Definitie van een gastgezin

(ook te vinden met trefwoorden Gastgezin en Definitie van een gastgezin)

Een gastgezin is een gezin (ook eenoudergezinnen) dat minstens één thuiswonend kind onder de 17 jaar heeft en een au pair voor een beperkte tijd bij zich ontvangt. De au pair helpt het gastgezin bij het zorgen voor de kinderen en overneemt lichte huishoudelijke taken. De au pair is echter geen dienstbode maar wordt als een volwaardig gezinslid beschouwd voor de hele duur van zijn/haar verblijf.

Als tegenprestatie krijgt de au pair gratis kost en inwoning en zakgeld van het gastgezin. De au pair krijgt ook een eigen kamer ter beschikking gesteld.

Het doel van het au pair verblijf is de culturele uitwisseling. Bovendien kan de au pair zijn/haar taalkennis verbeteren. Het gastgezin helpt hierbij door met de au pair in de taal van het gastland te communiceren. De au pair zou bovendien de mogelijkheid moeten krijgen aan een taalcursus deel te nemen.
Wie voor de taalcursus moet betalen is van gastland tot gastland verschillend. Hetzelfde geldt voor de verzekerings-, reis- en mobiliteitskosten. Verdere informatie over de verschillende regelgevingen per gastland kun je op onze pagina's Info gastlanden lezen.

Meer over dit onderwerp:

Au pair: veel meer dan slechts een kinderoppas
Een au pair in huis: kinderoppas en culturele uitwisseling