Kosten voor au pairs en gastgezinnen

(ook te vinden met trefwoorden Kosten)

De kosten voor gastgezinnen of au pairs zijn zeer verschillend naargelang de wettelijke bepalingen van het gastland. Hier volgt een overzicht met de kosten die au-pairs en gastgezinnen in elk geval moeten berekenen om het verblijf te plannen.

Kosten voor het gastgezin

Bemiddelingskosten Bij AuPairWorld betaal je geen bemiddelingskosten. Om met jouw favoriete au pairs persoonlijk contact op te nemen hoeft gastgezinnen Premium Lid te worden.
Zakgeld Het zakgeldbedrag voor au pairs wordt in de meeste gastlanden wettelijk bepaald.
Dagelijkse uitgaven Tijdens het au pair verblijf heeft het gastgezin meer dagelijkse uitgaven omdat een volwassene meer thuis woont. Het gastgezin geeft de au pair kost en logis en moet dus bereid zijn voor stroom, water, enz. meer te betalen.
Vervoer Om de kinderen van het gastgezin naar school of naar hun verschillende activiteiten mee te nemen zal de au pair waarschijnlijk ook gebruik maken van het openbaar vervoer of van de auto van het gastgezin. Het gastgezin zal hiervoor de kosten voor hun rekening moeten nemen (openbaarvervoerskaartje, benzine voor de auto, fiets...).
Verzekeringen In de meeste gastlanden dient het gastgezin ervoor te zorgen dat hun au pair tijdens het hele verblijf verzekerd is. Meestal dient het gastgezin de volledige verzekeringskosten voor hun rekening te nemen.
- Ziektekostenverzekering: als de eigen ziektekostenverzekering van de au pair in het gastland niet geldig is dient het gastgezin een privé-ziektekostenverzekering voor hun au pair af te sluiten.
- autoverzekering: als de au pair de auto van het gastgezin moet rijden, dan moet het gastgezin hun autoverzekeringsmaatschappij contacteren om de au pair bij hun verzekering op te nemen. 
Taalcursus In sommige gastlanden moeten de gastgezinnen een deel van de au pair taalcursuskosten voor hun rekening nemen. Ook in de landen waar dit niet verplicht is raden wij gastgezinnen aan in de kosten bij te dragen.
Terugreis In de meeste gastlanden is er geen wettelijke bepaling omtrent de reiskosten van de au pair. Over het algemeen raden wij gastgezinnen aan de terugreis van hun au pair te betalen indien ze met het au pair verblijf tevreden waren. 
Telefoon De au pair betaalt zijn eigen telefoongesprekken. Indien gewenst kunnen gastgezinnen hun au pair een mobieltje ter beschikking stellen. In dat geval moeten au pair en gastgezin de aanwending van het mobieltje bespreken.

Goed om te weten

In sommige landen en onder bepaalde voorwaarden kunnen gastgezinnen een financiële steun van hun regering ontvangen, hetzij een heffingskorting (in Duitsland) of een beurs (in Nieuw-Zeeland). 
 

Kosten voor de au pair

Bemiddelingskosten Bij AuPairWorld betaal je geen bemiddelingskosten. Au pairs kunnen de volledige service van AuPairWorld gratis gebruiken. Gastgezinnen moeten van hun kant een Premium-lidmaatschap betalen om persoonlijk contact met au pairs vast te stellen.
Reiskosten De au pair betaalt zijn reiskosten. Wij raden gastgezinnen echter aan de kosten van de terugreis deels of volledig voor hun rekening te nemen.
Taalcursus In de meeste gastlanden betaalt de au pair zelf voor zijn taalcursus. De kosten zijn zeer verschillend naargelang het aantal uren, de verblijfsplaats van het gastgezin en de kwaliteit van de school. Ter informatie kan een taalcursus van 6 uur per week tussen 100 en 200 euro per maand kosten.
Verzekeringen In de meeste gastlanden dient het gastgezin ervoor te zorgen dat hun au pair tijdens het hele verblijf verzekerd is. In sommige landen moet de au pair zelf voor zijn verzekering betalen. Daarom is het verstandig zich voldoende te informeren over de wettelijke bepalingen van het uitgekozen gastland. 
- Ziektekostenverzekering: indien de eigen ziektekostenverzekering van de au pair in het gastland niet geldt zal de au pair een privé-verzekering nodig hebben. De au pair kan dan het gastgezin vragen in de kosten bij te dragen.
- reisverzekering: deze verzekering vergoedt het verlies en diefstal van bagage en/of repatriëring.
Administratieve kosten De visumplichtige au pairs moeten de visum- en/of verblijfsvergunningskosten zelf betalen. De visumkosten bedragen meestal tussen 60 en 150 euro naargelang het gastland. Verdere administratieve kosten kunnen eventueel in rekening worden gebracht.
Activiteiten en uitstapjes De au pair kan een deel van zijn zakgeld aan uitstapjes besteden om het gastland te ontdekken. Natuurlijk kan de au pair ook verschillende hobby's in het gastland hebben.
Telefoon De au pair betaalt zelf voor zijn persoonlijke telefoongesprekken. Indien de au pair de telefoon of een mobieltje van het gastgezin gebruikt moeten de au pair en het gastgezin de kosten hiervan bespreken.

 

Cost of the au pair stay - Frequently Asked Questions