Toegangsvoorwaarden en visum voor au pairs in Oostenrijk

Welk visum hebben au pairs nodig in Oostenrijk? Wie zijn de toelatingseisen? De au pairs voor het vertrek en na de aankomst in Oostenrijk moeten worden beschouwd, hier waren we sisammengefasst.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

De regels zijn verschillend voor EU-burgers en niet-EU-burgers.

EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

EFTA: Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Niet-EU en Kroatië: onderdanen van alle andere landen

Au pairs uit de EU/EFTA/EWR

Jongeren uit de EU kunnen tot 30 jaar au pair worden in Oostenrijk. (Uitzondering: Kroatië)

Stap 1: Controleer of je paspoort of identiteitskaart nog geldig is

Wees zeker dat je over een geldig paspoort of identiteitskaart beschikt voordat je je reis voorbereid. EU- en EVA-burgers hebben geen visum nodig om naar Oostenrijk te reizen.

Stap 2: Vraag een bewijs van aanmelding aan

Au pairs afkomstig uit een EU-land of uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, en Zwitserland hebben geen verblijfsvergunning nodig. Indien de au pair langer dan 3 maanden in Oostenrijk verblijft moet hij/zij een bewijs van aanmelding bij de plaatselijke Aufenthaltsbehörde (de bevoegde instanties voor verblijfsvergunningen) in Oostenrijk aanvragen.

Stap 3: Vraag aan je gastgezin je bij de wettelijke sociale zekerheid in Oostenrijk aan te melden

Om als au pair in Oostenrijk te kunnen werken moet je bij de wettelijke sociale zekerheid in Oostenrijk ingeschreven zijn (in overeenstemming met de Oostenrijkse federale wet betreffende de algemene sociale verzekering &ndash ASVG) . Herinner je gastgezin eraan dat ze verplicht is je aan te melden.

 

Au pair uit een niet-EU-land 

Au pairs uit niet-EU-landen hebben een visum nodig om Oostenrijk binnen te komen. Kroaten en niet-EU-burgers mogen niet ouder zijn dan 28 jaar wanneer ze zich aanmelden.

Stap 1: Controleer of je over een geldig paspoort beschikt.

Controleer of je paspoort nog geldig is voordat je vertrekt. Je hebt een geldig paspoort nodig voor de hele duur van je verblijf in Oostenrijk. Indien je nog over geen paspoort beschikt moet je niet vergeten het vroeg genoeg aan te vragen. De aanvraag kan inderdaad tot zes maanden in beslag nemen.

Stap 2: Vraag je gastgezin contact op te nemen met de Oostenrijkse dienst voor arbeidsvoorziening (Arbeitsmarktservice – AMS)

Je gastgezin moet 2 weken voor het begin van je verblijf contact opnemen met de Oostenrijkse dienst voor arbeidsvoorziening (Arbeitsmarktservice – AMS). Als jij en je gastegezin aan de voorwaarden van de AMS* voldoen wordt een bewijs van aanmelding (Anzeigebestätigung) toegekend. Hiervoor hoeven de volgende documenten te worden ingediend:

 • Het door jou en je gastgezin ondertekend au pair contract
 • een bewijs van je Duitse taalkennis.

 

Stap 3: Vraag een verzekeringsbewijs aan je gastgezin

Je gastgezin zou bij haar verzekeringsmaatschappij een verzekeringsbewijs voor jou moeten aanvragen zodra je in het gastland bent aangekomen. Zo beschik je over een bewijs dat je gastgezin een ziektekosten-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor jou heeft afgesloten.

Indien je eigen verzekeringen tijdens je au pair verblijf geldig blijven moet je nagaan of alle prestaties verder in Oostenrijk worden geleverd.

Stap 4: Vraag een visum aan bij de Oostenrijkse ambassade in je eigen land

Contact the Austrian authorities (embassy or consulate) in your country and take the confirmation of notification with you. The confirmation of notification is a prerequisite for the issuance of the au pair visa and settlement permit.

Here you can find information regarding types of Visas needed to work as an au pair in Austria, as well as general information about the residence permit.

If you are a non-EU citizen and are aware that you will be spending more than 6 months under temporary employment in Austria, you must apply for a temporary residence permit under 'special employment cases', rather than a Visa. You must apply for the temporary residence permit, and receive confirmation, before you travel to Austria. If you are staying for less than 6 months, a Visa D is sufficient. However, the Visa D cannot be extended.

