Verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

05/02/2018

Previous version of AuPairWorld's privacy policy

Algemeen

Wij respecteren uw privésfeer en beschouwen de bescherming van uw persoonlijke gegevens als bijzonder kwaliteitskenmerk van onze aanbieding. Daarom houden wij ons strikt aan de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Voor ons gelden de relatief strenge Databeschermingsrichtlijn van de Europese Unie en de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens.

De volgende verklaring biedt u een overzicht over hoe wij de bescherming van uw gegevens waarborgen. Wij willen u als bezoeker van onze website en gebruiker van onze diensten graag verklaren, welk soort gegevens wij waarom registreren en hoe wij deze gebruiken.

Privésfeer

Na uw aanmelding zijn voor andere bezoekers de gegevens die voor het zoeken relevant zijn, zichtbaar. Het betreft o.a. uw naam, ingestelde afbeeldingen, uw beschikbaarheid en natuurlijk de beschrijving van uzelf als au pair of als gastgezin. Uw achternaam is alleen zichtbaar voor anderen indien die zijn ingelogd, anders wordt uw achternaam in een verkorte vorm weergegeven. Volledige namen van au pairs kunnen enkel gezien worden door Premium gastgezinnen. Volledige namen van gastgezinnen kunnen enkel gezien worden door au pairs die zijn ingelogd. Adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers zijn alleen zichtbaar voor medewerkers van AuPairWorld. U beslist zelf met wie u uw contactgegevens deelt. Om contact op te nemen en om gegevens uit te wisselen, kunt u gebruik maken van het interne contactsysteem van AuPairWorld.

Registratie, verwerking en overdracht van gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens worden door ons alleen geregistreerd wanneer u zich bij ons aanmeldt. Uw gegevens worden in geval van betaling via Paypal of ConCardis hiertoe aan deze dienstverleners doorgegeven. Voor de analyse van het gebruikersgedrag verstrekken wij gegevens aan door ons gemachtigde firma's (meer informatie onder „Analyse van het gebruikersgedrag“). Indien u via de webwinkel een dienst afneemt, waarvoor gegevensoverdracht naar de betreffende dienstverlener nodig is, wordt u daar op gewezen. Behalve aan websitegebruikers worden er voor het overige geen gegevens doorgegeven aan ondernemingen en particulieren, noch voor commerciële noch voor niet-commerciële doeleinden.

Met uw registratie gaat u ermee akkoord dat uw gegevens door AuPairWorld-gebruikers opgeroepen mogen worden. Nadat er contact is opgenomen, beslist u via het interne berichtensysteem aan welke gebruiker van AuPairWorld u uw contactgegevens geeft.

De verplichte gegevens zijn gekenmerkt met een sterretje (*). Deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van AuPairWorld.

When you decide to make your payment for a Premium Membership by credit card or with PayPal, you will be forwarded to the website of the respective payment processor. When this occurs, we transmit your profile number and your email address to the third-party payment processor. All additional data, such as your credit card information for example, are requested by the payment processor and handled by this service provider. AuPairWorld has no access to this information. Any reimbursements also occur directly via the respective payment processor. Please take note of the privacy statements of the respective service providers.

Credit card payments are handled by ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germany (www.concardis.de). Paypal payments are handled by PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (www.paypal.com).

With your payment via PayPal or Concardis you consent to the transmission of data to these companies.

Revocation

You may revoke your consent to the future use of your data at any time. To do so, send an e-mail with the subject “Revocation” to support(at)aupairworld.com. Your account will then be blocked and it will no longer be possible for third parties to locate you in the system.

Aanwijzing om te herroepen

U kunt de toestemming tot het gebruik van uw gegevens te allen tijde vanaf dat betreffende moment herroepen. Stuur daartoe een e-mail met als onderwerp „Herroeping“ naar support(at)aupairworld.com. Uw account wordt dan vervolgens geblokkeerd en u bent niet meer in het systeem voor derden vindbaar.

Informatie over producten en diensten per e-mail

Van tijd tot tijd informeren wij u onafhankelijk van de dagelijkse update per e-mail over diensten en producten in onze portfolio. Wanneer u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u altijd tegen dit gebruik van uw gegevens bezwaar maken. Hiertoe is een e-mail met als onderwerp „Liever geen reclame“ aan support(at)aupairworld.com voldoende. Denk eraan, deze e-mail te versturen met het e-mailadres waarmee u zich bij AuPair World heeft aangemeld. Dit bezwaar geldt niet voor de dagelijkse update, die u in uw profiel in- en uit kunt schakelen.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van zogeheten “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies geleverde informatie over uw gebruik van deze website wordt gebruikt om het bezoeksgedrag van de website te analyseren en ons aanbod te verbeteren.

