Heb ik een bureau nodig voor mijn au pair verblijf?

(ook te vinden met trefwoorden Agentschap en Bemiddeling)

Over het algemeen heb je geen bureau nodig om een au pair verblijf te organiseren. In sommige landen, zoals Nederland, Zwitserland of de VS, moet het au pair verblijf wel via een bureau geregeld worden. 

Voor Europese landen is het niet verplicht om via een bureau een aanvraag in te dienen, behalve voor Nederland en Zwitserland (dit geldt alleen voor au pairs die een visum nodig hebben). Burgers van de Europese Unie hebben wel degelijk recht op vrij verkeer. U bent echter wel verplicht om via een bureau een aanvraag in te dienen als de overheid van een land bepaalt dat de au pair en het gastgezin het verblijf van de au pair via een aangewezen bureau moeten organiseren. Een dergelijke verplichting bestaat alleen voor Nederland, Zwitserland en de VS.

Heb ik echt een bureau nodig om mijn au pair verblijf te organiseren?

Edwina en Hanna waren beiden au pair. De ene vond haar gezin bij AuPairWorld, de andere via een bureau. Bekijk haar getuigenis om te weten te komen wat het beste werkt en waarom.

 

 

 

 

Do I need an agency for my au pair stay? | AuPairWorld

Landen waar u zich via een au pair bureau moet aanmelden

Nederland

Volgens de wet moeten Nederlandse gastgezinnen en hun toekomstige au pairs zich wenden tot een erkend au pair bureau in Nederland, een zogenaamde "sponsor", om de au pair aanvraag in te dienen en het nodige administratieve papierwerk af te handelen. AuPairWorld werkt samen met Au Pair International, een officiële sponsor, zodat u het au pair zoeken met AuPairWorld en vervolgens het papierwerk met Au Pair International kunt afhandelen.

Zwitserland

In Zwitserland moeten au pairs uit niet-EU-landen via een door het Sécretariat d'État à l'économie (SECO) aangewezen agentschap reizen. AuPairWorld's partnerbureau voor au pair verblijven in Zwitserland is Wind Connections. Families en au pairs kunnen via het AuPairWorld-platform een pre-match maken en gezinnen kunnen zich dan inschrijven voor de diensten van Wind Connections. 

Het verplicht inschakelen van een au-pairbureau in de VS

In de Verenigde Staten heeft de regering besloten dat au pairs en gastgezinnen zich tot één van de erkende au-pairbureaus moeten richten om het au pair verblijf te organiseren. Het bureau dient het verplichte J1-visum voor de au pair aan te vragen. Het partnerbureau van AuPairWorld in de VS is Cultural Care.

Eerst op AuPairWorld een passende kandidaat vinden, dan een au-pairbureau uitkiezen

Waarom hebben zich Amerikaanse gastgezinnen en au pairs die naar de VS wensen te gaan dan toch bij AuPairWorld geregistreerd? Bij ons kunnen au pairs en gastgezinnen zelfstandig naar een passende kandidaat zoeken. Dit principe geldt ook voor het gastland USA: gastgezinnen en au pairs kunnen naargelang hun eigen criteria een passende kandidaat uikiezen (prematching).