geval is, dan is het belangrijk om na te gaan of de au pair voldoende rijervaring heeft.  

De au pair zal waarschijnlijk in een auto van het gastgezin gaan rijden. Het is belangrijk dat het gastgezin de autoverzekering hierover tijdig informeert in verband met aansprakelijkheid bij mogelijke ongelukken of schade. 

Als het au pair in Nederland wil rijden, moet hij eerst controleren of zijn rijbewijs daar geldig is.

Au pairs van buiten de EU/EVA mogen hun eigen rijbewijs alleen de eerste 185 dagen gebruiken. In sommige gevallen kan het buitenlandse exemplaar worden omgewisseld voor een Nederlandse. In veel gevallen moet er echter opnieuw theorie- en praktijkexamen worden gedaan bij het CBR. Het theorie-examen kan in het Engels worden afgenomen. Er zijn uiteraard kosten verbonden aan de examens, die variëren per rijschool. Wij adviseren dat gastgezinnen de kosten voor het Nederlandse rijbewijs van hun au pair betalen. 

Mee informatie over dit onderwerp:

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.