Zakgeld, werktijden, contract voor het au pair verblijf in Duitsland

Of het nu gaat om zakgeld, vrije dagen of au pair: hier vindt u de belangrijkste informatie over uw au pair verblijf in Duitsland.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Au pair contract

Wij raden je aan een au pair contract met je gastgezin af te sluiten. Het officiële contract conform de Europaovereenkomst kun je in het Duits en in het Engels op onze website vinden.

Tip: Voor je aankomst zou je met je gastgezin jullie wederzijdse verwachtingen bespreken en jullie overeenkomst in een au pair contract vastleggen om toekomstige teleurstellingen te vermijden.

Opgelet: Het arbeidsbureau erkent au pair contracten pas vanaf een contracttermijn van 6 maanden. Als je niet uit een EU-land afkomstig bent mag je maximaal 12 maanden als au pair in Duitsland werken. Wie reeds als au pair in Duitsland heeft gewerkt mag zich niet meer als au pair aanmelden, ongeacht de duur van het eerste au pair verblijf.

Contract opzegging

Volgens het Duitse arbeidsbureau loopt het au pair contract af eens de afgsproken verblijfsduur voorbij is. Indien het contract vroegtijdig opgezegd wordt is een opzeggingstermijn van twee weken voorzien. De opzegging moet schriftelijk bevestigd worden.

Nadat je het contract hebt opgezegd blijf je bij je gastgezin totdat je een nieuw gastgezin gevonden hebt. In het beste geval helpt je gastgezin je daarbij. Daartegenover kun je hen ook helpen een nieuwe au pair te vinden. Bij gewichtige redenen kan het au pair contract onmiddelijk worden opgezegd.


 

Duur van het verblijf

Indien de au-pair uit de EU afkomstig is, kunnen de au-pair en het gastgezin vrij de duur van het verblijf overeenkomen.

Au-pairs die een visum nodig hebben, moeten bij het aanvragen van het visum een contract overleggen dat ten minste 6 maanden geldig is. De maximale verblijfsduur is 12 maanden en kan niet worden verlengd.


 

Werkzaamheden

Je moet hoofdzakelijk voor de kinderen van je gastgezin zorgen. Bovendien behoren ook lichte huishoudelijke taken tot je verplichtingen. Ons advies: spreek met je gastgezin af welke werkzaamheden op je wachten. Wij raden je ook aan jullie afspraken in een au pair contract vast te leggen.


 

Zakgeld

In Duitsland ontvangen au pairs 280 euro per maand. Dit bedrag is je toegestaan onafhankelijk van je werktijden. Je hebt ook recht op zakgeld tijdens je verlof en in geval van ziekte.


 

Kost & Inwoning

Je krijgt gratis kost en inwoning van je gastgezin. Ze moeten je een eigen kamer met venster bij hen thuis ter beschikking stellen. De kamer moet op slot kunnen en minstens 9 vierkante meter groot alsook van een verwarming voorzien zijn.

Als au pair neem je deel aan het gezinsleven en aan de maaltijden. Kost en inwoning blijven je tijdens je verlof en in geval van ziekte toegestaan.


 

 Werktijden

Jouw werkindeling is afhankelijk van de gewoontes en behoeftes van je gastgezin. Je zou niet meer dan 6 uur per dag en 30 uur per week (oppaswerkzaamheden inbegrepen) als au pair werken.


 

Vrije tijd en verlof

De au pair heeft minstens 1,5 dag per week vrij. Eenmaal per maand moet je vrije dag op een zondag zijn. Je zou ook minimaal 4 avonden per week vrij krijgen. 

Indien je als au pair een heel jaar bij een gastgezin verblijft heb je recht op een betaald verlof van 4 weken volgens het Duits arbeidsbureau. Wanneer een gastgezin op vakantie gaat mag de au pair meestal meekomen. Normaal gezien blijf je dan voor de kinderen van je gastgezin zorgen.

Als je op vakantie met je gastgezin gaat kan dit uitsluitend ook als vakantie voor jou beschouwd worden indien je alleen maar kleine taken moet overnemen en er geen aanwezigheidsplicht bestaat. Als je niet met je gastgezin op vakantie meegaat mag je onderwijl niet voor een ander gastgezin werken.


