Vragen over de voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor au pairs en gastgezinnen? Lees hier meer.

 

Wat zijn de voorwaarden voor en au pairs?

Au pairs kunnen jongeren worden tussen 18 en 30 jaar. Het is belangrijk dat ze ongehuwd en kinderloos zijn. Als je als au pair wilt werken, moet je graag voor de kinderen zorgen en een andere cultuur en taal leren kennen. Het au pair moet al over basiskennis van de taal van het gastland beschikken. Het is ook belangrijk dat het au pair zich de reis kan veroorloven. Omdat het meestal de reiskosten zelf betaalt. 

Sommige vereisten voor au pairs verschillen per gastland. In onze categorie info gastlanden kan het au pair controleren of hij/zij aan alle voorwaarden voldoet.

Wat zijn de voorwaarden voor gastgezinnen?

Iedereen die in het huishouden woont met minstens één kind jonger dan 16 jaar kan een au pair opnemen. Dit geldt ook voor alleenstaande ouders. Het gastgezin moet een extra kamer hebben voor het au pair. Daarnaast moet het gezin genoeg geld hebben om het zakgeld, voedsel, verzekering, enz. te betalen. Het gastgezin behandelt het au pair als een tijdelijk familielid en wil graag ondersteund worden door het au pair in kinderopvang en licht huishoudelijk werk. De familie is ook geïnteresseerd in een culturele uitwisseling en helpt het au pair om hun taalvaardigheden te verdiepen. In ruil daavoor geeft ze hem de mogelijkheid om een taalcursus bij te wonen. Thuis sprrekt het gezin de taal van het gastland. Dit is meestal diet de moedertaal van het au pair. Het gastgezin is open voor de cultuur van het au pair en laat het ook zijn religie vrijelijk beoefenen.

Sommige voorwaarden van het gastgezin verschillen per gastland. In onze categorie info gastlanden kan het gastgezin controleren of ze aan alle voorwaarden voldoen. 

Kan ik au pair in mijn eigen land worden?

Wij accepteren geen registraties van au pairs die in eigen land willen werken. Want volgens ons basisgedachte van het au pair verblijf is een doelstellingen van het au pair verblijf het leren kennen van een andere cultuur en taal. In sommige landen staat de regering telfs niet toe dat au pairs in eigen land au pairs zijn.