Toegangsvoorwaarden en visum voor au pairs in Italië

Wat zijn de toegangsvoorwaarden voor au pairs in Italië? Welke visa hebben au pairs nodig? Wat au pairs in overweging moeten nemen voor vertrek en na aankomst in Italië, hebben we hier samengevat.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

De regels zijn verschillend voor EU-burgers en niet-EU-burgers.

EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

EVA: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Noorwegen, Zwitserland

Niet-EU: burgers van alle andere landen

 • Au pairs van de EU/EVA

  Stap 1: Een geldige identiteitskaart of paspoort

  Als EU-burger is een geldige identiteitskaart voldoende om Italië binnen te komen. In plaats van een identiteitskaart kan ook een geldig paspoort worden getoond.

  Stap 2: de verklaring van toelating (dichiarazione di ospitalità)

  Het gastgezin moet binnen 48 uur na aankomst van het au pair op het politiebureau een verklaring van aanvaarding indienen.

  Stap 3: Registratie bij het Einwohnermeldeamt (anagrafe)

  Indien een au pair langer dan 3 maanden in Italië wil verblijven, moet hij/zij ingeschreven staan in het verblijfsregister (anagrafe) van de woonplaats van het gastgezin. Dit vereist een geldige ziektekostenverzekering en voldoende financiële middelen om het gezin te onderhouden. Een bijbehorend certificaat met naam en adres wordt dan rechtstreeks afgegeven door het registratiebureau van de bewoner.

  Stap 4: Aanvraag van een fiscaal nummer (codice fiscale)

  De codice fiscale in Italië is een combinatie van letters en cijfers die de belangrijkste gegevens van de burger aangeeft (achternaam, voornaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats of -land). Het dient de identificatie van alle burgers.

  Als een au pair langer dan 3 maanden in Italië wil blijven, moet hij/zij een aanvraag indienen bij de belastingdienst (Agenzia delle Entrate). Hiervoor hebben zij hun identiteitskaart (origineel en fotokopie) en het kentekenbewijs (iscrizione anagrafica) nodig. Het ontvangt dan onmiddellijk een kopie van zijn fiscale codice fiscale in gedrukte vorm. De ziekteverzekeringskaart (tesserino sanitario) wordt per post verstuurd.

  Stap 5: Registratie bij de nationale gezondheidsdienst (SSN - Servizio Sanitario Nazionale)

  Als een au pair langer dan 3 maanden in Italië wil verblijven, moet hij/zij zich inschrijven bij de Nationale Gezondheidsdienst (SSN - Servizio Sanitario Nazionale). Een andere mogelijkheid is dat het au pair een ziektekostenverzekering nodig heeft die in Italië of in het betreffende land van herkomst is afgesloten en die het au pair voor de duur van het verblijf in Italië beschermt.

  De registratie bij de nationale gezondheidsdienst gebeurt via de lokale gezondheidsdienst (ASL - Azienda Sanitaria Locale). Hiervoor heeft u de identiteitskaart, het kentekenbewijs (iscrizione anagrafica) of zelfcertificering van het adres (autocertificazione) in Italië nodig, evenals het fiscaal nummer (codice fiscale).

 • Au pairs uit niet-EU-landen

  Au pairs uit Australië, Canada en Nieuw-Zeeland moeten de informatie onderaan de pagina lezen.

  Toeristenvisum: Voor verblijven onder de 3 maanden


  Stap 1: Het aanvragen van een toeristenvisum

  Indien het au pair verblijf in Italië niet langer duurt dan 90 dagen, kan het au pair als toerist binnenkomen. Op de website van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken staat de nodige informatie over de vraag of een toeristenvisum moet worden aangevraagd en welke documenten beschikbaar moeten zijn. Afhankelijk van het land van herkomst is het mogelijk dat het au pair alleen een geldig paspoort nodig heeft voor de binnenkomst.

