Verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

18/09/2020

Previous version of AuPairWorld's privacy policy

Privacyinformatie voor bezoekers van de website

Wij, de AuPairWorld GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 10, 34117 Kassel, Duitsland, tel.: +49 (0) 561 31 0561 - 0, info@aupairworld.com, willen u in detail uitleggen welke gegevens wij van u op deze website verwerken. Als u vragen hebt over gegevensbeveiliging, staat onze functionaris voor gegevensbescherming op datenschutz@dsb-moers.de u graag ter beschikking. Verdere contactgegevens vindt u op https://dsb-moers.de.

Doel, rechtsgrondslag, categorieën van ontvangers, duur van de gegevensverwerking

Doel: Presentatie van de onderneming en prestatie van diensten en/of verkoop van producten, evenals communicatie via internet

Het doel van de gegevensverwerking op deze website is de informatie over producten en diensten van onze onderneming, in combinatie met de mogelijkheid van gebruikers om gericht contact te kunnen maken met de contactpersonen in het huis.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Artikel 6 lid 1 lit. b AVG voor de verwerking van persoonsgegevens met instemming van de betrokkene.

  • Artikel 6 lid1 lit. b AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om een contract met de betrokkene te vervullen en de bijbehorende precontractuele maatregelen uit te voeren.

  • Artikel 6 lid 1 lit. c AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op alle toepasselijke EU-wetgeving of onder toepasselijke wetgeving van een land waarin de AVG volledig of gedeeltelijk van toepassing is.

  • Artikel 6 lid 1 lit. f AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om de legitieme belangen van ons of derden te beschermen, tenzij de fundamentele vrijheden en fundamentele rechten en belangen van de betrokkene vooropstaan. Legitieme belangen zijn in het bijzonder onze zakelijke belangen bij het kunnen aanbieden van onze website, informatiebeveiliging, de handhaving van onze eigen juridische claims en de naleving van verdere wettelijke bepalingen.

Hiertoe gebruiken we in het kader van de dienstverlening afzonderlijk tot vertrouwelijkheid en op gegevensbescherming verplichte dienstverleners in. Een overdracht aan autoriteiten vindt alleen plaats in het geval van prioritaire wetgeving. Er is geen overdracht van gegevens naar derde landen.

Wanneer u de website bezoekt, wordt u verbonden met uw browser. De hier verzamelde informatie wordt tijdelijk in systeembestanden opgeslagen en automatisch vastgelegd geregistreerd: het IP-adres van uw apparaat, de datum en het tijdstip van de toegang, naam en URL van de opgehaalde bestanden, de website van waaruit de toegang werd verkregen of van waaruit u naar onze site bent geleid (Referrer-URL), de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw apparaat en de naam van uw provider.

De genoemde gegevens worden door ons met het oog op een soepele verbindingsopbouw en systeembeveiliging verwerkt. De gebeurlijke contactgegevens worden automatisch gewist en in principe niet langer dan zeven dagen bewaard. Als de website wordt misbruikt, worden log-gegevens diens bewaring voor bewijsdoeleinden vereist zijn, bewaard totdat het incident is opgelost.

Gebruik van cookies

 

Deze website gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het opslaan van het gebruik van de website door u mogelijk maken.  De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt gebruikt om het bezoekgedrag van de website te evalueren en om ons aanbod aan informatie te verbeteren.

Indien cookies worden gebruikt die niet nodig zijn voor het gebruik van de website, vragen wij vooraf om uw toestemming; juridische basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid. a AVG (toestemming). Indien het gebruik van cookies voor de functionaliteit van de website nodig is, gebruiken wij cookies op basis van onze rechtmatige belangen. De juridische basis voor de gegevensverwerking is dan art. 6 par. 1 lid. f AVG (rechtmatige belangen). De cookies worden uiterlijk na 2 jaren gewist. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. De gegevensverzameling gebeurt anoniem; de verzamelde gegevens zijn niet gebaseerd op uw persoon.

