Toegangsvoorwaarden en visum voor au pair in Liechtenstein

Welk visum hebben au pairs nodig in Liechtenstein? Wie zijn de toelatingseisen? De au pairs voor het vertrek en na de aankomst in Liechtenstein moeten worden beschouwd, hier waren we sisammengefasst.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

De regels zijn verschillend voor EER-burgers en niet-EER-burgers.

EER-burgers

Alle EU-landen plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

Niet-EER-Bürger

onderdanen van alle andere landen

Au pairs uit EER-landen

EER-burgers hebben de volgende documenten nodig voor een au pair verblijf in Liechtenstein:

 • een aanvraagformulier ("Gesuchsformular") voor toegang tot het land
 • het formulier "Persoonlijke gegevens voor de afgifte van de verblijfsvergunning" (incl. pasfoto en handtekening)
 • een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
 • de arbeidsovereenkomst voor au pair medewerkers
 • bewijs van ziektekostenverzekering
 • de inschrijving voor de cursus Duits
 • een onderhoudsgarantie

 

Au pairs uit niet-EER-landen

Au pairs uit niet-EER-landen hebben de volgende documenten nodig voor een verblijf in Liechtenstein:

 • een aanvraagformulier ("Gesuchsformular") voor toegang tot Liechtenstein
 • een visumaanvraag
 • een kopie van de geldige verblijfstitel in het geval van verblijf in de EER of Zwitserland
 • het formulier "Persoonlijke gegevens voor de afgifte van de verblijfsvergunning" (incl. pasfoto en handtekening)
 • het origineel van het uittreksel uit het strafregister (maximaal 1 maand oud en vertaald in het Duits door een in Liechtenstein erkend vertaalbureau)
 • bewijs van basiskennis van de Duitse taal (bv. getuigschriften, diploma's, enz.)
 • de arbeidsovereenkomst voor au pair medewerkers
 • bewijs van ziektekostenverzekering
 • de inschrijving voor de cursus Duits
 • een onderhoudsgarantie

Klik hier voor het online formulier voor het aanvragen van een verblijfsvergunning.

 

Voor contact met de Dienst Vreemdelingen en Paspoort:

Abteilung Bewilligungen
Ausländer- und Passamt (APA)
www.llv.li
Städtle 38
FL - 9490 Vaduz

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.