Wat is een gastgezin?

(ook te vinden met trefwoorden Gastgezin worden)

Het gastgezin van een au pair kan elk gezin zijn (ook alleenstaande ouders) dat met minstens één kind onder de 17 jaar samenwoont en bereid is een au pair uit het buitenland voor een beperkte tijd op te nemen.

Een familie in een weide

Verantwoordelijkheden van gastgezinnen tegenover au pairs 

Het gezin wordt ondersteund door de au pair in de kinderopvang en licht huishoudelijk werk. In ruil daarvoor krijgt de au pair eten en onderdak en een maandelijks zakgeld van het gezin. Daarom mag een gezin alleen een au pair ontvangen als het de au pair een eigen kamer en een maandelijks zakgeld kan geven. Bovendien moet je weten dat een au pair geen hulp in de huishouding is. Het gaat er veeleer om een persoon uit een ander land tijdelijk als volwaardig lid in het gezin op te nemen. 

Culturele uitwisseling als het hoofddoel van het au pair verblijf

Het doel van het au pair verblijf is de gemeenschappelijke culturele uitwisseling. Tijdens het verblijf verbetert de au pair zijn/haar taalvaardigheden in de lokale taal. Het gezin helpt de au pair door met hem/haar in de taal van het gastland te spreken. Tegelijkertijd krijgt het gastgezin de kans om via de au pair een nieuwe, voor hen vreemde taal te leren kennen. Bovendien zou het gezin de au pair de mogelijkheid moeten bieden om een taalcursus te volgen. Of de au pair of het gastgezin voor de taalcursus betaalt verschilt van land tot land. De kosten voor verzekering, reizen en mobiliteit zijn vergelijkbaar. Je vindt meer informatie over de regelgeving in alle landen in onze au pair programma's.

Jullie hebben besloten een au pair te ontvangen?

Als u aan de bovenstaande eisen voldoet, kunt u zich kosteloos bij ons als gastgezin registreren en direct beginnen met het zoeken naar uw ideale kandidaat.