Gezin verandering: Hoe vind je een nieuw gezin?

(ook te vinden met trefwoorden Wisseling, Nieuw gastgezin, Nieuwe au pair en Veranderen)

De verandering van gezin door een au pair beschrijft de beëindiging van het verblijf bij het oorspronkelijke gezin met de bedoeling het bij een nieuw gezin voort te zetten.

Mogelijke redenen voor het veranderen van au pair

Een au pair verandert meestal van gastgezin wanneer zij/hij langer in het gastland wil blijven, maar het verblijf bij dit gastgezin loopt al ten einde. Soms verandert een Au-pair om een minder leuke reden: als er onoverkomelijke meningsverschillen of conflicten zijn tussen hem/haar en het gastgezin.

Indien een van de partijen besluit het contract voortijdig te beëindigen, dienen beide partijen elkaar daarvan tijdig in kennis te stellen. Beide partijen moeten trachten zich te houden aan de opzegtermijn die in het contract is overeengekomen. In de meeste gevallen is dit 2 weken. Tot het verstrijken van de opzeggingstermijn is de au pair verplicht haar/zijn taken te blijven vervullen en is het gezin verplicht de doorlopende betaling te voldoen.

Hoe organiseer je deze verandering?

Meestal organiseren de au pair en het gastgezin samen de verandering. Dit betekent dat het gastgezin de au pair helpt bij het vinden van een nieuw gezin en vice versa. Indien de au pair met een visum in het land is zouden gastgezin en au pair samen met de immigratiedienst overleggen. Op die manier zorgen zij ervoor dat de au pair legaal in het land kan blijven.

Onze tips:
  • Praten helpt! Veel problemen en misverstanden kunnen vermeden worden als gastgezin en au pair van in het begin alles bespreken.
  • Help elkaar! Indien er een verandering van gastgezin/au pair plaatsvindt, zouden de au pair en het gastgezin elkaar moeten helpen om een nieuw gastgezin/au pair te vinden.
 
Meer over het onderwerp:

Hoe kan ik mijn gastgezin veranderen?
Is er een mogelijkheid van een overdracht via AuPairWorld?
Ervaringen: Lisa verandert haar gastgezin in Australië