Analyse van het gebruikersgedrag met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Rechtsbasis voor deze verwerking is uw toestemming conform art. 6 par. 1 sub. a AVG.

Google Analytics gebruikt bovendien "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarbij is het niet uitgesloten dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website, naar een server van Google in de VSA verzonden worden en daar opgeslagen. Op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd, uw IP-adres wordt door Google afgekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VSA verzonden en daar afgekort.  Een gegevensoverdracht naar de VS gebeurt alleen wanneer de eisen van de artikels 44 en volgende AVG voldaan zijn. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze gegevens gebruiken, om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere dienstverleningen in verband met het gebruik van de website en het gebruik van het internet aan de exploitant van de website te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruikersgegevens worden na 14 maanden gewist.

U kunt uw toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken en het gebruik van gegevens door Google blokkeren, door de beschikbare browser-plug-in te downloaden en activeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt bovendien de opslag van de cookies door een juiste instelling van uw browser-software blokkeren; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functionaliteiten van deze website volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u op https://policies.google.com/privacy.

Google Adwords Remarketing

Voor de optimalisering van onze reclame gebruiken wij Google Adwords Remarketing-Tags van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrrow Street, Dublin 4, Ireland). Dit gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6 par. 1 lid. a. AVG voor de analyse van onze website en economische optimalisering van onze dienst.
Indien u een Google-account hebt, kunt u de instellingen van de Google-diensten beheren en zo ook gegevensverwerking weigeren: https://policies.google.com/technologies/ads. 
Wij gebruiken de gegevensverwerking met Google Adwords Remarketing zodat reclame alleen aan geïnteresseerden getoond wordt. In het kader van de remarketing worden code, kleine grafische elementen en cookies van Google in onze website geïntegreerd. Hierdoor kan worden gecontroleerd welke websites u behalve onze site bezoekt en welke inhoud u interesseert. Op die manier kunnen wij begrijpen welke reclame op Google tot handelingen/bestellingen van gebruikers op onze site geleid heeft. Wij ontvangen enkel het aantal gebruikers die op een advertentie geklikt hebben en kunnen geen verband met u als persoon leggen.
De inhoud wordt pseudoniem verwerkt en niet met andere gegevens zoals uw naam of uw emailadres samengebracht, met uitzondering wanneer u dit zelf aan Google toestaat via uw gebruikersaccount. 
In het kader van de gegevensverwerking kan het zijn dat gegevens naar een server van Google in de VS verstuurd worden. Een gegevensoverdracht naar de VS gebeurt alleen wanneer de eisen van de artikels 44 en volgende AVG voldaan zijn. 
Meer informatie vindt u via de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy.

Integratie van YouTube

Wij gebruiken YouTube, een dienst van Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, om video's in te sluiten. De verbinding met YouTube komt pas tot stand na klikken op "Video oproepen". Juridische basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming volgens art. 6 par. 1 lid. a AVG. De toestemming geldt alleen voor het laad- en weergaveproces van de video. Indien u de pagina nog eens bezoekt, wordt uw toestemming opnieuw gevraagd. De gebruiksbepalingen van YouTube zijn van kracht. Een gegevensoverdracht naar de VS gebeurt alleen wanneer de eisen van de artikels 44 en volgende AVG voldaan zijn.
Meer Informatie over gegevensbescherming vindt u in de uitgebreide privacyverklaring van Google https://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruik van de Facebook-pixel:

Wij gebruiken op onze website met de "Facebook-pixel" een dienst van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Rechtsbasis voor dit gebruik is uw toestemming op basis van art. 6 par. 1 sub. a AVG. U kunt het gebruik van de pixel op elk moment voor de toekomst weigeren. Klik daartoe op Facebook pixel deactiveren.

