Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Finland

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in LAND, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Contract

Opzegtermijn: De au pair en het gast gezin moeten samen een opzegtermijn vast leggen. Meestal bedraagt de opzegtermijn 2 weken.

 

Duur van het verblijf

maximaal 12 maanden

 

Werkzaamheden

De au pair helpt met het gewoon dagelijks werk van het gast gezin. Meestal betekend dat kinderoppas en licht huishoudelijk werk. Het gast gezin en de au pair leggen samen vast wat de taken van de au pair zijn.

 

Zakgeld

De au pair moet een maandelijks zakgeld van minstens 252 euro netto krijgen. Ze heeft ook recht op gratis kost en inwoning bij het gast gezin thuis. Het gast gezin moet zeker stellen dat de au pair na aftrekking van belasting nog steeds 252 € netto ter beschikking heeft. Het gast gezin moet zich bij de Finse belastingdienst VERO informeren welk bruto bedrag ze moeten betalen opdat de au pair nog steeds 252 € zakgeld krijgt.

Belasting

De Au pair moet in Finland steeds belasting betalen. Daarvoor heeft de au pair steeds een loonkaart nodig. De au pair moet in Finland ook een aangiftebiljet invullen. De au pair vraagt de loonkaart bij de Finse belastingdienst VERO aan. Daarvoor moet ze het au pair contract tonen. Voor iedereen geldt een individueel belastingtarief. In een normaal geval ligt dit tarief voor au pairs bij circa 7 per cent. Het tarief staat op de loonkaart vermeld. Voor au pairs is het erg raadzaam een loonkaart aan te vragen. Indien ze dat niet doen moeten ze 60% belasting betalen. Het gast gezin moet de belastingdienst ervan op de hoogte stellen dat ze een au pair in dienst hebben.

De inkomsten van de Au Pair omvatten naast het zakgeld ook de prestaties door het gast gezin zoals b.v. vrije kost en inwoning. Daarvoor moet de zogenaamd voordeel in natura worden aangeslagen. De au pair moet er dus belasting betalen. Indien de au pair een eigen kamer ter beschikking heeft worden er 371 Euro per maand aangeslagen. Als ze een gedeelde kamer heeft worden er 357 Euro per maand aangeslagen.

Het gast gezin trekt de belasting van het loon van de au pair af en maakt deze aan de belastingdienst over. Er staan verschillende loonkaarten ter beschikking. Om die reden zullen Au Pairs en gast gezinnen zich steeds bij de locale belastingdienst (verotoimisto) moeten informeren welke kaart in hun geval van toepassing is. Als de au pair meteen de juiste loonkaart kiest kan ze veel geld sparen. In elk geval moet de au pair zijn of haar Finse persoonsnummer (Personal Identity Number, henkilötunnus) tonen.

Belastingverlaging – mogelijkheden voor Au Pairs
Als de au pair in zijn/haar land van herkomst een opleiding of studie volgt die een betrekking met Finland heeft heeft ze misschien recht op een belastingfaciliteit wanneer het au pair werk een onderdeel van de studie vormt.

Belastingverlaging – mogelijkheden voor Gastgezinnen
Finse gastgezinnen hebben recht op een belastingfaciliteit (kotitalousvähennys) of op vergoeding van de kosten (kotihoidontuki) door de Sociale verzekeringsinstelling KELA maar in elk geval worden individuele beslissingen genomen. Om die reden is het raadzaam dat Finse gast gezinnen zich steeds zowel bij de locale afdeling van KELA als ook van VERO informeren wat in hun geval van toepassing is.

 

Kost en inwoning

De au pair heeft recht op gratis kost en inwoning. De au pair zal een eigen kamer ter beschikking hebben. De accommodatie van de au pair zal op de accommodatie van de andere gezinsleden lijken.

 

Werktijden

De au pair werkt maximaal 25 uur per week. Ze mag niet meer dan 5 uur per dag werken. De au pair wordt als gezinslid beschouwd en heeft dezelfde rechten en plichten als de overige gezinsleden. De werktijden (dus de tijden wanneer de au pair met oppas en licht huishoudelijk werk bezig is) mogen de werktijden van de overige gezinsleden niet overschrijden.

 

Vrije tijd en verlof

De au pair heeft minstens een volledige dag per week vrij. Een keer per maand moet de vrije dag op een zondag vallen. De au pair en het gast gezin moeten er overeenkomen of ze nog babysitten nodig hebben of niet.

Volgens de Finse arbeidswetgeving heeft de au pair gewoon recht op 2 dagen vakantie per maand.

 

Taalcursus

De au pair moet tijdens haar verblijf een cursus van de Finse of Zweedse taal volgen om een verblijfsvergunning aan te kunnen vragen. Het gast gezin moet hem of haar de mogelijkheid bieden zo'n cursus te volgen. Het gast gezin kan de kosten voor de taalcursus vrijwillig dragen.

 

Au pair verzekering

Om veilig en volledig verzekerd te zijn moeten au pairs uit alle landen (EU/EVA en niet-EU) voor hun au pair verblijf in Finland een uitgebreide particuliere au pair verzekering afsluiten. Finse gastgezinnen zijn verplicht de kosten voor deze verzekering op zich te nemen. 

AuPairWorld raadt hiervoor het verzekeringspakket PROTRIP-WORLD aan. Deze is speciaal voor au pairs en andere jongeren die in het buitenland verblijven. Deze verzekering dekt o.a. de volledige kosten voor medische verzorging in het gastgezin en ambulante medische verzorging (vaak niet volledig gedekt met de EHIC kaart voor EU-au pairs), plus terugvervoer naar het land van herkomst om medische redenen (helemaal niet gedekt met de EHIC kaart).

Meer informatie over verzekeringen:

 

Reiskosten

De reiskosten moeten door de Au pair zelf worden gedragen maar soms financieren de gast gezinnen vrijwillig een deel van deze kosten. Gewoon betaalt het gast gezin voor een maandkaartje voor het openbaar vervoer.

 

Rijbewijs

Indien het rijbewijs van het au pair in een EU- of EVA-land is afgegeven, kan hij/zij tijdens zijn/haar verblijf in Finland rijden. Hetzelfde geldt als zij over een tijdelijk rijbewijs uit een van de Scandinavische landen beschikken.

Indien de vaste verblijfplaats van het au pair zich bevindt in een land dat de Verkeersovereenkomsten van Genève of Wenen heeft ondertekend en het au pair beschikt over een nationaal of internationaal rijbewijs of een officiële Finse of Zweedse vertaling van het nationale rijbewijs, mag het in Finland rijden.

In geval van schade raden wij u aan om vóór het sluiten van het contract het onderwerp van het rijbewijs te bespreken en contractueel aan te geven wie verantwoordelijk is voor de kosten in geval van schade.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.