Zakgeld, werktijden, contract voor het au pair verblijf in Australië

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in Australië, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Jonge vrouw met portefeuille

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Er is geen officieel au pair-programma in Australië. Het is echter niet duidelijk of een au pair in Australië een werknemer is of niet, omdat dit volgens de Fair Work Ombudsman afhankelijk is van de individuele relatie.

Au pair contract

Er bestaat geen officiële regelgeving m.b.t. het au pair verblijf in Australië. Daarom zou je met jouw gastgezin een au pair contract afsluiten. Zo kunnen jullie alle wederzijdse verwachtingen schriftelijk vastleggen. Schrijf bijvoorbeeld in het au pair contract welke taken je zal hebben, hoeveel verlof je toestaat en hoeveel uur je zal werken. 

Contract opzegging

In Australië bestaat er geen officiële opzeggingstermijn voor het au pair contract. Wij raden een opzeggingstermijn van twee weken aan. Deze tijdsduur heb je inderdaad nodig om een nieuw gastgezin te vinden of eventueel je terugreis te organiseren. Jouw gastgezin heeft deze tijd ook nodig om een andere au pair te vinden.

 

Verblijfsduur

Het visum is 12 maanden geldig. Als werkende vakantieganger mag de au pair niet langer dan zes maanden per werkgever werken. Au pairs die in Australië een werkvakantie-visum hebben, kunnen echter maximaal 12 maanden bij een gastgezin verblijven. Mits ze de ondertekende vergunning hebben van de immigratiedienst of een ondertekend formulier 1445.

 

Werkzaamheden

Als au pair moet je eerst en vooral voor de kinderen van je gastgezin zorgen. Bovendien overneem je ook licht huishoudelijk werk. Bespreek dit vooraf met je toekomstig gastgezin. Ons advies: jullie overeenkomst dient schriftelijk te worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het au pair contract.

 

Zakgeld

In ruil voor jouw hulp krijg je zakgeld van jouw gastgezin. Omdat er geen officieel au pair programma in Australië bestaat, is het zakgeldbedrag ook niet wettelijk bepaald. Uit onze ervaring kunnen wij echter het volgende aanbevelen: 

  • 200 tot 250 AUD voor 30 uur per week

 

Kost en inwoning

Als au pair heb je recht op een eigen kamer binnen het gastgezin. De gastouders zorgen bovendien voor gratis kost en inwoning. 

 

Werktijden

Er bestaat in Australië geen officiële regelgeving m.b.t. het aantal werkuren van een au pair. Uit onze ervaring raden wij echter van 25 tot 40 uur per week aan (oppaswerkzaamheden inbegrepen). 

 

Vrije tijd en Verlof

Bespreek vooraf met je gastgezin wanneer en hoelang je vrije tijd krijgt. Er bestaat geen officiële regelgeving hiervoor. Ons advies: je zou minstens één vrije dag per week krijgen. Één keer per maand moet het op een zondag zijn. 

De Working Holiday- en Work and Holiday programma's bepalen uitsluitend hoeveel verlof je in het algemeen dient te krijgen en hoelang je mag werken tijdens jouw verblijf in Australië in het kader van dit visum. Jouw verlof tijdens deze tijdsduur dien je met jouw gastgezin te bespreken. Wij raden twee weken verlof bij een verblijf van zes maanden aan. Bij een korter verblijf kun jij je aan dit advies richten.

 

Taalcursus

Tijdens jouw verblijf in Australië zou je aan een Engelse taalcursus deelnemen. Gewoonlijk moet jij de kosten hiervoor overnemen. 

 

Tax

Au pairs die naar Australië reizen op een werkvakantie (subklasse 417) of een werk- en vakantievisum (subklasse 462), nieuwe regels vanaf januari 2017 bepalen dat je nu 15% belasting moet betalen voor de eerste $37.000 van je inkomen. U moet een fiscaal dossiernummer (TFN) aanvragen, dat uw persoonlijke referentie zal zijn naar hun belastingsysteem. Uw gastgezin in Australië moet geregistreerd zijn bij de Australian Taxation Office (ATO) als werkgever van werkvakantiegangers. Als uw gezin niet geregistreerd is, of u heeft geen TFN aangevraagd, kan uw belasting hoger zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Australische

 

Au pair verzekering

Au pairs die op een Working Holiday visum naar Australië reizen zouden een uitgebreide particuliere au pair verzekering moeten afsluiten om veilig en volledig verzekerd te zijn tijdens hun verblijf in het buitenland. In Australië zijn au pairs zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze verzekering.

AuPairWorld beveelt hiervoor het PROTRIP-WORLD verzekeringspakket aan. Deze is speciaal voor au pairs en andere jongeren die in het buitenland verblijven. Deze verzekering dekt o.a. de volledige kosten voor intramurale en ambulante medische verzorging, plus retourtransport naar het thuisland indien dit om medische redenen noodzakelijk is.

Burgers van België, Finland, Italië, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Ierland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk kunnen worden behandeld op grond van de wederzijdse overeenkomst inzake gezondheidszorg tussen hun land en Australië, waardoor zij, indien nodig, gebruik kunnen maken van de openbare gezondheidszorg. De gezondheidszorg is echter het enige voordeel voor deze burgers en een uitgebreidere dekking via een au pair verzekering wordt nog steeds aanbevolen.

Meer informatie over verzekeringen:

 

Reiskosten

De kosten voor de heen- en terugreis naar Australië moet je meestal zelf dragen. Indien het gastgezin met het au pair verblijf tevreden is, kan ze beslissen de kosten van jouw terugreis of een deel hiervan voor haar rekening te nemen. Dit blijft echter uitsluitend een aanbeveling waaraan het gastgezin zich niet moet verbinden. 

 

Auto rijden en rijbewijs

Wens je een gastgezin te vinden die een au pair met een rijbewijs zoekt? Dan heb je wel voldoende rijervaring nodig. In Australië wordt er links gereden. Daarom moet je eerst overwegen of je daar toch durft te rijden.

Indien je met de auto van je gastgezin moet rijden zouden jullie al vooraf nagaan in welke omvang je reeds verzekerd bent. Het is ook belangrijk vooraf vast te leggen wie de kosten voor zijn rekening zal nemen bij een auto-ongeval met schade. 

In Australië geldt het volgende: als bezoeker mag je met een geldig rijbewijs uit een ander land tot drie maanden na je aankomst auto rijden. Daarna moet je ofwel over een internationaal rijbewijs, ofwel minstens over een Engelse vertaling van je rijbewijs beschikken. Hierbij hangt het ervan af waar je in Australië als au pair aan de slag gaat. Verdere informatie vind je op de pagina's van de Australische regering

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.