Toegangsvoorwaarden en visum voor au pairs in Luxemburg

Welk visum hebben au pairs nodig in Luxemburg? Wie zijn de toelatingseisen? De au pairs voor het vertrek en na de aankomst in Luxemburg moeten worden beschouwd, hier waren we sisammengefasst.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

De regels zijn verschillend voor burgers uit EU/EVA-landen en niet-EU-landen.

EU/EFTA-landen

EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

EFTA: EU-landen + Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Niet-EU-landen

Onderdanen van alle andere landen

Au pairs uit de EU/EFTA

Stap 1: Een geldig paspoort

EU- en EVA-burgers hebben alleen hun identiteitskaart of paspoort nodig om Luxemburg binnen te komen. Omdat de aanvraag voor een nieuw document iets langer kan duren, raden wij u aan om de geldigheid van uw paspoort tijdig te controleren.

Stap 2: Het ondertekende au pair contract

Allereerst moeten het gastgezin en het au pair het eens worden over de exacte voorwaarden van het contract. Alle voorwaarden van het verblijf van het au pair moeten duidelijk worden vermeld (duur van het verblijf, werktijden, vakantie, details over de accommodatie, informatie over de taalcursus, zakgeld, etc.). Het contract moet ook een speciale clausule bevatten die de geldigheid van de au pair aanvraag en de aanvraag van het gastgezin beperkt.

Stap 3: De au pair aanvraag

Zelfs EU-burgers kunnen alleen als au pair in Luxemburg werken na goedkeuring door het Ministerie van Onderwijs (Ministère de l'Éducation nationale).

Het aanvraagformulier moet online worden ingevuld en vergezeld gaan van alle nodige bewijsstukken. Met de ondertekende aanvraag gaat het au pair akkoord met deelname aan een verplichte informatiebijeenkomst van de Nationale Jeugddienst (SNJ) bij aankomst. Tijdens hun verblijf moet het au pair ook deelnemen aan een taalcursus of een cursus over cultuur en beschaving op kosten van het gastgezin. Inschrijven voor de informatiebijeenkomst dient ten minste twee dagen van tevoren te gebeuren. In dit verband verzekert het au pair ook dat hij/zij geen verdere aankopen zal doen (betaald of onbetaald) tijdens zijn/haar verblijf in Luxemburg.

Om een au pair te ontvangen, moet het gastgezin het bewijs leveren van een vergunning van de Service National de la Jeunesse (SNJ). Om een aanvraag in te dienen, moet het onlineaanvraagformulier worden ingevuld en moeten de volgende documenten worden toegevoegd:

 • een huishoudelijk certificaat dat niet ouder is dan drie maanden
 • een uittreksel uit het strafregister voor alle volwassen leden van het huishouden, niet ouder dan drie maanden
 • bewijs van dagopvang voor kinderen jonger dan zes jaar (kan worden afgegeven door een opvangstructuur of een kinderoppas).

Stap 4: Stuur de vereiste documenten naar het gastgezin

Om de aanvraagprocedure te versnellen, is het sterk aan te bevelen dat het gastgezin de aanvraag indient bij de Service National de la Jeunesse (SNJ). Hiervoor heeft de familie 3 ondertekende exemplaren nodig van het au pair contract en de volgende documenten, die de SNJ nodig heeft voor de verwerking:

 • het ingevulde aanvraagformulier,
 • een schooldiploma dat toegang geeft tot het hoger onderwijs in hun eigen land of een certificaat waaruit blijkt dat zij tot ten minste 17 jaar oud zijn geweest,
 • een medisch attest dat niet meer dan 3 maanden geleden is afgegeven en waaruit blijkt dat het au pair gezond is en in staat is om kinderopvang en huishoudelijke taken uit te voeren (dit moeten lichte huishoudelijke taken zijn),
 • een kopie van uw identiteitskaart of paspoort.

Stap 5: Evaluatie van de documenten door de SNJ

Het gastgezin ondertekent ook alle drie exemplaren van het contract en dient bij de SNJ alle documenten in, waaronder het contract, het aanvraagformulier, de aan het gastgezin toegezonden documenten en de aanvraag voor toelating van het gastgezin met bewijsstukken. Het voegt daaraan zijn eigen aanvraag voor toelating tot het gastgezin toe, vergezeld van de nodige bewijsstukken.
Zodra de aanvraag is goedgekeurd, stuurt de SNJ het gastgezin twee exemplaren van het au pair contract en de goedkeuring van de aanvraag en de aanvraag voor toelating van het gastgezin, beide ondertekend door het ministerie van Onderwijs. Het gastgezin stuurt de au pair een kopie van het contract en de goedkeuring van de au pair aanvraag.

Stap 6: Inschrijving bij het CCSS (door het gastgezin)

Het gastgezin moet zich bij het CCSS (Centre commun de la Sécurité sociale) laten registreren zodat ze verzekerd zijn tegen ziekte en ongevallen tijdens hun verblijf. Hiertoe moet het gezin de CCSS voorzien van een aangifte van werk in particuliere huishoudens. Het CCSS stuurt het gastgezin een bewijs van lidmaatschap, dat het binnen een maand na aankomst van het au pair aan de SNJ moet voorleggen.
Aangezien het au pair zakgeld niet als loon wordt beschouwd, moet het gastgezin alle bijdragen en sociale zekerheid betalen.

