Vragen over de basisprincipes van au pair blijft

Vanaf de eerste stappen tot en met de algemene voorwaarden van het au pair verblijf zoals werktijd & Co. Hier vindt u alle vragen en antwoorden over de basis.

De eerste stappen

 • Au pair worden - het juiste voor mij?

  • Wil je graag een andere cultuur leren kennen en een vreemd land verkennen?  
  • Wilt u uw taalvaardigheden in uw gastland verbeteren en belangrijke ervaring opdoen voor uw persoonlijke en professionele toekomst? 
  • U geniet van de zorg voor kinderen?

  Als je deze vragen met "Ja" kunt beantwoorden, is een au pair verblijf de juiste keuze voor jou. Tijdens een au pair verblijf lernst du maak je intensief kennis met de cultuur en taal van je gastland. Tegelijkertijd woont u in uw gastgezin als "tijdelijke zoon of dochter". Dit geeft je een vast aanspreekpunt in je gastland.

  De taken van een au pair brengen veel plezier en plezier, maar ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. Vooral in de kinderopvang. Het is dus belangrijk dat u bereid bent om verantwoordelijkheid op u te nemen en niet bang bent voor nieuwe uitdagingen. Het beheersen hiervan is vaak zeer verrijkend voor au pairs. Onder Ervaringsberichten krijgt u inzicht in de ervaringen van au pairs en gastgezinnen.

 • Een au-pair hosten - het juiste voor ons?

  • Heeft u hulp nodig bij kinderopvang? 
  • Heeft uw huishouden minstens één kind jonger dan 18 jaar? 
  • Bent u bereid om een au pair voor een beperkte periode als volwaardig gezinslid te aanvaarden en hem of haar kennis te laten maken met de cultuur en de taal van het land?Bent u bereid om een au pair voor een beperkte periode als volwaardig gezinslid te aanvaarden en hem of haar kennis te laten maken met de cultuur en de taal van het land? 
  • U kunt het au pair voorzien van uw eigen kamer en extra kosten voor zakgeld, eten en verzekering?

  Als u alle vragen met Ja kunt beantwoorden en als u ook geniet van de opname van een nieuw familielid voor een bepaalde periode, dan is een au pair precies wat u zoekt: het ontlast de kinderopvang en het lichte huishouden en verrijkt tegelijkertijd het gezin. 

  Het is belangrijk dat je bewust voor een au pair hebt gekozen. Omdat het au pair verblijf een speciale vertrouwensrelatie vereist: U krijgt een nieuw familielid uit een vreemde cultuur toevertrouwd, aan wie u op uw beurt uw kinderen kunt toevertrouwen. Wederzijds respect, respect voor elkaar, goede communicatie en duidelijke regels en een succesvolle integratie in het gezinsleven spelen een belangrijke rol. 

  Let op: Au pairs zijn geen kindermeisjes of pure huishoudhulpen. Anders dan in een arbeidsverhouding wonen au pairs tijdelijk met u als volwaardig nieuw gezinslid. Je au pair neemt deel aan het dagelijkse gezinsleven en doet licht huishoudelijk werk zoals andere familieleden. Als "grote zus" of "grote broer" wordt het au pair vaak een belangrijke verzorger voor uw kinderen. Net als u als gastgezin geeft het au pair ook inzicht in de cultuur, taal en gebruiken van zijn thuisland.  

 • Waarom moet ik me registreren?

  Je registreert je bij AuPairWorld om een geschikt au pair of gastgezin te vinden. U kunt gratis een profiel aanmaken. Zodra u uw profiel heeft aangemaakt, zal EasyFind u profielen tonen die overeenkomen met uw zoekcriteria. Na je aanmelding kun je ook contact opnemen met elke au pair of gastgezin in het beveiligde gedeelte van het AuPairWorld berichtensysteem. Om een au pair of een gastgezin op de hoogte te brengen van uw interesse, stuurt u een standaardbericht. Om persoonlijke contactgegevens uit te wisselen, moeten gastgezinnen Premium Lid worden. Au pairs kunnen gratis gebruik maken van de AuPairWorld-service.


Werktijden

 • Wat is werktijd en wat is vrije tijd?

