Zakgeld, werktijden, vrije tijd voor een au pair verblijf in Frankrijk

Hoeveel zakgeld ontvangt een au pair in Frankrijk ? Hoeveel werktijden ? Heb je een contract nodig ? Op deze pagina zijn er de belangrijke informatie over de au pair programma "stagiaire aide familial étranger" in Frankrijk.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille
 • Au pair contract

  Het Franse au pair contract, of zogenaamd "accord de placement", moet door jou en jouw gastgezin voor je aankomst worden ondertekend. In dit document, dat je op onze pagina 'contract' kunt downloaden, worden alle aspecten van je verblijf beschreven (werktijden, vrije dagen, zakgeld, enz.).

  Aanvaarding door de DIRECCTE

  Om officieel als au pair in Frankrijk erkend te worden moet het au pair contract door de territoriale eenheid van de DIRECCTE (Direction en charge des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) worden aanvaard. De bevoegde eenheid is afhankelijk van het departement van je gastouders. Het au pair contract moet voor je aankomst of maximaal één week daarna worden aanvaard. Het door de DIRECCTE goedgekeurd au pair contract is een uiterst belangrijk document om een visum te kunnen aanvragen. Neem een kijkje op onze pagina toegangsvoorwaarden om na te gaan wat je stap voor stap moet doen.

  Opzegging

  Het Franse au pair contract wordt voor de duur van het au pair verblijf afgesloten. Het blijft nochthans mogelijk het contract op te zeggen als jij en je gastgezin bijvoorbeeld niet goed met elkaar kunnen omgaan. De opzegtermijn is van jouw anciënniteit afhankelijk. Indien het contract van 6 maanden werd getekend, kun je het contract beëindigen met een opzegtermijn van één week. Na de eerste 6 maanden wordt de opzegtermijn tot twee weken verlengd. Houdt er rekening mee dat indien jullie au pair het contract opzegt gelden er verschillende opzegtermijnen. Bij gewichtige redenen kan het contract ook zonder opzegtermijn worden opgezegd. Indien je van gastgezin wenst te wisselen zal je in ieder geval een nieuwe aanvraag bij de DIRECCTE van jouw nieuw gastgezin moeten indienen.

 • Verblijfsduur

  Als 'stagiaire aide familial étranger' mag je tussen minimum 3 maanden en maximum 12 maanden in Frankrijk verblijven. Je kunt het verblijf tot maximaal 24 maanden verlengen.

 • Werkzaamheden

  In ruil voor gratis kost en inwoning zorg je voor de kinderen van je gastgezin en help je ook bij de huishouding.. Bespreek vooraf met je gastgezin de specifieke werkzaamheden die op je wachten. We raden je aan jullie overeenkomsten daarna in een contract op te nemen.

 • Zakgeld

  Volgens de Franse regelgeving krijg je van jouw gastgezin een zakgeldbedrag dat tussen 75 en 90 keer het minimumloon ligt. Dit minimumloon wordt elk jaar opnieuw berekend. Het zakgeldbedrag voor au pairs bedraagt dus op het ogenblik tussen 267,75 € en 321,30 €. Zodra je het bedrag met jouw gastgezin hebt afgesproken moet je het in het au pair contract opnemen.

 • Kost en inwoning

  Voor het zorgen voor de kinderen en je hulp bij de huishouding krijg je gratis kost en inwoning. Als lid van het gezin heb je je eigen kamer.

 • Verzekering kosten

  Gastgezinnen in Frankijk hebben een status van werkgevers. Ze moeten aan de URSSAF hun au pair inschrijven en moeten de werkgevers contributie van ongeveer 200€ per maand.

 • Werktijden

  Als au pair werk je maximaal 5 uur per dag en 30 uur per week. Bovendien moet je nog genoeg tijd hebben om een taalcursus te kunnen volgen.

 • Vrije tijd en verlof

  Je hebt recht op 1 vrije dag per week. Één keer per maand moet het op een zondag zijn. Indien je uit een land buiten de EU afkomstig bent en je tijdens jouw vrije tijd voor een andere werkgever wenst te werken, mag je 60% van de wettelijke werktijd niet overschrijden, namelijk 964 uur per jaar. Je dient de werkuren bij jouw gastgezin mee te tellen. Vergeet ook niet tijd voor jezelf te nemen.  

  Er bestaat geen regeling m.b.t. het au pair verlof. Wij raden jou dus aan jouw verlof met het gastgezin te bespreken. Jullie kunnen bv. twee weken verlof bij een verblijf van zes maanden als uitgangspunt gebruiken. Neem dan jullie overeenkomst op onder het punt 4.2 van het au pair contract.

 • Taalcursus

  Au pairs zijn verplicht aan een Franse taalcursus voor buitenlanders deel te nemen. Je moet voor dit cursus zelf betalen maar je gastgezin zal je inschrijven. Ze kent tenslotte haar eigen stad zeer goed. Taalcursussen worden door universiteiten, volksuniversiteiten, of verenigingen aangeboden. Daar kun je aan een jaar-, semester- of zomercursus deelnemen.

  Opgelet : De Franse regelgeving bepaalt niet het aantal uren van de taalcursus. Indien je een visum nodig hebt om naar Frankrijk te reizen kan eventueel een minimum van 10 uur worden verlangd. Dit moet je zelf navragen bij jouw visumaanvraag.

 • Ziektekostenverzekering

  In Frankrijk worden au pairs in geval van ziekte, ongeval of moederschap door het Franse verzekeringsstelsel verzekerd. Hiervoor dient het gastgezin jouw bij de voor hun woonplaats bevoegde sociale verzekeringsinstelling aan te melden. In Frankrijk heet het 'Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)'. Zo krijg je een verzekeringsnummer om van de sociale prestaties te kunnen genieten. 

  Je gastgezin moet je hiervoor binnen de acht  dagen na je aankomst als 'stagiaire aide familial étranger' bij de voor hun woonplaats bevoegde URSSAF (Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales) aanmelden. Zo zal ze de maandelijkse bijdragen kunnen betalen voor je sociale zekerheid en ziektekostenverzekering en jouw verzekeringsnummer kunnen ontvangen. Jij hoeft zelf geen bijdragen te betalen.  

 • Aansprakelijkheidsverzekering

  Het wordt aanbevolen de aansprekelijkheidsverzekering van het gastgezin aan de au pair uit te breiden. Anders is het ook mogelijk voor jouw gastgezin een afzonderlijke verzekering voor jou af te sluiten. Lees ons interview met een verzekeringsexpert om meer informatie hierover te krijgen. 

 • Autorijden en rijbewijs

  Vraag voor jouw vertrek aan jouw gastgezin of je hun auto zal moeten rijden. Indien dit het geval is, moet je nagaan of je rijbewijs in jouw gastland geldig blijft. Eventueel moet je dan een internationale rijbewijs aanvragen. Voor meer informatie kun je de webpagina's van de Franse verkeersveiligheid raadplegen. Vergeet bovendien niet belangrijke vragen met je gastgezin te bespreken: wat gebeurt er bij schadegeval? Wie moet voor de kosten opkomen? Het is voor het gastgezin dikwijls mogelijk hun verzekering aan de au pair uit te breiden.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.