Beëindiging van het au pair contract: termijnen en sjablonen

(ook te vinden met trefwoorden Beëindiging)

Au pairs en gastgezinnen kunnen het au pair-contract op elk moment beëindigen door een informele brief aan de andere partij te sturen. Een informele brief volstaat voor dit doel.

Iemand die met een koffer loopt

Vóór de opzegging van het contract

Alvorens het contract op te zeggen, moeten beide partijen proberen openhartig en op een ontspannen manier te praten. Onze ervaring heeft geleerd dat de meeste conflicten of misverstanden tussen au pairs en gastgezinnen door praten kunnen worden opgelost. Het au pair contract opzeggen zou dus de laatste stap op de lijst moeten zijn.

Lees meer over hoe jullie met jullie au pair kunnen praten in geval van een conflict of hoe jullie eventuele problemen tijdens het au pair verblijf kunnen oplossen.

Kennisgevingstermijnen

In de meeste landen bedraagt de opzegtermijn twee weken. Het contract kan echter met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien de voorwaarden van het contract ernstig zijn geschonden.

Indien er geen contract tussen au pair en gastgezin is getekend, moet er ook een opzegtermijn worden overeengekomen en gerespecteerd. Beide partijen moeten elkaar respecteren en eerlijk zijn tegenover elkaar. Daarom moeten zij elkaar helpen en elkaar de tijd geven om tot een gemeenschappelijk akkoord te komen - de oplossing is niet het gastgezin van de ene dag op de andere in de steek te laten of de au pair op straat te zetten!

Wat moet ik doen om mijn au pair contract op te zeggen?

Au pairs en gastgezinnen moeten alle nodige stappen samen organiseren. Zodra het au pair contract beëindigd wordt, moeten de nodige autoriteiten of organisaties waar de au pair geregistreerd is verwittigd worden, vooral indien de au pair een visum nodig heeft. Vervolgens moet worden verduidelijkt onder welke voorwaarden de au pair in het gastland mag blijven en voor hoe lang. Het is waarschijnlijk dat de au pair van gastgezinnen kan veranderen. Au pairs die uit EU-landen afkomstig zijn en in een ander EU-land verblijven, hebben gewoonlijk het recht om in het land te blijven wanneer het verblijf van de au pair in het gastgezin afloopt.

Sjablonen

Hieronder vind je sjablonen in verschillende talen om het contract met je gastgezin of au pair te beëindigen. U kunt ze downloaden als PDF-bestanden:

EngelsBrief voor au pairsBrief voor gastgezinnen
DuitsBrief voor au pairsBrief voor gastgezinnen
FransBrief voor au pairsBrief voor gastgezinnen
SpaansBrief voor au pairsBrief voor gastgezinnen
ItaliaansBrief voor au pairsBrief voor gastgezinnen