Au Pair met rijbewijs

(ook te vinden met trefwoorden Rijbewijs en Auto rijden)

In enige landen is de au pair verplicht in bezit van een rijbewijs te zijn.

Toch is het steeds gunstig voor de Au Pair indien ze een rijbewijs heeft. Voor vele taken – maar natuurlijk niet voor alle taken - die de Au Pair moet uitvoeren is het noodzakelijk dat ze gebruik van de auto maakt. Natuurlijk heeft een rijbewijs alleen maar weinig of geen nut als de Au Pair geen rijervaring heeft.

Voor u als Gastgezin

Indien de Au Pair in uw land moet rijden zult u eerst zeker stellen dat ze ook rijervaring heeft. Vele Au Pairs hebben een rijbewijs gehaald maar ze hebben daarna niet meer gereden en hebben dus weinig of geen rijervaring.

Misschien geldt de rijbewijs uit het land van herkomst van de Au Pair of een internationaal rijbewijs in uw eigen land maar een bepaalde tijd. Neemt u daarom graag contact op met de competente instanties voor meer informatie. U kunt zich bij deze instanties ook informeren of de Au Pair misschien een additioneel rij-examen moet doen.

Wilt u zich graag bij uw verzekering informeren wie er aansprakelijk is voor de schade die eventueel veroorzaakt wordt door de Au Pair.

Misschien bent u bereid om voor enige rijlessen voor uw Au Pair te betalen opdat ze aan het verkeersreglement in uw land kan wennen. Indien ze uit een land komt waar men op de andere kant van de weg rijdt is het raadzaam dat de Au Pair rijles neemt voordat ze in uw auto rijdt.

Voor jou als Au Pair

Als Au Pair zou je er tijdig voor moeten zorgen om te weten te komen of jouw rijbewijs in het gastland erkend wordt of of je een internationaal rijbewijs zou moeten aanvragen. Wilt u graag de officiële instanties in je eigen land contacteren voor meer informatie.

Als Au Pair naar de Verenigde Staten

Wanneer je graag als Au Pair in de Verenigde Staten (V.S.) zou willen werken, heb je een rijbewijs en voldoende rij-ervaring nodig. Wanneer je je visum bij een van de zes bevoegde bemiddelingsbureaus aanvraagt zult je ook gevraagd worden of je een rijbewijs bezit, of je schadevrij gereden hebt de afgelopen jaren. Zo rij voorzichtig opdat je geen ongeval veroorzaakt.