Uitbuiting van au pairs: voorkomen is beter den ganezen

Meestal is een au pair verblijf een verrijkende ervaring voor au pairs en hun gastgezin. Soms verloopt het echter uit verschillende redenen anders als verwacht,  namelijk wanneer de au pair als goedkope werknemer wordt beschouwd. Gelukkig gebeurt dit zelden. Wie zijn rechten goed kent en de situatie weet aan te pakken kan inderdaad hiertegen ingaan. Er is altijd een uitweg!

Gelukkig worden au pairs slechts zelden slachtoffers van uitbuiting. Minder dan 5 percent van alle aanvragen aan AuPairWorld zijn klachten, waaronder alleen een deel niet afgesproken werktijden en taken betreffen. 

Au pair betekent "wederkerigheid"

Wat is eigenlijk een au pair? Het begrip 'au pair' betekent 'wederkerigheid' en zo zou het au pair verblijf ook moeten zijn. Een au pair is zoals een grote zus of broeder die tijdelijk voor de kinderen van het gastgezin zorgt en een handje helpt bij het huishoudelijk werk. In ruil hiervoor krijgt de au pair zakgeld, en als volwaardig gezinslid natuurlijk ook kost en logis. De au pair dient bovendien voldoende tijd te hebben om aan een taalcursus deel te nemen. Het doel van het au pair verblijf is culturele uitwisseling en gezinsleven te combineren.   

Ein Au Pair ist jedoch keine Putzfrau, keine Haushälterin und keine billige Arbeitskraft! Es gibt in den unterschiedlichen Ländern Richtlinien und Regelungen bezüeiten die au pairs en gastgezinnen moeten naleven.  

Werktijden en taken: lastige kwesties

Wat wordt als werktijd beschwoud? Wat is vrije tijd? Welke werkzaamheden moet ik overnemen? Dit zijn kwesties die au pairs en gastgezinnen vooraf moeten bespreken.  Ontbrekende afspraken en onvoldoende communicatie kunnen tot misverstanden en conflicten leide.

Doordat de au pair deel van het gastgezin is, is de grens tussen werktijden en vrije tijd vaak heel dun. De tafel dekken, het avondeten samen voorbereiden, op de kinderen letten terwijl ze televisie kijken: voor sommige is dit werk, voor andere maakt het deel uit van het gezinsleven. Daarom zijn concrete afspraken noodzakelijk. Een au pair verblijf betekent ook dat beide partijen flexibel genoeg moeten zijn. Misschien zal je de ene dag ietsje langer moeten werken maar dan krijg je later nog een vrije dag. Evenwicht en fair play zijn de sleutelwoorden van een succesvol verblijf.

Uitgebuit door jouw gastgezin? Wat nu?

Als je de indruk krijgt dat jouw gastgezin jullie afspraken niet naleeft moet je reageren:

  • Informeer je over de au pair regelgeving in jouw gastland en kijk na in jouw au pair contract wat je met het gastgezin had afgesproken. 
  • Praat met jouw gastgezin! Wij weten wel dat het veel moeite kost, vooral in een vreemde taal! Ons tip: schrijf jouw dagelijkse taken en werktijden op in een dagboek. Na enkele dagen kun je dit als referentie gebruiken om een gesprek met jouw gastgezin te voeren.
  • Bij problemen of als je de indruk krijgt dat je uitgebuit wordt, signaleer het gastgezin bij ons. Wij zullen je dan verder helpen.
  • Is er geen uitweg mogelijk? Dan kun je van gastgezin wisselenContacteer ons, als je vragen hierover hebt!
  • Heb je geen bevredigende oplossing gevonden? Dan raden wij jou aan het au pair verblijf te onderbreken liever dan verder van uitbuiting te lijden.

Het ligt ons na aan het hart au pairs en gastgezinnen over hun rechten en plichten te informeren  en erop te letten dat ze onze basisgedachte au pair naleven. Dit behoort tot onze ondernemingsfilosofie en werd ook in onze Algemene Voorwaarden opgenomen. Wij zijn er inderdaad van overtuigd dat het naleven van deze éénvoudige regels een basisvoorwaarde is van een boeiende en verrijkende culturele uitwisseling en van een spannend au pair verblijf.