  De grenzen tussen werk en vrije tijd kunnen soms vervagen. Hier helpt het als het gastgezin vooraf duidelijk aangeeft, bijvoorbeeld tijdens gezamenlijke excursies, voor welk doel het au-pair de excursie begeleidt. Voor recreatie, als cultureel programma of als onderdeel van het dagelijkse gezinsleven met de zorg voor de kinderen? Au pairs en gastgezinnen moeten dit van tevoren bespreken en tot een gemeenschappelijke overeenkomst komen die beide partijen kunnen aanvaarden.

 • Is babysitten extra betaald?

  De arbeidstijd van een au-pair is meestal duidelijk geregeld in deau pairregels van het gastland: Een au-pair mag meestal niet meer dan een bepaald aantal uren per week werken. Meestal tellen hier al alle oppas-uren mee.
   

   

 • Moet de verdeling van de wekelijkse ure in het contract worden vastgelegd of kunt u een beetje flexibel zijn?

  Bepaal al in de voorbespreking de kerntaken en werktijden van uw au pair. Natuurlijk kun je niet alles plannen. Jullie au pair moet daarom ook een zekere mate van flexibiliteit in de tijd hebben. Voor jullie geldt: maak het als gastgezin mogelijk dat jullie au pair kan plannen wat er gepland kan worden. Zorg ervoor dat het niet meer werkt dan het au pair programmatoelaat en dat het ook kan deelnemen aan detaalcursus. Het is het beste om eenweek- of maandplan voor jullie au pair te maken en dit aan het begin van de week met hem of haar te bespreken.

 • Hoe zit het toch met de vakantie? Kan het au pair ook op vakantie gaan?

  Raadpleeg altijd de regelgeving vanje gastland voor meer informatie. In sommige landen zijn er geen officiële vakantiereglementen. Wij raden au pairs echter aan om een vakantie te hebben en demaximale wekelijkse werktijden niet te overschrijden. Als jullie de au pair op vakantie nodig hebben, zorg er dan voor dat jullie au pair zijn of haar werktijd op die extra dag niet overschrijdt, of kan elders compenseren. Regel dit a.u.b. met het au pair en maak een individuele overeenkomst voor de vakantie. Een au pair relatie is immers altijd gebaseerd op geven en nemen in overleg.

 • Is babysitten eigenlijk werktijd?

  Duidelijk: babysitten is werktijd! Zelfs als de au pair TV kijkt en de kinderen slapen. Het au pair moet te allen tijde aanwezig en klaar staan wanneer een kind wakker wordt of hulp nodig heeft. In hun vrije tijd kan de au pair alles doen wat hij/zij wil. Dat kan hier niet. Overigens is het maximum aantal avonden dat een au pair kan oppassen in de verschillende au pair programma's geregeld. In de meeste landen is dit één of twee avonden per week.


Vakantie en vrije tijd

 • Als onze au pair ons op vakantie vergezelt, wordt dit dan als werktijd of vakantie beschouwd?

  Wanneer de grenzen tussen werk en vrije tijd vervagen, helpt deze vraag: Wat is het doel van de vakantie van de au pair? Omdat het au-pair voor de kinderen moet zorgen of als puur plezier met de tijd tot hun eigen beschikking? Zodra de Familieraad dit heeft besloten, praat er dan met jullie au pair over! Vind samen een overeenkomst die beide partijen kunnen aanvaarden.

   Lees ook de volgende artikelen over dit onderweerp:

 • Onze au pair heeft een visum voor Duitsland. Kunnen we het ook meenemen op vakantie naar Spaanje?

  AuPairWorld vroeg direct bij het federale bureau voor migratie in Neurenberg. Hier is het antwoord van de woordvoerder:

  "De meeste EU-lidstaten, waaronder Spanje, maken nu deel uit van het "Schengengebied" waarin de grenscontroles zijn afgeschaft. Onderdanen van derde landen genieten dezelfde vrijheid van reizen als de burgers van de Unie. Er is echter één voorwaarde: u moet legaal in een van deze "Schengenstaten" verblijven. Om als au pair te kunnen werken is een verblijfsvergunning nodig die het au pair in staat stelt dit beroep uit te oefenen. Zodra deze verblijfsvergunning is afgegeven, kan de betrokkene een aanvraag indienen voor een periode van maximaal drie maanden zonder werk (bijv. (op vakantie) in een andere staat van het Schengengebied. (.....)".