 

Au pair uit een niet-EU-land

Stap 1: Een geldig paspoort

Niet-EU-burgers hebben een geldig paspoort nodig om Luxemburg binnen te komen. Dit paspoort moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf. Omdat de aanvraag voor een nieuw document iets langer kan duren, raden wij u aan om de geldigheid van het document tijdig te controleren.

Stap 2: Het ondertekende au pair contract

Allereerst moeten het gastgezin en het au pair het eens worden over de exacte voorwaarden van het contract. Alle voorwaarden van het verblijf van het au pair moeten duidelijk worden vermeld (duur van het verblijf, werktijden, vakantie, details over de accommodatie, informatie over de taalcursus, zakgeld, etc.). Het contract moet ook een speciale clausule bevatten die de geldigheid van de au pair aanvraag en de aanvraag van het gastgezin beperkt.

Stap 3: De au pair aanvraag

Om een au pair in Luxemburg te worden, moet het Ministerie van Onderwijs (Ministère de l'Éducation nationale) de au pairaanvraag goedkeuren.

Het aanvraagformulier moet online worden ingevuld en vergezeld gaan van alle nodige bewijsstukken. Met de ondertekende aanvraag gaat het au pair akkoord met deelname aan een verplichte informatiebijeenkomst van de Nationale Jeugddienst (SNJ) bij aankomst. Tijdens hun verblijf moet het au pair ook deelnemen aan een taalcursus of een cursus over cultuur en beschaving op kosten van het gastgezin. Inschrijven voor de informatiebijeenkomst dient ten minste twee dagen van tevoren te gebeuren. In dit verband verzekert het au pair ook dat hij/zij geen verdere aankopen zal doen (betaald of onbetaald) tijdens zijn/haar verblijf in Luxemburg.

Om een au pair te ontvangen, moet het gastgezin het bewijs leveren van een vergunning van de Service National de la Jeunesse (SNJ). Om een aanvraag in te dienen, moet het onlineaanvraagformulier worden ingevuld en moeten de volgende documenten worden toegevoegd:

 • een huishoudelijk certificaat dat niet ouder is dan drie maanden
 • een uittreksel uit het strafregister voor alle volwassen leden van het huishouden, niet ouder dan drie maanden
 • bewijs van dagopvang voor kinderen jonger dan zes jaar (kan worden afgegeven door een opvangstructuur of een kinderoppas).

Stap 4: Stuur de vereiste documenten naar het gastgezin

Om de aanvraagprocedure te versnellen, is het sterk aan te bevelen dat het gastgezin de aanvraag indient bij de Service National de la Jeunesse (SNJ). Hiervoor heeft de familie 3 ondertekende exemplaren nodig van het au pair contract en de volgende documenten, die de SNJ nodig heeft voor de verwerking:

 • het ingevulde aanvraagformulier,
 • een schooldiploma dat toegang geeft tot het hoger onderwijs in hun eigen land of een certificaat waaruit blijkt dat zij tot ten minste 17 jaar oud zijn geweest,
 • een medisch attest dat niet meer dan 3 maanden geleden is afgegeven en waaruit blijkt dat het au pair gezond is en in staat is om kinderopvang en huishoudelijke taken uit te voeren (dit moeten lichte huishoudelijke taken zijn),
 • een kopie van het paspoort.

Stap 5: Evaluatie van de documenten door de SNJ

Het gastgezin ondertekent ook alle drie exemplaren van het contract en dient bij de SNJ alle documenten in, waaronder het contract, het aanvraagformulier, de aan het gastgezin toegezonden documenten en de aanvraag voor toelating van het gastgezin met bewijsstukken. Het voegt daaraan zijn eigen aanvraag voor toelating tot het gastgezin toe, vergezeld van de nodige bewijsstukken.
Zodra de aanvraag is goedgekeurd, stuurt de SNJ het gastgezin twee exemplaren van het au pair contract en de goedkeuring van de aanvraag en de aanvraag voor toelating van het gastgezin, beide ondertekend door het ministerie van Onderwijs. Het gastgezin stuurt de au pair een kopie van het contract en de goedkeuring van de au pair aanvraag.

Stap 6: Aanvraag van een tijdelijke verblijfsvergunning

Alvorens in Luxemburg aan te komen, moet het au pair een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen bij de immigratiedienst. Daarnaast zijn de volgende documenten vereist:

 • een kopie van het paspoort,
 • de geboorteakte,
 • een uittreksel uit het strafregister,
 • de toelating als au pair.

De documenten moeten originele documenten of gewaarmerkte kopieën daarvan zijn. Ze moeten ook in het Duits, Engels of Frans worden geschreven. Als dit niet het geval is, moeten ze door een beëdigd vertaler worden vertaald. De verblijfsvergunning wordt per post afgegeven en is 90 dagen geldig.

