Au pair planning

(ook te vinden met trefwoorden Planning en Werkrooster)

Een au pair planning dient om de werktijden en vrije tijd van de au pair tijdens zijn/haar verblijf op te nemen. Hiermee weet de au pair altijd precies wanneer het gastgezin hem/haar al dan niet nodig heeft.

In het werkrooster worden alle gewoonlijke en uitzonderlijke taken en afspraken van de au pair opgenomen. Het gastgezin kan bv. opschrijven wanneer de au pair de kinderen naar school moet brengen of hun maaltijden moet voorbereiden. De oppaswerkzaamheden, alsook de afspraken die de kinderen hebben en waar de au pair ze heen moet brengen, zouden ook in de planning worden opgenomen.

Het werkrooster geeft de au pair en het gastgezin een goed overzicht van de werktijden van de au pair. Het draagt bij tot het organiseren van het dagelijkse leven. De au pair kan zijn/haar vrije tijd en zijn/haar deelname aan een taalcursus hierop afstemmen. En het gastgezin kan dan ook haar eigen afspraken naargelang het werkrooster plannen.

Onze tip:

  • De au pair en het gastgezin zouden al voor het begin van het au pair verblijf de au pair taken en hun verwachtigen bespreken. Zo kunnen misverstanden en problemen worden vermeden.

Het werkrooster van AuPairWorld Werkrooster downloaden