  Zelfs als het au pair geen visum nodig heeft om Italië binnen te komen, moet een verzekering voor de gehele duur van het verblijf worden afgesloten. Deze verzekering moet ten minste de kosten voor ziekenhuisbehandeling en repatriëring dekken. Bovendien moet het gastgezin worden gevraagd om bij de plaatselijke gezondheidsautoriteit (ASL) na te gaan of het mogelijk is het au pair te laten registreren bij de Italiaanse nationale gezondheidsdienst (SSN).

  Stap 2: De aanvraag tot toelating indienen

  Binnen 48 uur na aankomst in Italië moeten het au pair en het gastgezin zich bij de plaatselijke politiediensten melden om een verklaring van toelating (dichiarazione di ospitalità) in te dienen.


  Studentenvisum: Voor verblijven van meer dan 3 maanden

  Belangrijke informatie: Als het au pair uit een niet-EU-land komt en langer dan 90 dagen in het land wil verblijven, kan hij/zij met een studentenvisum naar binnen komen. Om een studentenvisum te verkrijgen, moet een cursus Italiaans minimaal 20 uur per week worden gevolgd. Gastgezin en au pair moeten van tevoren bespreken hoeveel uur het au pair beschikbaar kan zijn voor kinderopvang. Dit voorkomt problemen als de werktijden worden afgestemd op de tijden van de taalcursus. Gelieve er ook rekening mee te houden dat de immigratiediensten het recht hebben om het visum te weigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als je denkt dat de werkelijke reden om een visum aan te vragen is om fulltime als au pair te werken.


  Stap 1: Inschrijving bij een erkende taalschool

  Eerst moet het au pair zich inschrijven voor een cursus Italiaans. Het gastgezin moet helpen bij het vinden van een cursus die het beste past bij de behoeften van het au pair. Dit moet een cursus zijn die in de aanvraag voor een studentenvisum wordt erkend. Bovendien moet het totale aantal uren ten minste 20 uur per week bedragen.

  Stap 2: Aanvragen van het visum

  De volgende documenten moeten worden voorgelegd aan de Italiaanse ambassade of het consulaat:

  • de bevestiging van de inschrijving voor de taalcursus (afgegeven door de taalschool na ontvangst van alle cursuskosten)
  • paspoort
  • bewijs van huisvesting (verklaring van toelating van het gastgezin)
  • bewijs van ziektekostenverzekering
  • bewijs van financiële middelen
  • bewijs van aankoop van een heen- en retourticket

  Gelieve vooraf te verduidelijken, d.w.z. bij de Italiaanse ambassade of het consulaat te vragen of verdere documenten moeten worden voorgelegd.

  Belangrijk! Indien de visumaanvraag wordt afgewezen, is het mogelijk dat de taalschool een deel van het betaalde bedrag als administratiekosten inhoudt.

  Stap 3: Aanvraag van een verblijfsvergunning

  Binnen de eerste 8 dagen na aankomst in Italië moeten het au pair en het gastgezin naar een van de volgende plaatsen gaan om een verblijfsvergunning aan te vragen:

  • de gemeenschap
  • de patronato
  • Sportello Unico in de prefectuur (één aanspreekpunt voor immigranten)
  • het postkantoor om het zogenaamde "kit"-formulier in te vullen

  De volgende documenten moeten worden ingediend:

  • het aanvraagformulier
  • het paspoort met inreisvisum
  • een kopie van het paspoort
  • 4 pasfoto's
  • een kostenpostzegel van meer dan € 16

  Meer informatie over kosten en formaliteiten is te vinden op de officiële website van het Italiaanse Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (INPS).

 • Voor burgers van Australië, Canada of Nieuw-Zeeland

  Burgers van Australië, Canada of Nieuw-Zeeland kunnen ook Italië binnenkomen op het Working Holiday Visa. Ook in dit geval dient u vooraf contact op te nemen met de Italiaanse ambassade of het consulaat.