Je hebt voor je aanvraag de volgende documenten nodig:

 • het au pair contract,
 • een bewijs van je Duitse taalkennis
 • een bewijs dat je in Oostenrijk over een verzekering beschikt.

Het verlenen van een visum voor au pairs uit Afrika en Azië kan tot drie of vier maanden duren. De AMS kan het bewijs van aanmelding echter niet verlengen vanwege deze wachttijd. In dit geval is een au pair verblijf van twaalf maanden waarschijnlijk niet mogelijk.

*Voorwaarden voor het verlenen van een bewijs van aanmelding door de AMS:

 1. Je moet minstens 18 jaar en maximaal 27 jaar oud zijn.
 2. Binnen de vijf laatste jaren heb je niet langer dan een jaar als au pair in Oostenrijk gewerkt.
 3. Het hoofddoel van je verblijf in Oostenrijk is om daar als au pair te werken. Je zou graag in Oostenrijk verblijven om de cultuur en de mensen beter te leren kennen en je taalkennis te verbeteren.
 4. Je beschikt over een basiskennis van de Duitse taal en je kunt dit ook bewijzen.
 5. Je gastgezin heeft minstens één minderjarig kind dat bij hen thuis leeft.
 6. Je taken als au pair zijn het zorgen voor de kinderen van je gastgezin en het overnemen van lichte huishoudelijke werkzaamheden.

Als je aan de bovengenoemde voorwaarden niet voldoet kun je helaas geen au pair in Oostenrijk worden.

Het bewijs van aanmelding is gewoonlijk zes maanden geldig en kan daarna nog voor verdere zes maanden worden verlengd.

 

Working Holiday Visum

Wat is het Working Holiday Programme in Oostenrijk?

In het kader van het Working Holiday Programme kunnen jongeren uit bepaalde landen in Oostenrijk wonen en werken. Hiervoor krijgen ze een Working Holiday Visum. De maximale verblijfsduur is 12 maanden, voor aanvragers uit Nieuw-Zeeland maximaal 6 maanden.

Waar moet ik rekening mee houden?

De primaire reden en het doel van het Working Holiday Programme is het cultureel-toeristische verblijf. Werk of onderwijs kan spontaan ontstaan tijdens het verblijf, waarvoor het visum de basis vormt.

Een bevestiging van vrijstelling van de werkingssfeer van de wet op de tewerkstelling van buitenlanders is nuttig voor het aannemen van een baan. Deze wordt afgegeven door de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling Oostenrijk (AMS), in het bijzonder door het regionale AMS-kantoor dat verantwoordelijk is voor de verblijfplaats. Gastgezinnen moeten zich houden aan de geldende loon- en arbeidsvoorwaarden, inclusief socialezekerheidsvoorschriften.

Wie kan het programma aanvragen?

Jongeren uit Argentinië, Australië, Canada, Chili, Hongkong, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Taiwan kunnen het visum aanvragen bij de betreffende Oostenrijkse vertegenwoordiging in het buitenland, op zijn vroegst 3 maanden voor binnenkomst, maar uiterlijk 3 weken voor binnenkomst.

Australiërs, Canadezen, Nieuw-Zeelanders en Koreanen die al in Europa zijn, kunnen ook een aanvraag indienen bij geselecteerde Oostenrijkse ambassades in Europa.

Aanvragers moeten tussen de 18 en 30 jaar oud zijn. De aanvraag kan op 17-jarige leeftijd worden ingediend als het verblijf na de 18e verjaardag begint. Het Working Holiday Visum wordt meestal maar één keer in het leven afgegeven.

Aanvragers zijn verantwoordelijk voor hun eigen verzekering. Aanvragers moeten ook over voldoende financiële middelen beschikken voor de eerste paar maanden en de terugreis.

Welke documenten heeft de aanvrager nodig?
 • een ingevuld aanvraagformulier 
 • een paspoort dat nog minstens drie maanden geldig is na het einde van het verblijf
 • een actuele, biometrische pasfoto
 • een retourticket of voldoende geld om er een te kopen 
 • een dergelijk ticket
 • bewijs van reis-, ziekte- en ongevallenverzekering
 • bewijs van voldoende financiële middelen voor het verblijf

Verdere vereisten en informatie over hoe je een aanvraag indient, vind je op de website van het federale ministerie voor Europa, Integratie en Buitenlandse Zaken.

De kosten voor het visum bedragen 150 euro.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.