Toegangsvoorwaarden en visum voor au pairs in Duitsland

Wat zijn de toegangs voorwaarden voor au pairs in Duitsland ? Hebt u een visum nodig ? Wat zijn de documenten u moet voorbereiden voor en tijdens uw verblijf ? Hier zijn de belangrijkste informatie.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

De voorwaarden zijn verschillend voor EU burgers en niet-EU burgers.

EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

EVA: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Niet-EU: Burgers uit alle andere landen

Informatie voor au pairs uit de EU

Als je uit een EU- of EVA-staat afkomstig bent heb je geen visum nodig om naar Duitsland te reizen. Er bestaan nochthans een paar voorschriften waarmee je rekening moet houden.

Stap 1: Is je identiteitskaart of paspoort nog geldig?

Voor je vertrek naar Duitsland heb je alleen je identiteitskaart of paspoort nodig. Voordat je het land verlaat moet je nagaan hoe lang deze documenten nog geldig zijn.

Stap 2: Meld je nieuwe verblijfplaats bij de gemeente aan

Nadat je in Duitsland aangekomen bent moet jij je bij de inschrijvingsdienst van de gemeente aanmelden. 

Hiervoor heb je de volgende documenten nodig:

 • Identiteitskaart of paspoort
 • Het door jou en het gastgezin ondertekend au pair contract


   

Au pair Visum

Au pairs uit niet-EU-landen hebben een visum nodig om naar Duitsland te mogen reizen. Vergeet niet je visum vroeg genoeg aan te vragen. Het kan een tijdje duren vooraleer je je visum ontvangt.

Stap 1: Controleer of je paspoort geldig is

Wees zeker dat je over een geldig paspoort beschikt vooraleer je je reis voorbereid.

Stap 2: Laat je de uitnodigingsbrief en contract toesturen

Je toekomstig gastgezin stuurt je het ondertekende contract en een uitnodigingsbrief per post. Je hebt deze documenten nodig om je visumaanvraag in te dienen. Daarom is het belangrijk vroeg genoeg over deze documenten te beschikken. Op deze website kun je de uitnodigingsbrief en het contract downloaden.

Belangrijk te weten:  De verwerkingstijden voor applicaties kunnen soms langer duren, afhankelijk van de Duitse ambassade in het thuisland van de au pair. Daarom raden we au pairs aan om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen voor een visumaanvraag bij de relevante diplomatieke missie nadat zij een verbintenis met een gastgezin hebben aangegaan. Totdat een afspraak beschikbaar is, kan de au pair een contract met een gastgezin ondertekenen en ervoor zorgen dat ze over de benodigde documenten beschikken.

Stap 3: Vraag je visum aan

1. De Duitse ambassade in je eigen land toetst je basiskennis van de Duitse taal en beslist dan of je kennis toereikend is. Vraag dus eerst aan de ambassade of je taalkennis voor een visum toereikend is.

2. In Duitsland bestaat er een leeftijdsgrens om als au pair te mogen werken. Bij het indienen van een visum mag je niet ouder dan 26 jaar zijn. 

3. Vergeet niet de volgende documenten mee te nemen als je bij de Duitse ambassade in je eigen land een visum aanvraagt:

 • een door jouw gastgezin onderschreven au pair contract (het origineel)
 • de uitnodigingsbrief van je gastgezin (het origineel)
 • jouw geldig paspoort
 • een verzekeringscertificaat die je van je gastgezin hebt ontvangen (je gastgezin verplicht zich daartoe met de uitnodigingsbrief).
 • een motivatiebrief waaruit blijkt hoe het au pair verblijf samenvalt met jouw levensplanning.

Volgens het au pair contract mag je au pair verblijf niet later dan 6 maanden na het indienen van de visumaanvraag beginnen. De voorziene verblijfsduur moet minstens 6 maanden bedragen.

Wanneer jouw visum je verleend wordt mag je vertrekken. Afhankelijk van je land van je herkomst moet je rekening houden met een wachttijd van 6 weken tot circa 3 maanden totdat je je visum ontvangt. Als je de precieze wachttijd wilt kennen kun je dit bij de Duitse ambassade uit je land van herkomst navragen.

Wellicht zal je nog verdere documenten moeten voorleggen, zoals een bewijs van goed zedelijk gedrag of een medisch attest. Daarom raden wij je aan ook hier bij de Duitse ambassade na te vragen.

De Dienst Vreemdelingenzaken kan de ouders van het gastland om een verbintenisverklaring vragen met betrekking tot de afgifte van een visum. In Hamburg bijvoorbeeld kost dit 25 euro. Als het gastgezin een verklaring heeft ondertekend voor de visumplichtige au pair, dan dient het gastgezin ook te overwegen om een uitzettingskostenverzekering af te sluiten.    

