Toegangsvoorwaarden en visum voor au pairs in Finland

Welk visum hebben au pairs nodig in Finland? Wie zijn de toelatingseisen? De au pairs voor het vertrek en na de aankomst in Finland moeten worden beschouwd, hier waren we sisammengefasst.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Er is geen standaard overeenkomst voor au pairs maar we bevelen u aan een en au pair contract op te stellen en de condities van het verblijf schriftelijk vast te leggen. Als de au pair van een land van buiten de Europese Unie komt is het gast gezin verplicht een au pair overeenkomst te ondertekenen omdat au pairs van buiten de EU zo'n overeenkomst bij hun aanvraag voor een verblijfsvergunning moeten indienen.

De reisvoorwaarden voor de EU burgers en de niet EU burgers zijn verschillend. Für Staatsbürger Australiens und Neuseelands gelten gesonderte Regelungen.

EU : België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

EFTA : Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Niet-EU : onderdanen van alle andere landen

 • Au pairs uit de EU/EFTA

  Onderdanen van de EU en EVA

  Noch burgers van de Europese Unie noch burgers uit derde landen hebben een verblijfsvergunning  (työntekijän oleskelulupa of residence permit for employed persons) nodig.
  Indien au pairs vanuit de lidstaten van de EU en EVA langer dan 3 maanden in Finland willen verblijven moeten ze zich bij de Finse politie inschrijven. De inschrijving kost € 40. Bij de registratie zal de au pair het au pair contract moeten tonen.

  Ingezetenen van Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zweden

  moeten zich niet bij de vreemdelingenpolitie inschrijven maar bij het lokaal registratiebureau Maistraatti (Magistraterna, Local Register Office) en er gebruik maken van het formulier Inter-Nordic Migration Form. Ingezetenen van andere landen die hun wettelijke woonplaats in Denemarken, IJsland, Noorwegen of in Zweden hebben moeten zich ook bij het lokaal registratiebureau Maistraatti inschrijven.

 • Au pairs uit een niet-EU-land

  Onderdanen van derde landen (van buiten de EU en EVA)

  Au pairs uit derde landen hebben geen visum nodig maar ze hebben één verblijfsvergunning nodig. Wanneer de au pair de verblijfsvergunning aanvraagt moet hij/zij een bewijs ervan tonen dat ze genoeg geld heeft om zich tijdens zijn/haar verblijf in Finland te kunnen onderhouden. De au pair moet een voorlopige verblijfsvergunning bij het Fins consulaat of bij de Finse ambassade in haar land aanvragen voordat ze Finland binnen reist. De au pair moet de leges voor de aanvraag betalen. Ook als de verblijfsvergunning niet toe erkend word is het niet mogelijk de leges te restitueren. De verblijfsvergunning wordt door de Finse vreemdelingendienst (Ulkomaalaisvirasto) verleend en kost 175 €. Omdat de vreemdelingendienst het au pair verblijf als een culturele uitwisseling beschouwd moet u in de aanvraag voor de verblijfsvergunning erg duidelijk maken dat de au pair niet alleen maar als kindermeisje in uw gezin werkt maar dat ze vooral bij u woont om kennis te maken met de Finse of Zweedse taal en cultuur. Daarom moet u ook aangeven dat u de au pair de mogelijkheid biedt een taalcursus te volgen en waar en wanneer dit cursus plaats vindt.
  De au pair moet bewijzen dat ze een belangstelling voor Finland zoals ook voor de Finse of Zweedse taal en cultuur heeft. In een ideaal geval heeft de au pair al een basiskennis van de Finse of Zweedse taal. Haar hobby's, studie of andere kennis van de Finse cultuur worden bij de aanvraag in aanmerking genomen.

  Bij de aanvraag van de verblijfsvergunning moet de au pair deze documenten indienen:

  een verklaring door het gast gezin waarin ze zich ertoe verplichten een ziektekostenverzekering en ongevallenverzekering ten gunste van de au pair af te sluiten.

 • Au pairs uit Australië of Nieuw-Zeeland

  Vakantie Werk Visum

  Finland heeft een bilaterale overeenkomst voor vakantie werkers (Working Holiday Maker Agreeement, työloma) met Australië en Nieuw Zeeland. Een vakantie werk visum (työlomalupa) is een soort verblijfsvergunning waarmee men een beperkte tijd in Finland mag werken.

  Voor vakantie werkers uit Australië en Nieuw Zeeland

  Leeftijdsbeperking: 18 - 30 jaar (op het moment wanneer het visum aangevraagd wordt)

  Duur van verblijf: Vakantie werkers mogen maximaal 12 maanden in Australië verblijven. Een vakantie werk visum wordt slechts één keer verleend. Een verlenging is niet mogelijk.

