Au pair verblijf in Oostenrijk
Heb je eraan gedacht? Contract, verzekering en Co.

Hier kun je nagaan waarmee je rekening moet houden voordat je naar Oostenrijk vertrekt: verzekering, contract, rijbewijs en veiligheid.Contract

Bespreek zorgvuldig met je gastgezin jullie wederzijdse verwachtingen en onderteken een au pair contract waarin de belangrijkste punten worden opgenomen. Zo vermijden jullie toekomstige teleurstellingen. Daarvoor kun je het officiële Oostenrijkse au pair contract gebruiken (in het Duits).

Contract opzegging

Het au pair contract mag door beide partijen worden opgezegd zonder hiervoor een reden te moeten geven, mits een opzeggingstermijn van één week wordt nageleefd.

Op onze pagina zakgeld, werktijden, vrije tijd & Co. vind je verdere informatie en details over de voorwaarden van het au pair verblijf in Oostenrijk.

Au pair verzekering

Om als au pair in Oostenrijk in alle veiligheid aan de slag te gaan heb je een ziektekosten- en ongevallenverzekering nodig. 

Een ziektekostenverzekering kun je bij een private verzekeringsmaatschappij afsluiten. De au pair moet zelf voor de verzekeringspremie betalen. Een buitenlandse ziektekostenverzekering is pas geldig indien de aangeboden prestaties ook in Oostenrijk worden geleverd.

Opgelet: au pairs uit niet-EU-landen moeten bij het indienen van hun visumaanvraag kunnen bewijzen dat ze over een geldige ziektekostenverzekering beschikken.

De ongevallenverzekering wordt door het gastgezin betaald. Zij moet je bij de Oostenrijkse sociale zekerheid aanmelden (in overeenstemming met de Oostenrijkse federale wet betreffende de algemene sociale verzekering – ASVG). Het gastgezin betaalt de premies voor de ongevallenverzekering bij de zogenaamde 'Gebietskrankenkasse'.

Rijbewijs

Vraag je gastgezin voordat je vertrekt of je hun auto zal moeten rijden. Indien dit het geval is moet je nagaan of je rijbewijs in jouw gastland geldig blijft. Misschien zal je een internationaal rijbewijs moeten aanvragen.

Wat gebeurt er als je een ongeval veroorzaakt? Wie zal voor de kosten moeten opkomen? Bespreek dit met je gastgezin en schrijf alle belangrijke punten op.

Zo kun je in alle veiligheid vertrekken:

  • Heb je je gastgezin al opgebeld of per Skype gecommuniceerd? Voor meer veiligheidstips kun je onze pagina tips voor au pairs lezen.
  • Om alle troeven in handen te hebben is het natuurlijk beter om over een basiskennis van de officiële taal van je gastland te beschikken. Zo wordt het eenvoudiger je behoeftes en wensen tijdens je au pair verblijf uit te drukken. Stel je voor dat je ziek wordt of dat je de kinderen van je gastgezin voor een gevaar wilt waarschuwen, in dit geval kan een goede kennis van de taal je van pas komen.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.