  Voor meer informatie in een specifiek geval kunt u contact opnemen met de bevoegde immigratieautoriteit.

   

 • Kunnen we de au pair vragen of zij ook voor de kinderen van mijn zus op bezoek is?

  Natuurlijk kunt u dat ook vragen. Jullie moeten echter ook verwachten en accepteren dat jullie au pair niet voor meerdere kinderen tegelijk wil zorgen. Misschien kunt u in dit geval ook iemand van uw familie om steun vragen. Zorg er ook voor dat jullie au pair het maximale aantal werkuren niet overschrijdt.

Kerstfeest

 • Kunnen we ons au pair vragen om ons tijdens de kerstperiode te steunen?

  Dat kun je niet vragen, maar je kunt wel al vragen :-). Bespreek uw kerstplanning al in een vroeg stadium met uw au pair. Uw au pair blijft bij u: Je kunt samen bepalen op welke dagen je au pair gaat werken en wanneer hij of zij vrij zal zijn. Leuk compromis: Waarom stelt u niet voor dat uw au pair tijdens de kerstperiode blijft, maar neem Pasen of de tijd na Kerstmis tot aan de jaarwisseling.

  Lees ook het volgende artikel dat bij het onderwerp past:

  Kerst als au pair - een onvergetelijke culturele uitwisseling

 • Tijdens de kerstvakantie gaan we traditioneel met onze kinderen op vakantie. Is het gebruikelijk om onze au pair mee te nemen?

  Vraag je au pair vroeg wat hij of zij van plan is voor Kerstmis. Als jullie au pair zich bij jullie gezin wil voegen, moeten jullie ook proberen dit mogelijk te maken. Als dit om financiële of organisatorische redenen niet mogelijk is, zorg er dan voor dat uw au-pair gedurende deze tijd is voorzien voor zichzelf kan zorgen. Leg jullie au pair openlijk uit wat de redenen zijn en maak duidelijk dat het niet hun schuld is.

 • Wij zijn moslims, onze au pair is christelijk. Ze wil Kerstmis vieren. Wat kunnen we doen voor on au pair?

  Kerstmis is een onderdeel van de christelijke cultuur, want de Ramadan is een onderdeel van de moslimcultuur. Gebruik uw nieuwsgierigheid en respect voor verschillende gebruiken en tradities om de culturele uitwisseling te intensiveren. En vraag je au pair vroeg hoe ze graag Kerstmis wil doorbrengen. Wilt u met vrienden vieren, bij u blijven of met verlof naar huis gaan? Als het naar huis wil gaan, geef dan je au pair de kans om dat te doen. Plan samen, wanneer jullie au pair vrij komt en wanneer hij/zij weer moet werken.

 • Zullen we onze au pair iets geven voor Kerstmis?

  Jullie au pair is jullie dochter of jullie tijdelijke zoon. Als jullie eigen kinderen cadeaus ontvangen, dan zal jullie au pair zeker blij zijn met een klein cadeautje. Het hoeft geen big deal te zijn. Hier zijn prachtige kalenders met taaltips, een persoonlijk fotoalbum, handwerk van de kinderen... Als jullie au pair met Kerstmis naar huis wil gaan, kunnen ze bijvoorbeeld de heen- of terugreis over te nemen.

 • Elke Kerstmis maken we een officiële familiefoto. Moet de au pair er op zitten of niet?

  Een familie heeft veel geesten en veel meningen. Aangezien de au pair Kerstmis met jullie gezin doorbrengt, ga ik ervan uit dat jullie elkaar goed begrijpen. Dan is er volgens mij helemaal niets tegen om je au pair mee te nemen op de kerstfoto. De foto herinnert iedereen aan de viering en ook jullie au pair deed mee. Als andere familieleden het niet zo zien: Maak gewoon twee foto's, één met en één zonder au pair. Misschien wil je au pair deze tweede foto maken?