Toegangsvoorwaarden en visum voor au pairs in Zwitserland

Welke visa hebben au pairs nodig voor Zwitserland? Wat zijn de toelatingseisen? Om een au pair uit een niet-EU-land in Zwitserland te accepteren, moet het au pair worden geplaatst via een au pair bureau met een licentie van SECO. Wij raden ons partnerbureau Wind Connections aan, dat een professionele service kan bieden voor en tijdens het au pair verblijf.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

De regels zijn verschillend voor EU-burgers en niet-EU-burgers.

EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

EFTA: Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Niet-EU: onderdanen van alle andere landen

Au pairs uit EU-/EVA-landen

Als het au pair uit een EU- of EVA-land komt, heeft hij of zij geen visum nodig om Zwitserland binnen te komen. Een geldig paspoort of identiteitskaart is voldoende. Alvorens Zwitserland binnen te komen dient het au pair te controleren of deze documenten nog steeds geldig zijn en indien nodig tijdig te plannen of ze opnieuw moeten worden aangevraagd.

Ter plaatse in Zwitserland hoeft het au pair zich alleen bij de gemeenschap van verblijf van het gastgezin in te schrijven en bij een verblijf van meer dan drie maanden een verblijfsvergunning aan te vragen. Voor au pairs uit Bulgarije, Roemenië en Kroatië gelden afzonderlijke regelingen.

Informatie voor een verblijf tot 3 maanden

Als het au pair verblijf niet langer dan drie maanden duurt, kan het au pair zonder verblijfsvergunning in Zwitserland verblijven. Het verblijf is echter wel onderworpen aan de registratieplicht.

De registratie kan plaatsvinden na de inschrijving, maar moet voor het begin van de activiteit aan de autoriteiten worden meegedeeld. Het gastgezin registreert zich bij de kantonnale autoriteiten. Hiervoor is een online formulier beschikbaar.

Informatie voor een verblijf van meer dan 3 maanden

Indien het verblijf van het au pair in Zwitserland langer dan drie maanden duurt, moet het au pair zich binnen 14 dagen na aankomst en voor aanvang van het werk bij de gemeente van het gastgezin aanmelden. De volgende documenten zijn vereist:

 • de geldige identiteitskaart of het geldige paspoort
 • het ondertekende au pair contract met de aangegeven verblijfsduur

Verblijfsvergunning

Alvorens in dienst te treden bij het gastgezin moet het au pair bij de kantonnale migratie- en arbeidsmarktautoriteit een vergunning voor kort verblijf (identiteitskaart L) aanvragen. De volgende documenten zijn vereist:

 • de geldige identiteitskaart of het geldige paspoort
 • het ondertekende au pair contract met de aangegeven verblijfsduur
 • inschrijving bij de gemeente van verblijf
 • een pasfoto

De geldigheidsduur van de vergunning komt overeen met die van het au pair contract en kan worden verlengd tot een totale duur van 12 maanden.

Verzekering en verzekeringsbewijs

Een au pair wordt beschouwd als een werknemer in Zwitserland. Dit betekent dat het zakgeld moet worden betaald als een normaal loon. Voor de berekening en betaling van de bijdragen moet het gastgezin een verzekeringsbewijs voor het au pair aanvragen bij de Sociale Verzekeringsinstelling (Ausgleichskasse).

Au pairs worden gedekt door dezelfde verzekering als in een normale arbeidsovereenkomst.

Het gastgezin moet bijdragen betalen aan de ziekte- en ongevallenverzekering en aan de pensioen- en werkloosheidsverzekering voor het au pair. Voor de berekening van de sociale bijdragen heeft de Sociale Verzekeringsinstelling de namen van de verzekeraar en de verzekerde nodig. In de regel wordt de helft van de bijdragen betaald door het gastgezin. De andere helft wordt in mindering gebracht op het brutoloon.

Bijzondere regelingen voor au pairs uit Roemenië, Bulgarije en Kroatië:

Indien een au pair de Roemeense, Bulgaarse of Kroatische nationaliteit heeft, moet het gastgezin een verblijfsvergunning aanvragen, ook al duurt het verblijf van het au pair in Zwitserland maximaal drie maanden. Deze moet al beschikbaar zijn als het au pair zich nog in zijn of haar thuisland bevindt. Bovendien is de vergunning afhankelijk van de verschillende quota's, de nationale prioriteit en de controle van de loon- en arbeidsvoorwaarden.