Met de Facebook-pixel kunnen wij naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, voor zover u Facebook-gebruiker bent, relevante reclameadvertenties op Facebook weergeven; bijvoorbeeld wanneer u interesse heeft in bepaalde producten van ons aanbod. Ook omgekeerd, wanneer u bijvoorbeeld op een van onze advertenties bij Facebook klikt en op onze website terechtkomt, kan met de Facebook-pixel gemeten worden. Al met al willen wij het reclame-effect op Facebook controleren en zo het gebruik van reclamemiddelen optimaliseren. Een koppeling aan uw rekening bij ons of een andere koppeling met andere diensten is er daarbij niet. Andere privacyverklaringen vindt u op https://www.facebook.com/policy. U kunt als Facebook-gebruiker ook op Facebook bepalen welke reclame bij u mag verschijnen. Een gegevensoverdracht naar de VS gebeurt alleen wanneer de eisen van de artikels 44 en volgende AVG voldaan zijn.

Bing Ads

Wij willen graag vaststellen welke van onze advertenties op de Microsoft-zoekmachine Bing tot acties van gebruikers op onze site geleid hebben, bijv. tot bestellingen. Hierdoor kunnen wij ons online aanbod optimaliseren. Juridische basis is, vanwege het cookie-gebruik, uw toestemming volgens art. 6 par. 1 lid. a AVG. Hiertoe gebruiken wij "Bing Ads", een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Wanneer u op een advertentie in Bing klikt, wordt een cookie op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u dan op een gedefinieerde pagina op onze website terechtkomt, kunnen wij op die manier de verhouding tussen reclame en beoogd doel ("conversion-meting") vaststellen. Wij kunnen alleen het totale aantal bereikte conversies meten. In dit verband worden geen persoonsgegevens aan Microsoft overgemaakt. U kunt de tracking van Bing Ads weigeren, door het instellen van cookies in uw browser te deactiveren. Als alternatief gebruikt u de opt-out-service van Microsoft: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out 

De privacyverklaring van Microsoft vindt u hier: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Hotjar

Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice Hotjar. Hotjar is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa). Met Hotjar analyseren we de bewegingen op onze site, bijvoorbeeld muisbewegingen, scrollen, klikken op knoppen. Hieruit worden zogenaamde heatmaps gemaakt. Met deze heatmaps kunnen we de pagina optimaliseren en de gebruikerservaring verbeteren. Bovendien kunnen we directe feedback van gebruikers inwinnen en zo de klantvriendelijkheid verder vergroten. Juridische basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming volgens art. 6 par. 1 lid. a AVG. De beveiliging van de gegevens wordt gegarandeerd door een overeenkomst over contractverwerking met Hotjar Ltd.. De volgende gegevens worden verzameld via Hotjar:

- verloop van de muis,
- klikken op knoppen,
- scrollen over het scherm,
- anoniem IP-adres,
- grootte van het bezoekersscherm,
- type apparaat (smartphone, computer) en gebruikte browser,
- land van de bezoeker,
- ingestelde taalinstellingen.

U kunt de tracking door Hotjar deactiveren door de "Do Not Track-header" in uw browser te activeren. Deze instellingen zijn mogelijk in alle actuele browsers. Onthoud dat u deze instellingen op al uw apparaten die u gebruikt om onze site te bezoeken, moet uitvoeren. Als u deze instellingen al hebt uitgevoerd, wordt uw bezoek aan Hotjar niet vervolgd. Lees voor meer informatie over privacy op Hotjar het privacybeleid van Hotjar op https://www.hotjar.com/privacy. Instructies voor de Do Not Track-instellingen zijn te vinden op https://www.hotjar.com/opt-out

Klantaccount/contractuele diensten
Voor zover u producten en/of diensten via de website bestelt, verwerken wij uw gegevens (naam, adresgegevens, contactgegevens, indien van toepassing betalingsgegevens) voor het uitvoeren van het contract. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1 lit b). AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dit nodig is voor het doel van het contract. De gegevens worden na het verstrijken van de belastingperioden van 10 jaar na het einde van het boekjaar en het kalenderjaar gewist. De gegevens in het gebruikersaccount worden opgeslagen zolang het klantaccount bestaat.