  Deelname: Iedereen mag slechts één keer een vakantie werk visum aanvragen.

  Algemene Voorwaarden

  Het hoofdmotief voor hun verblijf moet vakantie zijn. De deelnemers moeten over een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart beschikken.

  Arbeidsomstandigheden: Vakantie werkers mogen tijdens hun verblijf van één jaar maximaal 9 maanden werkzaam zijn. Ze mogen niet langer dan 3 maanden bij hetzelfde gast gezin werkzaam zijn. Vakantie werkers mogen geen vaste aanstelling hebben.

  Documenten: Wie een vakantie werk visum aanvraagt heeft deze documenten nodig:

  • een geldig paspoort
  • twee pasfoto's
  • een vliegticket vooor de terugreis of genoeg geld om dit ticket te kopen
   het formulier uvi 101 (application for residence permit, oleskelulupahakemus), ingevuld en ondertekend

  Vliegticket voor de terugreis: Wie een vakantie werk visum wil aanvragen heeft een vliegticket voor de terugreis nodig of genoeg geld om dit ticket te kopen.

  Vakantie werkers mogen geen financieel afhankelijke kinderen hebben

  Algemene voorwaarden voor burgers van Australië 

  • Deelnemers moeten de nationaliteit van Australië hebben.
  • De deelnemers moeten gezond zijn en een bewijs van goed gedrag beschikken.
  • Vakantie werkers mogen nog financieel afhankelijke kinderen nog een financieel afhankelijk huwelijkspartner mee nemen.

  De deelnemers aan het vakantie werk programma moeten genoeg geld d.w.z. ongeveer AUD 3000 (ongeveer € 1500)  hebben om zich zelf te kunnen onderhouden tijdens de eerste tijd van hun verblijf in Finland.

  Algemene voorwaarden voor burger van Nieuw Zeeland

  • De kandidaten moeten ingezetene van Nieuw Zeeland zijn en op het moment waar ze de visums aanvraag indienen in Nieuw Zeeland wonen.
  • Vakantie werkers mogen nog financieel afhankelijke kinderen mee nemen.
  • De deelnemers aan het vakantie werk programma moeten genoeg geld d.w.z. ongeveer NZD 3000  (ongeveer € 1500) hebben om zich zelf te kunnen onderhouden tijdens de eerste tijd van hun verblijf in Finland.

  Ziektekostenverzekering: De deelnemers aan het vakantie werk programma moeten een verzekering gesloten hebben die geldig is voor de totale duur van hun verblijf.

  Formulieren

  Aanvraag verblijfsvergunning  (uvi 101) (oleskelulupahakemus / ansökan om uppehållstillstånd)
  (finnisch/schwedisch/englisch)

  Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Nuttige links:

Au pairs uit de EU/EFTA

Onderdanen van de EU en EVA

Noch burgers van de Europese Unie noch burgers uit derde landen hebben een verblijfsvergunning  (työntekijän oleskelulupa of residence permit for employed persons) nodig.
Indien au pairs vanuit de lidstaten van de EU en EVA langer dan 3 maanden in Finland willen verblijven moeten ze zich bij de Finse politie inschrijven. De inschrijving kost € 40. Bij de registratie zal de au pair het au pair contract moeten tonen.

Ingezetenen van Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zweden

moeten zich niet bij de vreemdelingenpolitie inschrijven maar bij het lokaal registratiebureau Maistraatti (Magistraterna, Local Register Office) en er gebruik maken van het formulier Inter-Nordic Migration Form. Ingezetenen van andere landen die hun wettelijke woonplaats in Denemarken, IJsland, Noorwegen of in Zweden hebben moeten zich ook bij het lokaal registratiebureau Maistraatti inschrijven.

 

 

Au pairs uit een niet-EU-land

Onderdanen van derde landen (van buiten de EU en EVA)

