Definitie Au-pair: Wat is een au-pair?

(ook te vinden met trefwoorden Au pair en Definitie van een au pair)

Een au pair is een jong volwassene tussen 18 en 30 jaar. Hij of zij is nog ongehuwd en zonder kinderen en reist naar een vreemd land om daar voor een beperkte duur bij een gastgezin te verblijven. De au pair wordt als volwaardig gezinslid beschouwd en ondersteunt daarbij het gezin bij het zorgen voor de kinderen en het verrichten van licht huishoudelijk werk.

Een au pair en twee gastkinderen

Als tegenprestatie krijgt de au pair gratis kost en inwoning en zakgeld van het gastgezin. Een au pair is echter noch een dienstbode noch een kinderoppas.

Het doel van het au pair verblijf is de culturele uitwisseling. Bovendien kan de au pair hiermee ook zijn/haar taalkennis verbeteren. Daarom geldt een verblijf in eigen land niet als au pair verblijf. In het gastland zou de au pair inderdaad aan een taalcursus deelnemen. Wij raden au pairs echter aan reeds voor hun vertrek een basiskennis van de vreemde taal te hebben. Wie voor de taalcursus moet betalen is voor elk land verschillend. Hetzelfde geldt ook voor de verzekerings- en reiskosten.

Meer over het onderwerp: