Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Denemarken

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in Denemarken, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Contract

Au pair en gast gezin moeten een au pair overeenkomst tekenen. In Denemarken houdt het aanvraagformulier voor de verblijfsvergunning al een au pair contract in. Als de au pair nog minderjarig is moet het au pair contract door het toekomstig gast gezin, door de au pair en door zijn of haar ouders worden getekend. De au pair overeenkomst wordt voor de maximale duur van 12 maanden gesloten. De au pair heeft zo'n overeenkomst nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen.


 

Duur van het verblijf

De au pair krijgt een verblijfsvergunning die een jaar geldig is. In ieder geval geldt de verblijfsvergunning niet langer dan het au pair contract. In uitzonderingsgevallen mag de verblijfsvergunning met 6 maanden worden verlengd. In uitzonderingsgevallen mag de au pair dus maximaal 24 maanden bij het gast gezin blijven werken.


 

Werkzaamheden

Een van de belangrijkste taken van een au pair in Denemarken is de zorg voor de kinderen. Daarnaast helpt het au pair bij lichte huishoudelijke taken. Het is het beste als het au pair en het gastgezin van tevoren bespreken voor welke taken het au pair verantwoordelijk is.


 

Zakgeld

Het zakgeld voor au pairs in Denemarken is 4.550 DKK bruto per maand. Ook in geval van ziekte of tijdens de vakantie ontvangt het au pair zijn zakgeld.


 

Belasting

Let op a.u.b.: Toch mag een au pair geen bijbaantje hebben. Betreffend de vakantie en de belasting wordt de relatie tussen de au pair en het gast gezin toch als een relatie van werknemer en werkgever beschouwd. Daarom geldt het Deens wet betreffend vakantie en belasting ook voor au pairs. Voor meer informatie kunt u direct bij de Deense belastingdienst SKAT terecht.


 

Kost en inwoning

De au pair krijgt gratis kost en inwoning, vrije maaltijden en een eigen kamer in het huis/de woning van het gast gezin.


 

Werktijden

18 tot 30 uur per week; niet meer dan 3-5 uur per dag.


 

Vrije tijd en verlof

De au pair heeft recht op anderhalve vrije dag per week. Daarnaast heeft een au pair het recht om verlof te nemen op officiële Deense feestdagen. Daarnaast moeten zij de mogelijkheid hebben om hun godsdienst te belijden en deel te nemen aan kerkdiensten. 

Au pairs heeft in Denemarken recht op 2,5 betaalde verlofdagen per maand als ze 6 dagen per week werken. 2,08 betaalde vrije dagen per maand als ze maar 5 dagen per week werken. Wanneer het verblijf van een au pair eindigt, moet het gastgezin betalen voor de dagen dat het au pair geen verlof heeft opgenomen.


 

Taalcursus

De au pair moet over voldoende vrije tijd beschikken om een taalcursus te kunnen volgen.


 

Ziektekostenverzekering

Mocht de au pair tijdens haar verblijf in Denemarken ziek worden moet het gast gezin voor haar kost en inwoning en voor de noodzakelijke medische verzorging zorgen tot dat de noodzakelijke stappen zullen worden ondernomen. Ook moet het gast gezin een ziektekostenverzekering ten gunste van de au pair afsluiten. 


 

Reiskosten

Indien de au pair hun/haar vaste woonplaats in een land buiten de Europese Unie heeft zal het gast gezin de kosten voor zijn/haar terugreis moeten dragen.


 

Nuttige links
We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.