Verplicht inschakelen van een au-pairbureau

(ook te vinden met trefwoorden Au-pairbureau, Bemiddeling en Agentschap)

In Europa is het niet verplicht een au-pairbureau in te schakelen, met uitzondering van Nederland. Er heerst inderdaad het recht op vrij verkeer. De verplichting zich tot een au-pairbureau te richten beinhoudt dat de regering van een land bepaalt dat au pairs en gastgezinnen het verblijf via een erkend bureau moeten organiseren. Deze verplichting geldt op het ogenblik slechts in de VS, in Zwitserland, en binnenkort in Nederland

Het verplicht inschakelen van een au-pairbureau in de VS

In de Verenigde Staten heeft de regering besloten dat au pairs en gastgezinnen zich tot één van de 16 erkende au-pairbureaus moeten richten om het au pair verblijf te organiseren. Het bureau dient het verplichte J1-visum voor de au pair aan te vragen. De meeste bureaus beschikken over een partnerbureau in andere landen. De dienstverlening van het au-pairbureau is zowel voor de au pairs als voor het gastgezin betalend. 

Eerst op AuPairWorld een passende kandidaat vinden, dan een au-pairbureau uitkiezen

Waarom hebben zich Amerikaanse gastgezinnen en au pairs die naar de VS wensen te gaan dan toch bij AuPairWorld geregistreerd? Bij ons kunnen au pairs en gastgezinnen zelfstandig naar een passende kandidaat zoeken. Dit principe geldt ook voor het gastland USA: gastgezinnen en au pairs kunnen naargelang hun eigen criteria een passende kandidaat uikiezen (prematching). Dit is de eerste stap. Daarna moeten ze samen een erkend au-pairbureau uitkiezen en inschakelen. In onze rubriek Info gastlanden geven wij verdere informatie hierover.

Het verplicht inschakelen van een au-pairbureau in Zwitserland

In Zwitserland moeten zich niet-EU-au pairs tot een door de Sécretariat d'État à l'économie (SECO) erkend au-pairbureau richten.

Het verplicht inschakelen van een au-pairbureau in Nederland

In 2010 werd in Nederland het wetvoorstel Modern Migratiebeleid (MoMi) aangenomen. Het MoMi, dat op 1 juni 2013 in werking zal treden, zal belangrijke wijzigingen op het vlak van het au pair verblijf met zich meebrengen. Nederlandse gastgezinnen en hun toekomstige au pair zullen verplicht zijn een erkend au-pairbureau, een zogenaamde 'sponsor', in Nederland in te schakelen om een au pair aanvraag in te dienen en alle administratieve stappen te ondernemen.