Stap 7: Aanvragen van het visum

Indien het au pair een visum nodig heeft en langer dan drie maanden in Luxemburg wenst te verblijven, moet hij/zij een visum van het type D aanvragen bij de diplomatieke of consulaire post van Luxemburg in zijn/haar eigen land. Het visum kan ook worden aangevraagd vanuit een land dat Luxemburg (België of Nederland) vertegenwoordigt. Het visum wordt afgegeven voor maximaal 3 maanden en wordt in de vorm van een sticker op het paspoort aangebracht. Indien het verblijf in Luxemburg niet langer dan drie maanden duurt, moet een visum voor kort verblijf (type C) worden aangevraagd.

Stap 8: De aankomstverklaring

Binnen 3 dagen na aankomst in Luxemburg moet het au pair zich melden bij de gemeente van verblijf van het gastgezin om zijn/haar verklaring van aankomst te ontvangen. De volgende documenten moeten worden meegenomen:

 • het paspoort,
 • de tijdelijke verblijfsvergunning (origineel),
 • het au pair contract, dat het exacte adres van het gastgezin bevat,
 • de toelating als au pair.

De gemeente geeft het au pair een kopie van zijn aankomstverklaring.

Stap 9: Medisch onderzoek

Voordat de verblijfstitel wordt aangevraagd, moet het au pair een medisch onderzoek ondergaan door een in Luxemburg gevestigde arts. De kosten worden niet vergoed door de sociale verzekering. Daarna zal de Ligue médico-sociale (LMS) je onderzoeken op tuberculose.
De resultaten van beide onderzoeken worden rechtstreeks naar de Immigratie Medische Dienst (SMI) gestuurd, die de medische verklaring afgeeft en doorstuurt naar de Immigratiedienst, die de aanvraag voor een verblijfsvergunning behandelt.

Stap 10: Aanvragen van de verblijfsvergunning

Binnen drie maanden na aankomst in Luxemburg moet het au pair een aanvraag indienen bij de immigratiedienst voor zijn/haar verblijfsvergunning. De volgende documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd:

 • een kopie van het paspoort,
 • een kopie van de verblijfsvergunning,
 • een kopie van de aangifte van aankomst,
 • het bewijs dat het bedrag van de belasting van meer dan 80 € is overgemaakt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken,
 • de door SMI toegezonden medische verklaring.

Stap 11: Verstrekking van biometrische gegevens

In de dagen na de aanvraag van de verblijfsvergunning ontvangt het au pair een uitnodigingsbrief voor een persoonlijke introductie bij de immigratiedienst. Daar worden de pasfoto's en vingerafdrukken genomen en de laatste ook gedigitaliseerd. Deze gegevens worden bij de verblijfsvergunning gevoegd. Na registratie van deze gegevens informeert de immigratieautoriteit het au pair wanneer precies de verblijfsvergunning kan worden verzameld.

Stap 12: Verzamelen van de verblijfstitel en de verklaring van verblijf

Er moet contact worden opgenomen met de immigratiediensten en de verblijfsvergunning moet op de gegeven datum worden afgehaald. Het paspoort kan dan naar de gemeente van het gastgezin worden gestuurd om de aankomst te bevestigen en het woonplaatsbewijs op te halen.

Let op: Omdat de verblijfsduur beperkt is tot één jaar, kan de verblijfsvergunning niet worden verlengd of het type vergunning worden gewijzigd!

Stap 13: Inschrijving bij het CCSS (door het gastgezin)

Het gastgezin moet zich bij het CCSS (Centre commun de la Sécurité sociale) laten registreren zodat ze verzekerd zijn tegen ziekte en ongevallen tijdens hun verblijf. Hiertoe moet het gezin de CCSS voorzien van een aangifte van werk in particuliere huishoudens. Het CCSS stuurt het gastgezin een bewijs van lidmaatschap, dat het binnen een maand na aankomst van het au pair aan de SNJ moet voorleggen.
Aangezien het au pair zakgeld niet als loon wordt beschouwd, moet het gastgezin alle bijdragen en sociale zekerheid betalen.

Verblijven van minder dan 3 maanden

Voor een verblijf in Luxemburg van minder dan 3 maanden zijn de formaliteiten gemakkelijker te vervullen. Afgezien van de door de SNJ goed te keuren documenten (zie stappen 1 tot en met 5) moet alleen een visum voor kort verblijf worden aangevraagd (zie stap 7). De aangifte van aankomst (zie stap 8) is eveneens vereist, evenals de registratie bij het CCSS (zie stap 13).

Nuttige links:

 • Guichet public: Officiële website van de Luxemburgse overheid
 • Accueil Aupair: Website met informatie over het au pair verblijf, beheerd door de Service National de la Jeunesse
 • SNJ: Officiële website van de Service National de la Jeunesse
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken: Informatie over de wettelijke voorwaarden voor een verblijf per paar in Luxemburg
We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.