  Stap 1: Zorg ervoor dat aan de nodige eisen wordt voldaan

  Het Working Holiday Visa (WHV) wordt afgegeven in het kader van de bilaterale overeenkomst die door Italië en zijn respectieve overeenkomstsluitende partijen is ondertekend. De bepalingen kunnen dus verschillen tussen de verschillende programma's. Er moet echter rekening worden gehouden met het volgende:

  • De WHV wordt uitgegeven voor een totale periode van 12 maanden. Opgelet: In het kader van het werkvakantieprogramma mag het au pair in totaal maximaal 6 maanden in hetzelfde gastgezin werken en dan nog maar maximaal 3 maanden.
  • Het aantal visa is beperkt*.
  • Het au pair moet onderdaan en ingezetene zijn van een van de landen die een contract met Italië hebben ondertekend.
  • Het au pair kan slechts eenmaal een aanvraag indienen voor de WHV.
  • Het au pair moet bewijzen dat hij/zij een ziektekostenverzekering heeft.

      *Let op: Als de WHV niet meer beschikbaar is, kan het au pair alsnog een studentenvisum aanvragen.

  Stap 2: Vraag WHV aan

  Het au pair vraagt het visum aan bij de Italiaanse ambassade of het consulaat. Het au pair moet de volgende documenten overleggen:

  • zijn aanvraagformulier
  • zijn paspoort
  • zijn pasfoto
  • het bewijs van zijn financiële middelen
  • bewijs van ziektekostenverzekering
  • bewijs van aankoop van zijn retourbiljet of gelijkwaardige financiële middelen
  • bewijs van betaling van de noodzakelijke visumkosten
  • bewijs van huisvesting (verklaring van toelating van het gastgezin)
  • Het au pair dient contact op te nemen met de Italiaanse ambassade of het consulaat om te weten te komen of hij/zij verdere documenten moet overleggen en hoeveel tijd het zal kosten om de formaliteiten af te handelen.

  Belangrijk! Indien de aanvraag wordt afgewezen, heeft het au pair geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde visumkosten.

  Stap 3: Verblijfsvergunning aanvragen

  Het au pair moet binnen 8 dagen na aankomst in Italië samen met het gastgezin een bezoek brengen aan het immigratiebureau van de prefectuur om de volgende documenten voor te leggen:

  • het aanvraagformulier (lokaal beschikbaar)
  • 4 pasfoto's
  • een kostenpostzegel van meer dan € 16
  • het paspoort met WHV
  • een kopie van zijn paspoort
  • bewijs van ziektekostenverzekering

  Aanvullende informatie voor burgers:

Au pairs van de EU/EVA

Stap 1: Een geldige identiteitskaart of paspoort

Als EU-burger is een geldige identiteitskaart voldoende om Italië binnen te komen. In plaats van een identiteitskaart kan ook een geldig paspoort worden getoond.

Stap 2: de verklaring van toelating (dichiarazione di ospitalità)

Het gastgezin moet binnen 48 uur na aankomst van het au pair op het politiebureau een verklaring van aanvaarding indienen.

Stap 3: Registratie bij het Einwohnermeldeamt (anagrafe)

Indien een au pair langer dan 3 maanden in Italië wil verblijven, moet hij/zij ingeschreven staan in het verblijfsregister (anagrafe) van de woonplaats van het gastgezin. Dit vereist een geldige ziektekostenverzekering en voldoende financiële middelen om het gezin te onderhouden. Een bijbehorend certificaat met naam en adres wordt dan rechtstreeks afgegeven door het registratiebureau van de bewoner.

Stap 4: Aanvraag van een fiscaal nummer (codice fiscale)

De codice fiscale in Italië is een combinatie van letters en cijfers die de belangrijkste gegevens van de burger aangeeft (achternaam, voornaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats of -land). Het dient de identificatie van alle burgers.

Als een au pair langer dan 3 maanden in Italië wil blijven, moet hij/zij een aanvraag indienen bij de belastingdienst (Agenzia delle Entrate). Hiervoor hebben zij hun identiteitskaart (origineel en fotokopie) en het kentekenbewijs (iscrizione anagrafica) nodig. Het ontvangt dan onmiddellijk een kopie van zijn fiscale codice fiscale in gedrukte vorm. De ziekteverzekeringskaart (tesserino sanitario) wordt per post verstuurd.

