Beëindiging van het au pair contract

(ook te vinden met trefwoorden Beëindiging)

Au pairs en gastgezinnen kunnen het au pair-contract op elk moment beëindigen door een informele brief aan de andere partij te sturen.Ze moeten zich houden aan de opzegtermijn die is vastgelegd in het contract, dat in de meeste landen twee weken is. In ernstige omstandigheden kan het au pair-contract met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Als de au pair en het gastgezin geen contract hebben ondertekend, moeten ze het toch eens worden over een eerlijke opzegtermijn, die elke partij veel tijd geeft. De familie vandaag vertellen dat je morgen vertrekt of je au pair uitbrengt, is geen oplossing.

De meeste argumenten of misverstanden kunnen meestal worden opgelost door een open en eerlijk gesprek. Daarom zou het beëindigen van het au pair-contract het laatste redmiddel moeten zijn.

Waar moeten we aan denken bij het beëindigen van het au pair-contract?

Zowel au pair als gastgezin moeten alle volgende stappen samen organiseren.Alle relevante autoriteiten moeten op de hoogte worden gesteld van de voortijdige beëindiging van het au pair-contract.Dit is vooral belangrijk voor die au pairs die onderworpen zijn aan visumvereisten.U moet ook verduidelijken onder welke voorwaarden de au pair in het land mag verblijven.De au pair kan mogelijk gastgezinnen veranderen. Au pairs uit EU-landen mogen over het algemeen binnen de EU blijven na het beëindigen van hun au pair-contract.

U kunt hier een concept van de kennisgeving downloaden:

Meer over deze onderwerp :

Au pairs veranderen - wat nu?
Hoe kan ik gastgezin veranderen?