 

Taalcursus

Je gastgezin zou je de gelegenheid moeten geven aan een Duitse taalcursus tijdens je vrije tijd deel te nemen. Hetzelfde geldt voor het bezoeken van culturele evenementen. Niet-EU-au pairs en au pairs uit Kroatië die hun au pair contract na 1 mei 2023 hebben ondertekend krijgen voortaan 70 euro per maand (naast het zakgeld) voor hun taalcursus betaald. De familie betaalt ook de reiskosten naar de taalcursus, bovenop de 70 euro die hierboven vermeld staat.

 AuPairWorld raadt echter alle gastgezinnen aan in de taalcursuskosten van hun au pair bij te dragen, uit welk land dan ook de au pair of het gastgezin afkomstig is.


 

Au pair verzekering

Au pairs in Duitsland moeten een verzekering hebben voor de volgende gevallen: ziekte, zwangerschap, bevalling en ongeval. Volgens de Bundesagentur für Arbeit (federaal arbeidsbureau) is het gastgezin verantwoordelijk voor het afsluiten van deze verzekering en voor het dragen van de kosten.

Om veilig en volledig verzekerd te zijn moeten au pairs uit alle landen (EU en niet-EU) voor hun au pair verblijf in Duitsland een uitgebreide particuliere au pair verzekering afsluiten. Duitse gastgezinnen zijn verplicht de kosten voor deze verzekering op zich te nemen. 

AuPairWorld raadt hiervoor het verzekeringspakket AU-PAIR24 aan. Dit pakket is speciaal voor au pairs die in Duitsland verblijven ontwikkeld en voldoet aan alle officiële voorwaarden voor au pair verzekeringen zowel voor EU-au pairs als voor niet-EU-au pairs.

Informatie voor au pairs uit niet-EU-landen 

Met de ondertekening van de uitnodigingsbrief voor een au pair en het bijbehorende contract verbindt het gastgezin zich ertoe voor een verzekering voor de au pair te zorgen en de kosten voor deze verzekering op zich te nemen.

Meer informatie over verzekeringen:


 

Reiskosten

Gewoonlijk moet je als au pair zelf je heen- en terugreis betalen.


 

 Auto rijden en rijbewijs

Spreek vooraf met je gastgezin af of je hun auto zult rijden. Indien ja moet je nagaan of je rijbewijs in Duitsland geldig blijft. Misschien zal je een internationaal rijbewijs moeten aanvragen. Meer informatie vind je bij de ADAC of bij het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Duitse ministerie voor verkeer en infrastructuur).

Vergeet ook niet voordat je vertrekt de volgende vragen met je gastgezin te bespreken: wat gebeurt er bij materiële schade? wie neemt de kosten voor zijn rekening? Wij raden je aan jullie overeenkomsten schriftelijk vast te leggen.


 

Info voor Gastgezinnen in duitsland:

Welke kosten hebt je wanneer je ontangt een au pair?

Het verwelkomen van een au pair betekent meer kosten voor één persoon om tijdens de verblijfperiode bij u te wonen.

Au pair kosten:
 
Zakgeld280 Euro per maand
Kost & Inwoningcirca 50 Euro meer in de week (afhankelijk van de huishoudelijke kosten van het gastgezin)
Verkerzeringcirca. 10 - 45 Euro per maand
Taalcursus70 Euro per maand + reiskosten

Totaal:

  • Au-pair kosten per week: 140 Euro
  • Au-pair kosten per maand: 550 Euro


Tips voor Au-pairs:

Tip voor kortingen in jouw gaststad

Niet elke stad biedt een "stadspas" aan, toch kun je altijd navragen. Daarom neem contact op met het stadsbeheer van jouw gaststad om te weten of een "stadspas" beschikbaar is voor jou als au pair en als taalstudent. Natuurlijk kun je jouw gastgezin vragen of ze je kan helpen.

Veiligheidstips

  • Heb je al per Skype of per telefoon contact met je gastgezin opgenomen? Kunnen jullie goed met elkaar omgaan? Voor meer veiligheidstips kun je onze pagina tips voor au pairs lezen.
  • Als je voor je au pair verblijf al een basiskennis van de vreemde taal hebt is het een groot voordeel. Zo kun je bij je gastgezin eenvoudiger je wensen en behoeftes uitdrukken. In geval van ziekte of als je de kinderen van je gastouders voor een gevaar wilt waarschuwen kan het ook goed van pas komen de taal al redelijk goed te beheersen.

Infos van het Bundesagentur für Arbeit (Duitse arbeidsbureau) :

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.