Au pair kosten: uitgaven voor au pairs en gastgezinnen

(ook te vinden met trefwoorden Kosten voor de au pair, Uitgaven voor het au pair verblijf en Kosten vor het gastgezin)

Wat zijn de kosten voor au pair en het gastgezin? Afhankelijk van de wettelijke bepalingen van hat gastland variëren die kosten voor een au pair verblijf. Een ruw overzicht van de kosten die au pair en gastgezinnen maken:

Money on the table

Kosten voor het gastgezin: Wat kost het om een au pair te ontvangen?

Totale maadenlijkse kosten voor gastgezinnen in Duitsland: ca. 600-630€

Bemiddelingskosten

Vanaf 49,90€ per maand

AuPairWorld rekent geen bemiddelingskosten. Alleen gastgezinnen hoeven het Premium Lidmaatschap te activeren om meer persoonlijk contact met au pairs te kunnen leggen. Er zijn verschillende modellen die variëren in prijs en duur.

Zakgeld

70 per week minimum

De hoogte van het zakgeld dat de au pair maandelijks van hat gastgezin ontvangt wordt geregeld door de regels van het desbetreffende gastland.

Dagelijkse uitgaven

ca. 150€ per maand

Tijdens het au pair verblijf heeft het gastgezin meer dagelijkse uitgaven omdat een volwassene meer thuis woont. Het gastgezin geeft de au pair kost en logis en moet dus bereid zijn voor stroom, water, enz. meer te betalen.

Mobiliteit

ca. 20-50€ per maand

Om de kinderen naar school te brengen of hen naar hun verschillende activiteiten te begeleiden, moet het gastgezin zorgen voor de mobiliteit van de au pair en de daaraan verbonden kosten op zich nemen (ticket voor het openbaar vervoer, benzinekosten voor de gezinswagen, terbeschikkingstelling van een fiets, ...). Hier is het altijd raadzaam om te vragen naar eventuele kortingen voor au pairs, bijvoorbeeld binnen het openbaar vervoer.

Verzekeringen

45-50€ per maand

In de meeste landen is het gastgezin verplicht een verzekering voor de au pair af te sluiten voor de duur van het verblijf van de au pair en om de kosten van het verblijf van de au pair te dekken. Het is belangrijk niet alleen het medische aspect te overwegen, maar ook andere aspecten zoals aansprakelijkheidsverzekering. In deze gevallen is het raadzaam als gastgezin een au pair verzekering af te sluiten via onze tussenpersoon, die alle verzekeringen in één bundelt. Indien de au pair de auto van het gezin gebruikt, moet het gezin bij de autoverzekeringsmaatschappij navragen of de au pair in de polis kan worden opgenomen.

Taalcursus

0-70 € per maand (optioneel)

In sommige landen, zoals Duitsland, moet het gastgezin een deel van de taalcursus van de au pair betalen. Wij raden gastgezinnen echter aan hun au pair met een deel van het cursusgeld te helpen.

Reiskosten

0 - ca. 500€ per maand (optioneel)

In de meeste landen is de kwestie van de reiskosten voor au pairs niet geregeld. Wij raden gastgezinnen die tevreden zijn over hun au pair aan de terugreis van de au pair te betalen. Hier kunnen de kosten sterk variëren naar gelang ban de afstand tussen het land van herkomst en het land van bestimming.

Telefoon

0 - 30€ per maand (optioneel)

De au pair betaalt zelf voor zijn/haar privé communicatie. Indien nodig en mogelijk kunnen gastgezinnen de au pair ook haar/zijn eigen mobiele telefoon ter beschikking stellen. In dit geval moeten de au pair en het gastgezin het eens worden over de gebruiksvoorwaarden.

Belastingaftrek voor au pair kosten

In sommige landen en onder bepaalde omstandigheden kunnen gezinnen de kosten van het au pair verblijf fiscaal aftrekken.

Au pair kosten: Hoeveel kost het om au pair te worden?

De maandelijkse kosten voor een au pair bedragen ongeveer 200-300 € (afgezien van de initiële en eenmalige kosten voor een visum en de reis).

Bemiddelingskosten

0€

AuPairWorld rekent geen bemiddelingskosten. Au pairs kunnen zich kosteloos registreren en van alle AuPairWorld diensten gebruik maken.

Reiskosten

ca. 100 - 2000€

De au pair betaalt de volledige reis naar het gastgezin, zowel per vliegtuig, trein als auto. De reiskosten variëren sterk naar gelang van de herkomst en de bestemming (Europese vluchten, intercontinentale vluchten, enz.).

Taalcursus

100 - 150€ per maand

De au pair moet voor de taalcursus betalen. De prijs van de cursus varieert afhankelijk van het aantal uren, de stad en zelfs de kwaliteit van de taalschool.

Verzekeringen

vanaf 24,90€ per maand

In sommige landen zijn gezinnen verplicht een verzekering voor de au pair af te sluiten. In andere landen moet de au pair een eigen verzekering afsluiten. In ieder geval is het belangrijk dat de au pair verzekering zowel een ziekte-, reis- als aansprakelijkheidsverzekering dekt. Dankzij onze partner kunnen au pairs rechtstreeks een allesomvattende au pair verzekering afsluiten.

Visum

tot ca. 300€

Indien jullie au pair een visum of een verblijfsvergunning nodig heeft, moet hij/zij de daaraan verbonden kosten betalen. Afhankelijk van het land variëren de visumkosten tussen 60 en 150 euro. Soms zijn er ook andere administratieve kosten, zoals beëdigde vertalingen of andere certificaten.

Activiteiten en uitstapjes

ca. 30€ per week

Au pairs besteden een deel van hun zakgeld aan uitgaan, reizen door het land of gewoon aan hun favoriete bezigheden.

Telefoon

8 - 20€ per maand

Jullie au pair zou voor persoonlijke telefoongesprekken moeten betalen. Indien u echter gebruik maakt van de telefoon van het gastgezin of van een mobiele telefoon die aan u is uitgeleend, dient u zich vooraf op de hoogte te stellen van de eventuele voorwaarden.

Veel gestelde vragen over de kosten van uw verblijf