Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Liechtenstein

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in Liechtenstein, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Contract

Het au pair contract voor Liechtenstein is online en als PDF beschikbaar. In dit contract worden de besproken taken, werktijden, zakgeld (hier lonen en looninhoudingen), enz. vastgelegd. Voor een overzicht vindt u op pagina 3 meer bindende afspraken en belangrijke informatie.

 

Verblijfsduur

De duur van het verblijf moet minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden bedragen. Au pairs moeten een vergunning voor kort verblijf in Liechtenstein aanvragen.

 

Werkzaamheden

Het au pair helpt zijn gastgezin met de zorg voor de kinderen en helpt met licht huishoudelijk werk. Het au pair mag niet worden gebruikt als verpleegkundige voor zieken, bejaarden of dieren, noch als huishoud- of landbouwwerknemer.

 

Zakgeld

Volgens een regeringsbesluit van 5 september 2006 bedraagt het minimum brutoloon voor een 30-urige werkweek CHF 1.835,00. Als het aantal gewerkte uren per week lager is, wordt het brutoloon pro rata berekend. Het nettoloon van CHF 700,00 mag echter niet worden onderboden.

 

Kost en inwoning

Accommodatie (eenpersoonskamer) en maaltijden worden gratis ter beschikking gesteld door het gastgezin.

 

Werktijden

Au pairs mogen maximaal 5 uur per dag en maximaal 30 uur per week werken.

Let op: Au pairs moeten door één ouder minstens de helft van hun werktijd worden verzorgd. Voor twee volwassenen in het huishouden is een maximale betaalde arbeid van 150% toegestaan.

 

Vrije tijd en verlof

In Liechtenstein hebben au pairs recht op ten minste één vrije dag per week en 4 weken vakantie per jaar.

Let op: Tot de leeftijd van 20 jaar zijn 5 weken vakantie per jaar wettelijk verplicht.

 

Taalcursus

Deelname aan een cursus Duits is verplicht. Het gastgezin draagt de kosten.

 

Au pair verzekering

Het au pair moet door het gastgezin verzekerd zijn tegen ziekte en ongeval bij een Liechtensteinse verzekeringsmaatschappij. Het gastgezin draagt hiervoor de kosten.

 

Reiskosten

In de meeste gevallen moet het au pair de kosten voor zijn reis zelf betalen. De meeste bij AuPairWorld geregistreerde gastgezinnen vergoeden een deel van de reiskosten of betalen voor de terugreis van het au pair.

 

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.