Stap 5: Registratie bij de nationale gezondheidsdienst (SSN - Servizio Sanitario Nazionale)

Als een au pair langer dan 3 maanden in Italië wil verblijven, moet hij/zij zich inschrijven bij de Nationale Gezondheidsdienst (SSN - Servizio Sanitario Nazionale). Een andere mogelijkheid is dat het au pair een ziektekostenverzekering nodig heeft die in Italië of in het betreffende land van herkomst is afgesloten en die het au pair voor de duur van het verblijf in Italië beschermt.

De registratie bij de nationale gezondheidsdienst gebeurt via de lokale gezondheidsdienst (ASL - Azienda Sanitaria Locale). Hiervoor heeft u de identiteitskaart, het kentekenbewijs (iscrizione anagrafica) of zelfcertificering van het adres (autocertificazione) in Italië nodig, evenals het fiscaal nummer (codice fiscale).


 

Au pairs uit niet-EU-landen

Au pairs uit Australië, Canada en Nieuw-Zeeland moeten de informatie onderaan de pagina lezen.

Toeristenvisum: Voor verblijven onder de 3 maanden


Stap 1: Het aanvragen van een toeristenvisum

Indien het au pair verblijf in Italië niet langer duurt dan 90 dagen, kan het au pair als toerist binnenkomen. Op de website van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken staat de nodige informatie over de vraag of een toeristenvisum moet worden aangevraagd en welke documenten beschikbaar moeten zijn. Afhankelijk van het land van herkomst is het mogelijk dat het au pair alleen een geldig paspoort nodig heeft voor de binnenkomst.

Zelfs als het au pair geen visum nodig heeft om Italië binnen te komen, moet een verzekering voor de gehele duur van het verblijf worden afgesloten. Deze verzekering moet ten minste de kosten voor ziekenhuisbehandeling en repatriëring dekken. Bovendien moet het gastgezin worden gevraagd om bij de plaatselijke gezondheidsautoriteit (ASL) na te gaan of het mogelijk is het au pair te laten registreren bij de Italiaanse nationale gezondheidsdienst (SSN).

Stap 2: De aanvraag tot toelating indienen

Binnen 48 uur na aankomst in Italië moeten het au pair en het gastgezin zich bij de plaatselijke politiediensten melden om een verklaring van toelating (dichiarazione di ospitalità) in te dienen.


Studentenvisum: Voor verblijven van meer dan 3 maanden

Belangrijke informatie: Als het au pair uit een niet-EU-land komt en langer dan 90 dagen in het land wil verblijven, kan hij/zij met een studentenvisum naar binnen komen. Om een studentenvisum te verkrijgen, moet een cursus Italiaans minimaal 20 uur per week worden gevolgd. Gastgezin en au pair moeten van tevoren bespreken hoeveel uur het au pair beschikbaar kan zijn voor kinderopvang. Dit voorkomt problemen als de werktijden worden afgestemd op de tijden van de taalcursus. Gelieve er ook rekening mee te houden dat de immigratiediensten het recht hebben om het visum te weigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als je denkt dat de werkelijke reden om een visum aan te vragen is om fulltime als au pair te werken.


Stap 1: Inschrijving bij een erkende taalschool

Eerst moet het au pair zich inschrijven voor een cursus Italiaans. Het gastgezin moet helpen bij het vinden van een cursus die het beste past bij de behoeften van het au pair. Dit moet een cursus zijn die in de aanvraag voor een studentenvisum wordt erkend. Bovendien moet het totale aantal uren ten minste 20 uur per week bedragen.

Stap 2: Aanvragen van het visum

De volgende documenten moeten worden voorgelegd aan de Italiaanse ambassade of het consulaat:

 • de bevestiging van de inschrijving voor de taalcursus (afgegeven door de taalschool na ontvangst van alle cursuskosten)
 • paspoort
 • bewijs van huisvesting (verklaring van toelating van het gastgezin)
 • bewijs van ziektekostenverzekering
 • bewijs van financiële middelen
 • bewijs van aankoop van een heen- en retourticket

Gelieve vooraf te verduidelijken, d.w.z. bij de Italiaanse ambassade of het consulaat te vragen of verdere documenten moeten worden voorgelegd.

