Toegangsvoorwaarden en visum voor au pairs in Denemarken

Welk visum hebben au pairs nodig in Denemarken? Wie zijn de toelatingseisen? De au pairs voor het vertrek en na de aankomst in Denemarken moeten worden beschouwd, hier waren we sisammengefasst.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

De regels zijn verschillend voor EU-burgers en niet-EU-burgers.

EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

EFTA: Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Niet-EU: onderdanen van alle andere landen

 Onderdanen van de Scandinavische landen zoals onderdanen van de EU/EER

Onderdanen van de Scandinavische landen (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden) zoals onderdanen van de EU/EER hebben nog een werkvergunning nog een verblijfsvergunning nodig. Ze mogen Denemarken zonder restricties binnen reizen en er beginnen te werken maar naar aankomst in Denemarken moeten ze bij het statsamt (plaatselijke afdeling van de centrale overheid) een verblijfsvergunning (opholdsbevis) aanvragen.
Iedere niet EU burger moet een verblijfsvergunning bij de Deense Immigratiedienst aanvragen.

Verblijfsvergunning voor au pairs in Denemarken

De Deense regering biedt twee mogelijkheden voor au pairs die voor een beperkte periode in Denemarken willen wonen: U kunt met het Working Holiday Programm of het Au-pair-Programm invoeren.

Au pair programma

Onderdanen van buiten de EU moeten een verblijfsvergunning aanvragen bij de Deense immigratiedienst.

Au pairs kunnen een verblijfsvergunning aanvragen bij de Deense ambassade of het consulaat in hun land van herkomst voordat ze Denemarken binnenkomen. De ambassade stuurt de aanvraag door naar de Deense Immigratiedienst, die de aanvraag vervolgens in behandeling neemt. Om een verblijfsvergunning te verkrijgen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

 • Het au pair moet tussen de 18 en 29 jaar oud zijn.
 • Het au pair moet kennis hebben van de Deense taal of Zweeds, Noors, Engels of Duits spreken.
 • Een verblijfsvergunning kan alleen worden afgegeven als het au pair nog geen verblijfsvergunning heeft gehad.
 • Als het au pair de laatste 3 maanden of langer legaal in een ander land heeft gewoond, kan hij/zij een verblijfsvergunning aanvragen bij de Deense ambassade of het consulaat in het land waar hij/zij de laatste 3 maanden heeft gewoond.
 • Het door het gastgezin en het au-pair ondertekende au-paircontract is al opgenomen in de aanvraag voor een verblijfsvergunning.
 • De verblijfsvergunning wordt voor één jaar afgegeven en kan met 6 maanden worden verlengd. De maximale duur van een verblijfsvergunning is 18 maanden.

De volgende documenten zijn nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen:

 • De onlineaanvraag moet eerst worden ingevuld en de vergoeding van 4.040 DKK moet worden betaald.
 • kopieën van alle zijden van het paspoort, inclusief voor- en achterzijde
 • Kopieën van certificaten of onderwijscertificaten
 • een kopie van de geboorteakte

 

Verlenging van de verblijfsvergunning:
Het au pair kan zijn activiteit voortzetten terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag onderzoekt. Het au pair moet dan voor hetzelfde gastgezin blijven werken onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in het vorige contract. Het contract mag niet worden gewijzigd. Het oorspronkelijke au pair contract tussen het gastgezin en het au pair moet eveneens worden verlengd en bij het aanvraagformulier voor de verblijfsvergunning worden gevoegd. Een au pair mag niet met een nieuw gastgezin werken zonder toestemming van de Deense Immigratiedienst.

Let op: Au pairs die illegaal werken worden geconfronteerd met gevangenisstraffen of kunnen het land uitgezet worden. Ook gastgezinnen die illegaal een au pair in dienst hebben, worden veroordeeld tot gevangenisstraffen.

Uiterlijk 5 dagen na aankomst van het au-pair moet hij/zij zich inschrijven bij het Centraal Bureau van Registratie (CPR Office).

Vakantie werk visum in Denemarken

Regelingen die voor vakantie werkers uit Argentinien, Australië, Kanada, Chili, Japan, Neuseeland en Südkorea van toepassing zijn

Voorwaarden:
 • Het hoofdmotief voor het verblijf in Denemarken moet vakantie zijn.
 • Vakantie werkers mogen geen financieel afhankelijke kinderen mee nemen
 • Vakantie werkers moeten een geldig paspoort hebben
 • De vakantie werkers moeten  over een vliegticket voor de terugreis beschikken of genoeg geld hebben om zo'n vliegticket te kunnen kopen.
Documenten:
 • 2 ingevulde aanvraagformulieren
 • een geldig paspoort (een kopie mag ook)
 • 2 pasfoto's
 • een kopie van een rekeningafschrift of van een ander document waaruit duidelijk wordt dat de vakantie werker voldoende bestaansmiddelen heeft
 • een ticket voor de terugreis of genoeg geld om zo'n ticket te kopen
Omstandigheden

Vakantie werkers krijgen een werkvergunning voor de maximale duur van één jaar. De verblijfsvergunning mag niet worden verlengd.

Vakantie werkers mogen niet langer dan 6 maanden bij hetzelfde gast gezin werkzaam zijn. Ze mogen geen vaste aanstelling hebben.

Officiële informatie over de werkvakantie en hoe u dit kunt aanvragen.

Video: How to apply for an au pair visa in Denmark

Ann is originally from Kenya and has been an au pair in Denmark for a while now. She will show you step by step what you need to get a visa.

How to apply for an au pair visa in Denmark | AuPairWorld
We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.