Au pair verblijf in Australië
De belangrijkste informatie voor gastgezinnen

Jullie wensen een au pair te ontvangen? Op de volgende pagina's kunnen jullie nagaan hoe jullie een gastgezin kunnen worden. Bovendien vinden jullie allerlei handige informatie, o.a. over de belangrijkste voorwaarden van het au pair verblijf. 

Registratie als gastgezin

Mogen jullie gastgezin in Australië worden?

Quick Check for host familiesVoldoen jullie aan alle voorwaarden om een au pair bij jullie te ontvangen? Ga het hier na!

Toegangsvoorwaarden voor au pairs in Australië

Au pair entryLees hier uit welk land jullie au pair afkomstig mag zijn en welk visum aangevraagd moet worden (met het Working Holiday visum, of met het Work and Holiday visum).

Special online training for your Australia-bound au pairs

Special online training for your Australia-bound au pairsIn cooperation with our Australia-based partner Sitter Train, AuPairWorld au pairs have the possibility to complete a 6-hour online training course covering all essential aspects of childcare safety in the typical Australian home. A great gift for your new au pair.

Kosten, werktijden, vrije tijd & Co. in het gastland Australië

Au pair pocket moneyWerktijden, verlof, wederzijdse verwachtingen en vrije tijd: hier vinden jullie talrijke informatie over de voorwaarden van het au pair verblijf.

Contract, verzekering, rijbewijs & Co. in Australië

Au pair insuranceLees hier wie voor de verzekering van de au pair verantwoordelijk is en wat jullie verder voor jullie veiligheid kunnen doen.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.