Hoeveel vakantiedagen voor au pairs?

(ook te vinden met trefwoorden Vakantie, Feestdagen en Kerstmis)

Elke au pair heeft recht op vakantie tijdens zijn/haar au pair verblijf. Het aantal vakantiedagen kan echter variëren naar gelang van het gastland.

Meisje voor een meer

Er zijn niet in elk land wettelijke voorschriften of specifieke au pair programma's die het recht op vakantie voor au pairs vastleggen. Op basis van onze ervaring en gemeten aan landen met een duidelijke regelgeving, bevelen wij de volgende leidraad aan:

Voor een verblijf van 12 maanden zouden au pairs recht moeten hebben op een betaalde vakantie van 4 weken. Als vuistregel geldt: één week vakantie per kwartaal, voor kortere verblijven twee dagen vakantie per maand. U kunt zich op deze waarden oriënteren voor een langer of korter verblijf.

Wat geldt als de au pair samen met het gastgezin op vakantie gaat?

Als het gastgezin op vakantie gaat, is het belangrijk om van te voren te bespreken of de au pair mee wil of zelfs mee moet gaan, of dat de au pair zelf op vakantie gaat. Als het gastgezin op vakantie gaat en de au pair blijft voor de kinderen zorgen, wordt dit beschouwd als normale werktijd voor de au pair. Een vakantie bij het gastgezin geldt alleen als eigen vakantie voor de au pair als zij/hij alleen kleinere taken hoeft over te nemen en er geen verplichting is om aanwezig te zijn. In ieder geval zal de au pair zakgeld ontvangen tijdens het verblijf in het gastgezin. Indien de au pair tijdens de vakantie in het huis van het Gastgezin verblijft, dient zij/hij bovendien een passende kostwinnerstoelage te ontvangen voor de duur van de vakantie.

Meer informatie over dit onderwerp:

Regels voor de feestdagen

In sommige landen bestaan er officiële regels dat au pairs op feestdagen vrij zijn en niet mogen werken. Deze omvatten bijvoorbeeld: Denemarken, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Zwitserland. 

In sommige landen bestaat er geen officiële regeling betreffende feestdagen voor au pairs. Wij bevelen aan dat au pairs vrije dagen hebben. Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen au-pairs op feestdagen werken. Het gastgezin zou dit vooraf met de au pair bespreken.

Voorschriften voor de kerstperiode

Er bestaat geen officiële regeling voor au pairs en gastgezinnen met betrekking tot de kerstperiode. Op feestdagen moeten au pairs zo mogelijk vrij krijgen, zelfs in landen zonder officiële regeling. De tussenliggende tijd moet individueel worden besproken tussen de au pair en het gastgezin. Vele au pairs gebruiken de kerstperiode om tijdelijk naar hun familie thuis te vliegen. Anderen blijven bij het gastgezin of besluiten rond te reizen in het gastland. Lees ons blogartikel om meer te weten te komen over hoe je als au pair de kerst kunt doorbrengen