 

Au pairs uit niet-EU-/EVA-landen

Jongeren uit bijna alle landen kunnen au pair worden in Zwitserland. Burgers uit landen waarmee Zwitserland geen diplomatieke betrekkingen onderhoudt, zijn van deze regel vrijgesteld. Bij de kantonnale migratie- en arbeidsmarktautoriteiten kan informatie worden ingewonnen over de vraag of in het geselecteerde kanton verblijfsvergunningen met een korte geldigheidsduur voor au pairs uit derde landen worden afgegeven.

Informatie over werk- en verblijfsvergunningen

Om het au pair als zodanig in Zwitserland te mogen werken, moet het gastgezin een aanvraag voor een werk- en verblijfsvergunning indienen bij de respectieve kantonnale arbeidsmarktautoriteit. De volgende documenten moeten worden overgelegd:

 • het aanvraagformulier, dat van kanton tot kanton verschilt
 • een kopie van een geldig paspoort
 • bevestiging van de bemiddeling door een door SECO erkende organisatie in Zwitserland
 • het ondertekende au pair contract
 • een bewijs van inschrijving of voorinschrijving voor een taalcursus in de nationale taal die op de verblijfplaats wordt gesproken
 • een bewijs van inschrijving bij een in Zwitserland erkend ziekenfonds
 • afhankelijk van het kanton, zo nodig aanvullende documenten

Nadat de kantonnale arbeidsmarktautoriteit een voorlopige beslissing heeft genomen, worden de documenten door het Bundesamt für Migration onderzocht en vanuit een nationaal perspectief bekeken. De aanvraag wordt onder meer beoordeeld met betrekking tot de prioriteit voor de eigen onderdanen en de vastgestelde maximumaantallen (quota). De verwerking kan tot vier weken in beslag nemen.

Visum

Indien het au pair een visum nodig heeft om Zwitserland binnen te komen, moet hij/zij een visum aanvragen bij de Zwitserse ambassade of het consulaat dat verantwoordelijk is voor zijn/haar woonplaats. Samen met het aanvraagformulier zijn de volgende documenten vereist:

 • een kopie van het geldige paspoort
 • het ondertekende au pair contract
 • akten van de burgerlijke stand (bv. geboorteakte)
 • een gezondheidscertificaat

Gelieve er nota van te nemen dat alle documenten in hun originele vorm moeten worden voorgelegd. Indien een origineel document niet in een van de officiële talen van Zwitserland of in het Engels is opgesteld, moet het bovendien worden vertaald. In de regel eisen de autoriteiten een beëdigde vertaling.

Zodra de federale dienst voor migratie zijn goedkeuring heeft gegeven, geeft de kantonnale migratieautoriteit de Zwitserse missie in het buitenland toestemming om visa af te geven (inreisvergunning). Dan kan het visum worden opgehaald en kan het au pair Zwitserland binnenkomen.

Binnen de eerste 8 dagen na binnenkomst in Zwitserland en voor de aanvang van de baan bij het gastgezin moet het au pair zich inschrijven bij het registratiekantoor van de bewoner. De volgende documenten zijn vereist:

 • het geldige paspoort
 • de inreisvergunning
 • 3 pasfoto's
 • verdere documenten afhankelijk van het kanton

Na de registratie ontvangt het au pair een vreemdelingenkaart van het bureau voor migratie, die geldig is als verblijfs- en werkvergunning. Deze wordt uitgegeven voor maximaal één jaar en kan niet worden verlengd.

Verzekering en verzekeringsbewijs

Een au pair wordt beschouwd als een werknemer in Zwitserland. Dit betekent dat het zakgeld van het au pair als een normaal loon moet worden betaald. Voor de berekening en betaling van de bijdragen moet het gastgezin een verzekeringsbewijs voor het au pair aanvragen bij de Sociale Verzekeringsinstelling (Ausgleichskasse).

Voor au pairs gelden dezelfde verzekeringen als in een normale arbeidsovereenkomst.

Het gastgezin moet bijdragen betalen aan de ziekte- en ongevallenverzekering en aan de pensioen- en werkloosheidsverzekering voor het au pair. Voor de berekening van de sociale bijdragen heeft de Sociale Verzekeringsinstelling de namen van de verzekeraar en de verzekerde nodig. In de regel wordt de helft van de bijdragen betaald door het gastgezin. De andere helft wordt in mindering gebracht op het brutoloon.

Nuttige links:

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.