Wisseling van au pair: Zo vindt u een nieuwe au pair

(ook te vinden met trefwoorden wisseling van au pair, nieuwe au pair en Rematch (nieuwe au pair))

Gezinnen veranderen van au pair omdat het geplande au pair verblijf is afgelopen en zij met een nieuwe au pair verder willen of omdat er problemen zijn met het huidige verblijf en het gezin besluit dat het beter zou zijn met een andere au pair verder te gaan.

Ouders zoeken online naar een Au-pair. Kinderen zijn aan het spelen.

Waarom van au pair veranderen?

Een au pair verblijf is per definitie tijdelijk, dus het gezin zal regelmatig van au pair moeten veranderen als ze van de ervaring willen blijven genieten. Afgezien daarvan veranderen gezinnen soms van au pair om meer problematische redenen. Bijvoorbeeld als de ouders of de kinderen niet met de au pair kunnen opschieten, als de verwachtingen over het verblijf niet overeenstemmen of als er andere meningsverschillen zijn.

Tips om niet van au pair te hoeven veranderen

Praten helpt echt om conflictsituaties te vermijden die het nodig kunnen maken van au pair te veranderen. Veel problemen en misverstanden kunnen vermeden worden als gastgezinnen en au pairs van het begin af aan met elkaar overleggen. Vaak zijn gastgezinnen niet gewend met jongvolwassenen om te gaan. Daarom is het voor een succesvol au pair verblijf van het grootste belang dat jullie leren met jullie au pair te communiceren.

Het helpt ook om van bij de aanvang op de hoogte te zijn van mogelijke au pair conflicten en hoe deze op te lossen.

Hoe van au pair veranderen?

Indien het gastgezin het au pair contract vroegtijdig wenst op te zeggen moeten ze hun huidige au pair hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Vergeet niet dat er een opzegtermijn in het au pair contract is vastgesteld. De opzegtermijn bedraagt gewoonlijk twee weken. Tijdens deze periode moet de au pair voor de kinderen van het gastgezin blijven zorgen en moet het gastgezin het overeengekomen zakgeld aan de au pair betalen.

Wanneer het au pair contract beëindigd is zouden beide partijen elkaar helpen met de volgende stappen. Ook als jullie niet tevreden zijn met jullie huidige au pair moeten jullie haar/hem helpen een nieuw gastgezin te vinden en omgekeerd.  Indien de au pair op een visum naar het gastland is gekomen moeten de bevoegde autoriteiten worden gecontacteerd om ervoor te zorgen dat de au pair legaal in het gastland kan blijven. Indien de au pair naar huis wenst terug te keren moet het gastgezin ook helpen een passende vlucht te vinden.

Meer informatie over hoe te werk te gaan bij het veranderen van au pair vindt u in ons helpcentrum.