Welk taalniveau heb ik nodig voor het verblijf?

(ook te vinden met trefwoorden Talenkennis en Vreemde taal)

Hoewel een van de doelstellingen van het au pair verblijf is de taal van het gastland te leren, zou de au pair reeds een zeker taalniveau moeten hebben voor het begin van het verblijf. Dit is belangrijk voor de werkvergunning en om communicatieproblemen met het gastgezin te voorkomen.

Several letters

Waarvan hangt de vereiste talenkennis af? 

Welk taalniveau de au pair mee moet brengen hangt af van het gastland en of een visum vereist is. Ten minste basiskennis van de taal van het gastland is vereist. Zonder voldoende talenkennis zal een au pair geen werkvergunning krijgen, als die in het gastland vereist is, en zal hij/zij moeilijkheden ondervinden om in het gastland de weg te vinden en met het gastgezin te communiceren. De au pair moet in staat zijn om eenvoudige vragen te beantwoorden en zich op een eenvoudige manier verstaanbaar te maken.

Online leren met een taal-app

Met nieuwe technologieën zijn er ook apps om talen te leren. Een app zal nooit een taalcursus als zodanig vervangen, maar is de perfecte aanvulling om je taalvaardigheid te verbeteren. AuPairWorld werkt samen met Babbel en biedt u 30% korting op de taal-app voor au pairs.

Daarom is taalkennis vanaf het begin zo belangrijk

Let op: Zelfs als jullie als gezin de taal van de au pair zouden spreken of een gemeenschappelijke taal zouden vinden waarin jullie kunnen communiceren, is dit alleen niet voldoende. De au pair zorgt voor de kinderen. Als er tijdens jullie afwezigheid iets gebeurt, moet de au pair hulp kunnen inroepen. U kunt er bijvoorbeeld niet van uitgaan dat de werknemers van een Duitstalige alarmcentrale Engels spreken of verstaan.

Leer wat u nog meer kunt doen voor uw veiligheid.