Belangrijk! Indien de visumaanvraag wordt afgewezen, is het mogelijk dat de taalschool een deel van het betaalde bedrag als administratiekosten inhoudt.

Stap 3: Aanvraag van een verblijfsvergunning

Binnen de eerste 8 dagen na aankomst in Italië moeten het au pair en het gastgezin naar een van de volgende plaatsen gaan om een verblijfsvergunning aan te vragen:

 • de gemeenschap
 • de patronato
 • Sportello Unico in de prefectuur (één aanspreekpunt voor immigranten)
 • het postkantoor om het zogenaamde "kit"-formulier in te vullen

De volgende documenten moeten worden ingediend:

 • het aanvraagformulier
 • het paspoort met inreisvisum
 • een kopie van het paspoort
 • 4 pasfoto's
 • een kostenpostzegel van meer dan € 16

Meer informatie over kosten en formaliteiten is te vinden op de officiële website van het Italiaanse Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (INPS).


 

Voor burgers van Australië, Canada of Nieuw-Zeeland

Burgers van Australië, Canada of Nieuw-Zeeland kunnen ook Italië binnenkomen op het Working Holiday Visa. Ook in dit geval dient u vooraf contact op te nemen met de Italiaanse ambassade of het consulaat.

Stap 1: Zorg ervoor dat aan de nodige eisen wordt voldaan

Het Working Holiday Visa (WHV) wordt afgegeven in het kader van de bilaterale overeenkomst die door Italië en zijn respectieve overeenkomstsluitende partijen is ondertekend. De bepalingen kunnen dus verschillen tussen de verschillende programma's. Er moet echter rekening worden gehouden met het volgende:

 • De WHV wordt uitgegeven voor een totale periode van 12 maanden. Opgelet: In het kader van het werkvakantieprogramma mag het au pair in totaal maximaal 6 maanden in hetzelfde gastgezin werken en dan nog maar maximaal 3 maanden.
 • Het aantal visa is beperkt*.
 • Het au pair moet onderdaan en ingezetene zijn van een van de landen die een contract met Italië hebben ondertekend.
 • Het au pair kan slechts eenmaal een aanvraag indienen voor de WHV.
 • Het au pair moet bewijzen dat hij/zij een ziektekostenverzekering heeft.

    *Let op: Als de WHV niet meer beschikbaar is, kan het au pair alsnog een studentenvisum aanvragen.

Stap 2: Vraag WHV aan

Het au pair vraagt het visum aan bij de Italiaanse ambassade of het consulaat. Het au pair moet de volgende documenten overleggen:

 • zijn aanvraagformulier
 • zijn paspoort
 • zijn pasfoto
 • het bewijs van zijn financiële middelen
 • bewijs van ziektekostenverzekering
 • bewijs van aankoop van zijn retourbiljet of gelijkwaardige financiële middelen
 • bewijs van betaling van de noodzakelijke visumkosten
 • bewijs van huisvesting (verklaring van toelating van het gastgezin)
 • Het au pair dient contact op te nemen met de Italiaanse ambassade of het consulaat om te weten te komen of hij/zij verdere documenten moet overleggen en hoeveel tijd het zal kosten om de formaliteiten af te handelen.

Belangrijk! Indien de aanvraag wordt afgewezen, heeft het au pair geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde visumkosten.

Stap 3: Verblijfsvergunning aanvragen

Het au pair moet binnen 8 dagen na aankomst in Italië samen met het gastgezin een bezoek brengen aan het immigratiebureau van de prefectuur om de volgende documenten voor te leggen:

 • het aanvraagformulier (lokaal beschikbaar)
 • 4 pasfoto's
 • een kostenpostzegel van meer dan € 16
 • het paspoort met WHV
 • een kopie van zijn paspoort
 • bewijs van ziektekostenverzekering

Aanvullende informatie voor burgers:


 

Nuttige links:

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.