Toegangsvoorwaarden en visum voor au pairs in Nederland

Hebben au pairs in Nederland een visum nodig? Wat moeten gastgezinnen weten als ze een au pair in Nederland willen ontvangen? Alles wat au pairs en gastgezinnen moeten weten om Nederland binnen te komen kan hier worden gelezen. Gastgezinnen in Nederland kunnen gebruik maken van de service van ons partnerbureau Au Pair International en profiteren van een speciale aanbieding voor gebruikers van AuPairWorld.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

De regels zijn verschillend voor EU-burgers en niet-EU-burgers.

 

EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

EFTA: Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Niet-EU: onderdanen van alle andere landen

Au pairs uit de EU/EFTA

Het au pair programma in Nederland dient voor culturele uitwisseling. Een au pair verblijf is dus niet hetzelfde als een gewone baan. Als EU-burger kan het au pair ook als werknemer Nederland binnenkomen. In dit geval heeft het au pair recht op een minimumloon, maar kan het niet deelnemen aan het au pair programma.

Stap 1: Zoek een au pair of gstgezin

Au pair en gastgezin kunnen zich op AuPairWorld registreren en op zoek gaan naar de passende match.

Stap 2: Het gastgezin kiest een erkend au pair bureau in Nederland

Het gastgezin moet bij een au pair bureau geregistreerd staan om een au pair in Nederland te kunnen ontvangen. Alleen een door de Nederlandse Immigratiedienst (IND) officieel erkend bureau heeft het recht om namens het au pair de aanvraag voor het au pair verblijf in te dienen.

Het bureau verzorgt het au pair en gastgezin gedurende het gehele au pair verblijf in Nederland. Het biedt ook alle nodige documenten en informatie. Hieronder valt ook het au pair contract.

Stap 3: Inschrijving bij het gemeentbestuur

Na aankomst in Nederland vergezellen de gastouders het au pair naar de stad of gemeente die verantwoordelijk is voor hun woonplaats. Daar wordt het au pair geregistreerd in het bevolkingsregister (Einwohnermelderegister, GBA). Hiervoor heeft het au pair een beëdigde vertaling van de geboorteakte en een paspoort of identiteitskaart nodig.

Meer informatie is verkrijgbaar bij het betreffende au pair bureau in Nederland.

 

Au pairs uit niet-EU-landen

Stap 1: Zoek een au pair of gastgezin

Au pair en gastgezin kunnen zich op AuPairWorld registreren en op zoek gaan naar de passende match.

Stap 2: Een geldig paspoort

Voor binnenkomst in Nederland heeft het au pair een geldig paspoort nodig. Dit paspoort moet minstens een half jaar geldig zijn na het einde van het verblijf van het au pair.

Stap 3: Het gstgezin kiest een erkend au pair bureau in Nederland

Het gastgezin moet bij een au pair bureau geregistreerd staan om een au pair in Nederland te kunnen ontvangen. Alleen een door de Nederlandse Immigratiedienst (IND) officieel erkend bureau heeft het recht om namens het au pair de aanvraag voor het au pair verblijf in te dienen.

Het bureau verzorgt het au pair en gastgezin gedurende het gehele au pair verblijf in Nederland. Het biedt ook alle nodige documenten en informatie. Hieronder valt ook het au pair contract.

Stap 4: Het agentschap begint met de inreis- en verblijfsprocedure (TEV)

Het erkende au pair bureau begint met de inreis- en verblijfsprocedure. Er wordt een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (MVV) en/of een verblijfsvergunning regulier (VVR) aangevraagd.

Burgers van de volgende landen hebben alleen een VVR nodig en hoeven dus geen MVV aan te vragen: Australië, Japan, Canada, Canada, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Zuid-Korea en de VS.

Het au pair jaar begint op de dag dat het visum geldig is, ook als het au pair later in Nederland aankomt. Als er geen visum nodig is, begint het verblijf van het au pair van maximaal 12 maanden op de dag van binnenkomst in Nederland.

Stap 5: afhalen von uw visum (MVV) en verblijfsvergunning (VVR)

Zodra de aanvraag is goedgekeurd, deelt het au pair bureau het au pair bureau mee dat de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd kan worden afgehaald bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst of verblijf van het au pair.

Na aankomst in Nederland kan het au pair binnen twee weken zijn reguliere verblijfsvergunning (VVR) ophalen bij de IND.

Stap 6: Inschrijving bij het gemeentebestuur

Het au pair gaat samen met zijn gastouders naar de lokale overheid die verantwoordelijk is voor hun woonplaats. Het au pair wordt daar ingeschreven in het bevolkingsregister (GBA). De volgende documenten zijn vereist:

  • een gewaarmerkte vertaling van de geboorteakte
  • de verblijfsvergunning regulier (VVR)
  • paspoort

Stap 7: Medisch onderzoek

Binnen de eerste drie maanden na aankomst in Nederland moet het au pair een medisch onderzoek ondergaan waarbij een tuberculoseonderzoek wordt uitgevoerd. Onderdanen van de volgende landen zijn van dit onderzoek uitgesloten: Australië, Israël, Japan, Canada, Canada, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Verenigde Staten, Vaticaanstad.

Meer informatie is verkrijgbaar bij het betreffende au pair bureau in Nederland.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.