EU- en EVA-lidstaten

(ook te vinden met trefwoorden Europese Unie, EVA, Europese Economische Ruimte, EER en Lidstaten)

De volgende landen behoren tot de Europese Unie, de EVA of andere intergouvernementele organisaties.

EU (Europese Unie)

De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband.

De EU-lidstaten

België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Tsjechië, Hongarije en Cyprus.

Elke EU-burger heeft recht op vrij verkeer om in een andere lidstaat te werken en te verblijven. Hetzelfde geldt voor burgers uit de zogenaamde EVA- en EER-staten.

EVA (Europese Vrijhandelsassociatie)

De EVA is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

EER (Europese Economische Ruimte)

Tot de EER behoren de 28 EU-lidstaten alsook IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Verdere links: