Hoe kan ik van gastgezin wisselen?

(ook te vinden met trefwoorden Wisseling, Nieuw gastgezin en Nieuwe au pair)

Er is sprake van gastgezin wisseling wanneer een au pair zijn/haar verblijf bij een gastgezin beeïndigt om het verblijf bij een ander gastgezin voort te zetten. Een au pair wisselt meestal van gastgezin als hij of zij langer in het gastland wil verblijven maar het verblijf al ten einde loopt. Soms wisselt de au pair echter ook voor een minder leuke reden: als er een onoverkomelijk geschil bestaat tussen het gastgezin en de au pair. Indien het verblijf voortijdig wordt beeïndigd moeten beide partijen elkaar vroegtijdig hiervan op de hoogte brengen. Daarbij dient het opzeggingstermijn dat in het au pair contract werd vastgelegd te worden nageleefd. Het opzeggingstermijn bedraagt meestal 2 weken.

Normaal gesproken wordt de wisseling samen door het gastgezin en de au pair georganiseerd. Dit betekent dat het gastgezin de au pair daarbij helpt een nieuw gezin te vinden en omgekeerd. Indien de au pair een visum nodig had om het land binnen te reizen zouden het gastgezin en de au pair zich bij de vreemdelingendienst informeren. Hiermee kan men zich vergewissen dat de au pair verder legaal in het land mag verblijven.

Onze tips:
  • Met elkaar communiceren is de sleutel! Talrijke problemen en misverstanden kunnen worden vermeden als het gastgezin en de au pair al vanaf het begin over alles met elkaar kunnen praten.
  • Help elkaar! Indien een wisseling van gastgezin plaatsvindt zouden de au pair en het gastgezin elkaar helpen een nieuw gastgezin of au pair te vinden.
Meer over dit onderwerp:

Changing au pairs - what now? (in Engels)
How do I change host families? (in Engels)