Au pairs uit derde landen hebben geen visum nodig maar ze hebben één verblijfsvergunning nodig. Wanneer de au pair de verblijfsvergunning aanvraagt moet hij/zij een bewijs ervan tonen dat ze genoeg geld heeft om zich tijdens zijn/haar verblijf in Finland te kunnen onderhouden. De au pair moet een voorlopige verblijfsvergunning bij het Fins consulaat of bij de Finse ambassade in haar land aanvragen voordat ze Finland binnen reist. De au pair moet de leges voor de aanvraag betalen. Ook als de verblijfsvergunning niet toe erkend word is het niet mogelijk de leges te restitueren. De verblijfsvergunning wordt door de Finse vreemdelingendienst (Ulkomaalaisvirasto) verleend en kost 175 €. Omdat de vreemdelingendienst het au pair verblijf als een culturele uitwisseling beschouwd moet u in de aanvraag voor de verblijfsvergunning erg duidelijk maken dat de au pair niet alleen maar als kindermeisje in uw gezin werkt maar dat ze vooral bij u woont om kennis te maken met de Finse of Zweedse taal en cultuur. Daarom moet u ook aangeven dat u de au pair de mogelijkheid biedt een taalcursus te volgen en waar en wanneer dit cursus plaats vindt.
De au pair moet bewijzen dat ze een belangstelling voor Finland zoals ook voor de Finse of Zweedse taal en cultuur heeft. In een ideaal geval heeft de au pair al een basiskennis van de Finse of Zweedse taal. Haar hobby's, studie of andere kennis van de Finse cultuur worden bij de aanvraag in aanmerking genomen.

Bij de aanvraag van de verblijfsvergunning moet de au pair deze documenten indienen:

een verklaring door het gast gezin waarin ze zich ertoe verplichten een ziektekostenverzekering en ongevallenverzekering ten gunste van de au pair af te sluiten.

 

 

Au pairs uit Australië of Nieuw-Zeeland

Vakantie Werk Visum

Finland heeft een bilaterale overeenkomst voor vakantie werkers (Working Holiday Maker Agreeement, työloma) met Australië en Nieuw Zeeland. Een vakantie werk visum (työlomalupa) is een soort verblijfsvergunning waarmee men een beperkte tijd in Finland mag werken.

Voor vakantie werkers uit Australië en Nieuw Zeeland

Leeftijdsbeperking: 18 - 30 jaar (op het moment wanneer het visum aangevraagd wordt)

Duur van verblijf: Vakantie werkers mogen maximaal 12 maanden in Australië verblijven. Een vakantie werk visum wordt slechts één keer verleend. Een verlenging is niet mogelijk.

Deelname: Iedereen mag slechts één keer een vakantie werk visum aanvragen.

Algemene Voorwaarden

Het hoofdmotief voor hun verblijf moet vakantie zijn. De deelnemers moeten over een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart beschikken.

Arbeidsomstandigheden: Vakantie werkers mogen tijdens hun verblijf van één jaar maximaal 9 maanden werkzaam zijn. Ze mogen niet langer dan 3 maanden bij hetzelfde gast gezin werkzaam zijn. Vakantie werkers mogen geen vaste aanstelling hebben.

Documenten: Wie een vakantie werk visum aanvraagt heeft deze documenten nodig:

 • een geldig paspoort
 • twee pasfoto's
 • een vliegticket vooor de terugreis of genoeg geld om dit ticket te kopen
  het formulier uvi 101 (application for residence permit, oleskelulupahakemus), ingevuld en ondertekend

Vliegticket voor de terugreis: Wie een vakantie werk visum wil aanvragen heeft een vliegticket voor de terugreis nodig of genoeg geld om dit ticket te kopen.

Vakantie werkers mogen geen financieel afhankelijke kinderen hebben

Algemene voorwaarden voor burgers van Australië 

 • Deelnemers moeten de nationaliteit van Australië hebben.
 • De deelnemers moeten gezond zijn en een bewijs van goed gedrag beschikken.
 • Vakantie werkers mogen nog financieel afhankelijke kinderen nog een financieel afhankelijk huwelijkspartner mee nemen.

De deelnemers aan het vakantie werk programma moeten genoeg geld d.w.z. ongeveer AUD 3000 (ongeveer € 1500)  hebben om zich zelf te kunnen onderhouden tijdens de eerste tijd van hun verblijf in Finland.

Algemene voorwaarden voor burger van Nieuw Zeeland

 • De kandidaten moeten ingezetene van Nieuw Zeeland zijn en op het moment waar ze de visums aanvraag indienen in Nieuw Zeeland wonen.
 • Vakantie werkers mogen nog financieel afhankelijke kinderen mee nemen.
 • De deelnemers aan het vakantie werk programma moeten genoeg geld d.w.z. ongeveer NZD 3000  (ongeveer € 1500) hebben om zich zelf te kunnen onderhouden tijdens de eerste tijd van hun verblijf in Finland.

Ziektekostenverzekering: De deelnemers aan het vakantie werk programma moeten een verzekering gesloten hebben die geldig is voor de totale duur van hun verblijf.

Formulieren

Aanvraag verblijfsvergunning  (uvi 101) (oleskelulupahakemus / ansökan om uppehållstillstånd)
(finnisch/schwedisch/englisch)

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.