U kunt het installeren van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Remember-me-functie ("Ingelogd blijven")

Om eenvoudig in te loggen bieden wij een "Remember-me"-functie aan. Wanneer u deze functie gebruikt door ze aan te vinken bij de registratie, wordt een cookie met een authenticatiesleutel lokaal op uw systeem opgeslagen. Wanneer onze website wordt geopend, controleert die of een dergelijke cookie is geïnstalleerd, of de sleutel nog geldig is en indien dit het geval is, meldt de website u automatisch aan. Het cookie blijft 1 jaar geldig. Daarna moet u het cookie opnieuw installeren. Denk er ook aan dat de website met dezelfde browser moet worden geopend. Wanneer u zich van de website afmeldt door op "Logout" te klikken, wordt het identificeringscookie gewist. Let erop dat u deze functie indien mogelijk alleen op eigen systemen gebruikt en bijvoorbeeld niet in internetcafés; als het cookie is geïnstalleerd, zal iedereen die toegang heeft tot uw systeem met uw gebruikersnaam worden aangemeld bij het openen van onze website.

Analyse van het gebruikersgedrag voor uw aanmelding

Via onze server registreren en bewaren wij automatisch informatie, die uw browser tijdens het surfen bij ons achterlaat. Wij registreren in geanonimiseerde vorm de volledige clickstream van de Uniform Resource Locator (URL) door en vanuit onze website, d.w.z. de volgorde van de door u bezochte pagina's van onze website, inclusief datum en tijd, de inhoud die u bekeken heeft of waarnaar u gezocht heeft. Tijdens uw bezoeken gebruiken wij soms JavaScript om informatie te verzamelen en te beoordelen, inclusief de duur tot het opbouwen van een website, het foutief downloaden daarvan, de duur van het bezoeken van een pagina met details, informatie over de interactie tussen pagina's (bv. scrollen, klikken, mouse-overs) en over het verlaten van de site.

De belangrijkste data die wij opslaan in het kort:

  • browsertype/ -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL (de ervoor bezochte pagina)
  • hostnaam van de actieve computer (IP-adres, korte versie
  • de tijd van de serveraanvraag
  • de bezoekersgeschiedenis

Al deze gegevens kunnen door ons pas aan bepaalde personen worden gekoppeld, wanneer u zich aanmeldt. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere databronnen; de gegevens worden bovendien na een statistische analyse gewist.

Voor de analyse van het gebruikersgedrag gebruiken wij verder de hieronder opgevoerde softwareoplossingen en diensten. Deze diensten worden deels alleen op subpagina's gebruikt.

Adwords Conversion Tracking

Als u via een Google-advertentie op onze website gekomen bent wordt via Google Adwords Conversion Tracking een cookie op uw computer geplaatst. Deze is 30 dagen geldig. Wanneer u tijdens de looptijd van het cookie bepaalde pagina's van AuPair World bezoekt, kunnen Google en wij herkennen, dat u op de advertentie geklikt heeft en naar de pagina werd doorgestuurd. Zo komen wij te weten hoeveel gebruikers op de advertentie geklikt hebben.

U kunt de registratie van de gegevens verhinderen door het automatisch plaatsen van cookies in uw browserinstellingen voor www.google.de/analytics/terms/nl.html te deactiveren. Informatie over de gegevensbescherming van Google voor wat betreft de Conversion Tracking vindt u hier.

Alexa

Daarnaast gebruiken wij Alexa, een dienst van Alexa Internet Inc. Deze gebruikt zogeheten telpixels, waarmee het gebruikersgedrag anoniem wordt geanalyseerd. Geanalyseerd worden de informatie van uw browser, de datum en tijd, de bezochte pagina's en de internetpagina, waarvandaan u op onze site terechtgekomen bent evenals uw geanonimiseerde IP-adres. Als u niet wilt dat uw gedrag wordt geanalyseerd, volgt u de aanwijzingen op deze website: http://www.alexa.com/settings/optout

Google Analytics

AuPairWorld maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogeheten "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De via de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In geval van de activering van de IP-anonymisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om de website-exploitanten andere diensten te leveren, die verband houden met het gebruik van websites en internet.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen, door dit in te stellen met uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval soms niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen via de volgende link: beschikbare browser-plugin downloaden en installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Deze website maakt gebruik van de anonimiseringsfunctie van Google Analytics, de laatste karakters van uw IP-adres worden automatisch ingekort.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Hotjar. Hotjar is een Europese onderneming die gevestigd is in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe). Met Hotjar analyseren wij de bewegingen op onze website, bijvoorbeeld muisbewegingen, scrollen, aanklikken van knoppen. Daaruit worden zogeheten heatmaps gecreëerd. Aan de hand van deze heatmaps kunnen wij de website optimaliseren en de gebruikerservaring verbeteren. Bovendien krijgen wij op die manier directe feedback en kunnen zo de klantvriendelijkheid nog verder vergroten. De volgende gegevens worden via Hotjar verzameld:

- De geschiedenis van de muis,
- Aanklikken van knoppen,
- Scrollen van het beeldscherm,
- Geanonimiseerd IP-adres,
- Grootte van het beeldscherm van de bezoeker,
- Soort apparaat (smartphone, computer) en gebruikte browser,
- Land van de bezoeker,
- Ingestelde taalinstellingen.

