Au pair taken: Wat is er aan de hand?

(ook te vinden met trefwoorden Taken en Verantwoordelijkheden)

Hun hoofdverantwoordelijkheid is om voor de kinderen van het gastgezin te zorgen. Daarnaast helpen au pairs ook met licht huishoudelijk werk. Naast het zorgen voor de kinderen moet de au pair helpen met dagelijkse huishoudelijke activiteiten, bijvoorbeeld het plaatsen van de tafel, het wegleggen van de vaat uit de vaatwasser of het verzorgen van het huisdier van het gezin.

Au-pair doet huishoudelijk werk met een kind

Ze zijn tenslotte net als elk ander lid van de familie! Dat gezegd hebbende, mogen au pairs nooit worden beschouwd als huishoudsters, tuiniers of taaldocenten.

Au pair-taken zijn de taken die au pairs tijdens hun au pair-verblijf ondernemen in ruil voor zakgeld en gratis kost en inwoning.

Onze tips:

  • Elke taak moet van tevoren worden besproken en worden vastgelegd in het au pair-contract om mogelijke misverstanden te voorkomen.
  • Het zou ook raadzaam zijn om alle au pair-taken volgens een schema in te stellen.