 

Analyse van het gebruikersgedrag na uw aanmelding

Zodra u zich heeft geregistreerd, zullen we ook het verzamelen van uw IP-adres en de datum van uw registratie van de gegevens die u hebt ingevoerd. Met uw registratie stemt u ermee in dat wij uw gegevens zullen evalueren. Dit is noodzakelijk om de hoge kwaliteit van AuPairWorld te kunnen blijven aanbieden. Voor dit doel vergelijken we de gegevens die u hebt ingevoerd met andere gegevens die vrij toegankelijk zijn op het internet. Dit stelt ons in staat om ongewenste inzendingen te identificeren (leuke inzendingen, agentschappen, sleepboten, enz.). AuPairWorld aanvaardt echter geen garanties voor de kwaliteit van de inzendingen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is artikel 6, lid 1, aangestoken. b AVG; Gegevensverwerking is vereist voor de uitvoering van het doel.

 

Newsletter en E-mailverwerking

Het doel van het versturen van de newsletter is de informatie over nieuwe producten en diensten van ons huis. Uw toestemming is vereist voor het abonnement op de newsletter. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 lit. a AVG. De gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Wanneer u zich registreert voor de newsletter wordt de zogenaamde double-opt-in procedure gebruikt, het aanvragen van de newsletter moet actief opnieuw door u bevestigd worden door te klikken op de link van de e-mail die u wordt toegestuurd. U kunt zich op elk moment afmelden door op de link "unsubscribe" te klikken. Stuur ons een afmeldverzoek graag ook via e-mail naar het boven vermeld adres.

Om uitspraken te kunnen doen over het gebruik van de door AuPairWorld verstuurde e-mails, gebruiken we een zogenaamde pixelcode, waarmee het gebruikersgedrag onder een schuilnaam wordt geëvalueerd. Daarbij worden de datum en tijd van het openen of wissen van de e-mail geëvalueerd. Daarbij kan geen verwijzing naar uw persoon meer worden geproduceerd. Juridische grondslag is hun toestimming na artikel 6 lid 1 it. A AVG. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, zodat dit voortaan niet meer gebeurt. Stuur hiervoor een e-mail naar: support@aupairworld.com

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier, worden uw gegevens verwerkt vanuit het formulier om uw aanvraag te verwerken. De wettelijke basis voor de verzending naar ons is een toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 lit. een AVG. U kunt uw toestemming op elk moment voor de toekomst herroepen. De gegevens worden dan gewist. Tenzij uit uw verzoek geen bewaarplicht ontstaat (bv. bij het plaatsen van een bestelling), worden de gegevens na afloop van drie jaar gewist. Uw gegevens worden intern doorgestuurd naar de verantwoordelijke contactpersoon om uw verzoek te verwerken. Een overdracht aan derden zal zonder uw goedkeuring niet plaatsvinden.

Uw recht op informatie, correctie, annulering, weerspraak en gegevensportabiliteit

U kunt op elk moment uw recht op informatie, correctie en verwijdering van gegevens uitoefenen. Neem gewoon contact met ons op zoals hierboven beschreven. Als u een gegevensverwijdering wilt, maar we nog wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren, wordt de toegang tot uw gegevens beperkt (geblokkeerd). Hetzelfde geldt voor een weerspraak. U kunt uw recht op gegevensportabiliteit uitoefenen, op voorwaarde dat de technische opties bij de ontvanger en bij ons ter beschikking staan.

Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Gegevensbeveiliging / Codering

Deze website maakt gebruik van "Hypertext Transfer Protocol Secure" (https). De verbinding tussen uw browser en onze server is gecodeerd.

Actualiteit en wijziging van deze toelichting op de gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van dit privacybeleid te wijzigen. Dit gebeurt meestal met de verdere ontwikkeling of aanpassing van de gebruikte diensten. Het huidige privacybeleid is te bekijken op onze website. Status van deze uitleg: 18.09.2020