U kunt de tracking door Hotjar uitzetten, door in uw browser de „Do Not Track-header“ te activeren. Deze instellingen zijn in alle browsers mogelijk. Denk eraan, dat deze instellingen in alle apparaten waarmee u onze website bezoekt uitgevoerd moeten worden. Indien u deze instellingen al heeft uitgevoerd, wordt uw bezoek niet door Hotjar bijgehouden. Lees voor meer informatie over gegevensbescherming bij Hotjar ook de privacyverklaring van Hotjar op https://www.hotjar.com/privacy. Handleidingen voor de instellingen voor „Do Not Track“ vindt u op https://www.hotjar.com/opt-out

Gebruik van de Facebook-pixel

Als u bij het begin van uw bezoek aan onze website toestemming geeft, gebruiken we de 'Facebook Pixel' van Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook') . Alleen gebruikers die ouder dan 13 jaar zijn, mogen een toestemmingsverklaring over het gebruik van pixels geven. Als u jonger bent, verzoeken we u, een ouder of voogd om goedkeuring te vragen.

Met deze tool kunnen we het gedrag van gebruikers analyseren, nadat ze een Facebook-advertentie bekeken of aangeklikt hebben. Zo kunnen we de doeltreffendheid van onze Facebook-advertenties onderzoeken. De geregistreerde gegevens zijn voor ons anoniem en kunnen niet meer aan een afzonderlijke gebruiker toegewezen worden. De gegevens zelf worden door Facebook verwerkt, Facebook zal de gegevens overeenkomstig zijn eigen privacybeleid (https://www.facebook.com/about/privacy/) voor eigen doelstellingen gebruiken, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. Facebook kan op die manier ook een cookie op uw computer opslaan.
U kunt altijd met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van de Facebook-pixel op onze website, klik hiervoor.  

Analyse van het gebruikersgedrag na uw aanmelding

Na uw aanmelding registreren wij naast de door u ingevoerde gegevens uw IP-adres en het tijdstip van uw aanmelding. Met uw registratie gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens analyseren. Dat is nodig om de hoge kwaliteit van AuPairWorld ook in de toekomst aan te kunnen bieden. Daartoe vergelijken wij de door u ingevoerde gegevens met andere op internet vrij toegankelijke gegevens. Daardoor wordt het voor ons mogelijk, ongewenste records te identificeren (entry's voor de lol, agentschappen, ronselaars etc.). Door AuPairWorld wordt echter geen garantie voor een bepaalde kwaliteit van de records gegeven.

E-mailverwerking

Om uitspraken te kunnen doen over het gebruik van de door AuPairWorld verstuurde e-mails, gebruiken we een zogenaamde pixelcode, waarmee het gebruikersgedrag onder een schuilnaam wordt geëvalueerd. Daarbij worden de datum en tijd van het openen of wissen van de e-mail geëvalueerd. Daarbij kan geen verwijzing naar uw persoon meer worden geproduceerd. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, zodat dit voortaan niet meer gebeurt. Stuur hiervoor een e-mail naar: support@aupairworld.com

Social bookmarks

Als moderne dienstverlener willen wij op het gebied van de social media actief zijn. Op onze website verwijzen wij met een link naar de sociale netwerken, er worden geen programma's van de aanbieders op onze server geplaatst. Zodra u de sociale netwerken bezoekt, gelden de bepalingen inzake gegevensbescherming van de betreffende aanbieders: Facebook, Google+ en Twitter

Versleuteling

Deze website is met SSL versleuteld (https). Dat betekent dat uw gegevens tussen uw browser en onze server versleuteld verstuurd worden. Zo zijn de door u ingevoerde gegevens op weg tussen uw browser en onze server tegen inzage door derden beschermd.

Functionaris gegevensbescherming

AuPairWorld vindt het belangrijk dat de gegevensverwerking conform de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens optimaal en veilig verloopt. Om dit aantoonbaar ook naar buiten toe te documenteren, hebben wij hiervoor een externe functionaris gegevensbescherming in de arm genomen.

Datenschutzberatung Moers GmbH
Neue Straße 22
34369 Hofgeismar
Duitsland
www.dsb-moers.de

U bereikt de heer Stephan Moers per e-mail: datenschutz@aupairworld.com.

×

Log je in op AuPairWorld

Not yet registered?
Registration is quick and free

Meld je aan als au pair
Meld je aan als gastgezin
Already have an account?
Click here to login