Stap 4: aanmelding in je gastland

Nadat je in Duitsland bent aangekomen moet je gastgezin je bij de inschrijvingsdienst van hun gemeente en bij de vreemdelingendienst aanmelden. Je ontvangt een verblijfsvergunning die 3 maanden geldig is en die je daarna zal moeten verlengen.

Sinds 1 september 2011 moeten au pairs in Duitsland een electronische verblijfsvergunning bij de vreemdelingendienst ter plaatse aanvragen. Dat is de zogenaamde 'eAufenthaltstitel'. Hiervoor is een biometrische pasfoto nodig. De kosten zijn verschillend, afhankelijk van de aangevraagde verblijfsvergunning. De toekenning van een verblijfsvergunning geldig tot één jaar kost 100 euros. De gemiddelde wachttijd tussen het indienen van de aanvraag en de toekenning van de verblijfsvergunning bedraagt 3 à 4 weken. Wij raden je daarom aan je vroegtijdig genoeg bij de plaatselijke vreemdelingendienst te informeren. 


Bijzondere voorwaarden voor specifieke landen

1.) Ben je afkomstig uit Groot-BrittanniëAustralië, Nieuw-Zeeland, Canada, Chili, Japan, Taïwan, Zuid-Korea of Hong Kong? Dan kun je ook eventueel een Working Holiday Maker visum aanvragen. Richt je a.u.b. tot de bevoegde administratie voor verdere informatie.

2.) Visumvrijstelling bij de heenreis: au pairs uit Australië, Israël, Japan, Canada, Zuid-Korea, Georgia, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten mogen zonder visum naar Duitsland reizen. Opgelet: ze moeten wel een verblijfsvergunning binnen de drie maanden na aankomst en voordat het au pair verblijf begint aanvragen. De aanvraag wordt bij de plaatselijke vreemdelingendienst (Ausländerbehörde) ingedient. Please note: Au pairs need to prove their basic knowledge of German of at least A 1 of the Common European Framework of Reference for Languages at the local Immigration Office in order to receive their residence title. 

Bijbaantjes in principe niet toegestaan

Visumplichtige au pairs mogen uitsluitend de werkzaamheden uitvoeren waarvoor ze een visum hebben gekregen. Volgens de vreemdelingendienst van de stad Berlijn zijn andere werkzaamheden in principe niet toegestaan.


 

Working Holiday Visum

Het Working Holiday Maker programma: wat is het precies?

In het kader van het Working Holiday Maker programma kunnen jongeren tussen 18 en 30 jaar die uit bepaalde landen afkomstig zijn voor bepaalde tijd in Duitsland leven en werken. Ze kunnen daarvoor een Working Holiday visum aanvragen.

Let op :
Mensen die in Duitsland zijn met een Working Holiday Maker programma hebben niet de aupairstatus maar de werknemerstatus et zullen andere regels van de de contract met de gastgezin moeten respecteren. Het hoofddoel van het Holiday Maker programma is reizen en niet werken. Afhankelijk van zijn/haar land van herkomst mag een au pair dus niet bij dezelfde werkgever voor de hele duur van het verblijf werken. Vraag dus a.u.b. voor alle zekerheid nog na bij de Duitse ambassade.

Wie kan zich voor dit programma kandidaat stellen?

Jongeren uit Australië, Japan of Nieuw-Zeeland kunnen een visum bij de Duitse ambassade in eigen land of na hun aankomst bij de bevoegde Duitse vreemdelingendienst aanvragen.

Kandidaten uit Zuid-Korea, Taïwan, Hongkong en Canada moeten het visum voor hun vertrek bij de Duitse ambassade in eigen land aanvragen.

Hoe werkt het?

Het Working Holiday visum word normaal gezien alleen maar een keer afgegeven. Opgelet: er moet rekening worden gehouden met de huidige leeftijdsgrenzen. Kandidaten uit Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Hongkong, Zuid-Korea en Taïwan moeten bij het indienen van de aanvraag ouder dan 18 jaar en jonger dan 31 jaar zijn, voor Canada geldt een leeftijdsgrens van 35 jaar. 

Welke documenten heeft de kandidaat voor de aanvraag nodig?

 • een ingevuld aanvraagsformulier
 • een geldig paspoort dat na het au pair verblijf nog minstens drie maanden lang geldig moet zijn.
 • een actuele, biometrische pasfoto (35 x 45 mm)
 • een kopie van het vliegticket of een vluchtreservering (retourkaartje)
 • een ziekteverzekeringsbewijs
 • een bewijs van voldoende financiële middelen voor het verblijf

Verdere informatie vind je hier:

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.