Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Italië

Wat zijn de werktijden voor au pairs in Italië? Hoeveel is het zakgeld? En hebben het au pair en het gastgezin een au pair contract nodig? Alle belangrijke informatie die van belang is voor au pairs en gastgezinnen in Italië vindt u hier.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Contract

Au pair en gastgezin moeten voor aankomst praten over wederzijdse verwachtingen. Deze overeenkomsten moeten dan in een contract worden vastgelegd. In Italië is er geen officieel standaard au pair contract. Het Europese contract kan echter wel gedownload worden van onze website. Dit contract kan worden aangepast aan elkaars behoeften.

Annulering
Met een periode van 2 weken kan de au pair relatie worden beëindigd. Indien ernstige omstandigheden dit vereisen, kan de au pair-relatie ook onmiddellijk worden beëindigd.

 

Werkzaamheden

Een au pair is primair verantwoordelijk voor de zorg voor de kinderen van het gastgezin. Daarnaast is het au pair verantwoordelijk voor kleine huishoudelijke taken. Wat precies tot deze taken behoort, moet met het gastgezin worden opgehelderd. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een au pair contract.

 

Zakgeld

Er zijn geen officiële regels met betrekking tot het zakgeld voor au pairs in Italië. Op basis van onze ervaring adviseren wij gastgezinnen een zakgeld tussen de 250 en 300 € per maand.

Opmerking: Het zakgeld van gewoonlijk 250 tot 300 euro per maand dat het au pair van het gastgezin ontvangt, is niet gelijk aan een salaris.

 

Kost en inwoning

Naast het zakgeld ontvangt het au pair ook gratis kost en inwoning. Uiteraard heeft het au pair ook recht op gratis kost en inwoning in geval van ziekte.

 

Werktijden

In Italië is er de mogelijkheid om flexibel met het gezin af te spreken hoeveel uur het au pair per week werkt. Als algemene regel geldt dat het au pair niet meer dan 30 uur per week mag werken. Deze 30 uur moet worden gespreid over maximaal 6 dagen per week. Ook belangrijk: Je mag niet meer dan 5 uur per dag werken, inclusief oppassen.

 

Vrije tijd en verlof

In Italië hebben au pairs een vrije dag per week. Minstens één keer per maand moet dit een zondag zijn.

Wat betreft de au pair vakantie zijn er geen uniforme regels in Italië. Gastgezin en au pair dienen dit van tevoren af te spreken. In de regel krijgt een au pair een betaalde vakantie van twee weken per 6 maanden dienstverband.

In Italië is er geen officiële regeling voor feestdagen voor au pairs. Wij raden u aan dat au pairs vakantie hebben. Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen au pairs op vakantie gaan werken. Het gastgezin dient dit vooraf met het au pair te bespreken.

 

Taalcursus

In Italië moet een au pair voldoende vrije tijd en de mogelijkheid hebben om een taalcursus bij te wonen. De kosten voor de taalcursus worden gedragen door het au pair. Het gastgezin moet helpen bij het vinden van een geschikte taalcursus.

Au pairs uit niet-EU-landen die een studentenvisum willen aanvragen, moeten duidelijk maken of de taalschool erkend is in de visumaanvraag. Bovendien moet het totale aantal uren ten minste 20 uur per week bedragen.

 

Au pair verzekering

Om veilig en volledig verzekerd te zijn moeten au pairs uit alle landen (EU en niet-EU) voor hun au pair verblijf in Italië een uitgebreide particuliere au pair verzekering afsluiten. De kosten voor deze verzekering zijn voor rekening van het gastgezin.

AuPairWorld raadt hiervoor het verzekeringspakket PROTRIP-WORLD aan. Deze is speciaal voor au pairs en andere jongeren die in het buitenland verblijven. Deze verzekering dekt o.a. de volledige kosten voor medische verzorging in het ziekenhuis en ambulante medische verzorging (vaak niet volledig gedekt met de EHIC kaart voor EU-au pairs), plus terugvervoer naar het thuisland om medische redenen (helemaal niet gedekt met de EHIC kaart).

Meer informatie over verzekeringen:

 

Reiskosten

In het algemeen dragen au pairs hun eigen reiskosten.

 

Rijbewijs

Familie en au pair moeten van tevoren duidelijk maken of het au pair een auto moet besturen. Zo ja, vraag dan of het rijbewijs geldig is in het gastland. Het kan nodig zijn een internationaal rijbewijs aan te vragen. Wat gebeurt er in geval van schade? Wie is verantwoordelijk voor de kosten? Dit moet vooraf worden besproken en opgeschreven.

 

Welke kosten hebt je wanneer je ontangt een au pair?

Het verwelkomen van een au pair betekent meer kosten voor één persoon om tijdens de verblijfperiode bij u te wonen.

Meer over de Au-pair-Kosten:
 

Zakgeldcirca 250 - 300 Euro per maand
Kost & Inwoningcirca 50 - 100 Euro in de week (afhankelijk van de huishoudelijke kosten van het gastgezin)
Verkerzeringcirca 25 - 50 Euro per maand
TaalcursusDe au pair betaalt gewoonlijk zelf voor de taalcursus. Het gastgezin moet echter helpen bij het vinden van een geschikte taalcursus en kan desgewenst bijdragen in de kosten.

Totaal:

  • Au-pair kosten per week: circa 115 Euro
  • Au-pair kosten per maand: circa 450 Euro

 

 


 

5 redenen om au pair in Italië te worden

Chloë was zelf au pair in Italië en vertelt je 5 redenen waarom jij au pair in Italië zou moeten worden.

 
 
 

 


 

Codice fiscale

Dit fiscaal nummer is nodig om te kunnen bestellen:

  • om als werknemer in dienst te zijn in een afhankelijke arbeidsverhouding
  • een vrijwillige ziektekostenverzekering bij het Servizio Sanitario Nazionale (SSN) kunnen afsluiten
  • een bankrekening openen

De Codice fiscale moet worden aangevraagd bij het bevoegde belastingkantoor (Ufficio provinciale delle imposte). De volgende documenten moeten worden overgelegd:

  • geldige verblijfsvergunning (permesso di soggiorno)
  • Kopie van identiteitskaart/paspoort
We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.