Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Zweden

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in Zweden, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Contract

Het Zweedse migratie bureau(migrationsverket) geeft aan dat er geen officieel Au Pair/Vakantiewerk contract ter beschikking is. Een werkaanbieding op schrift in het Zweeds is afdoende (zie voorgenoemd). Het Zweedse Arbeidsbureau biedt een standaardcontract aan dat u hier kunt downloaden.


 

Verblijfsduur

12 maanden is het maximum voor welke een werkvergunning verleend kan worden. De verblijf mag niet worden verlengd.


 

Werktijden

De Au Pair zal ten hoogste 25 uur per week werken. De Au Pair zal over het algemeen niet meer dan 5 uur per dag werken. Het Gastgezin kan de Au Pair verzoeken om misschien 1 of 2 keer in de week kinderoppas te doen.

Belangrjik: De dagelijkse wertktijd mag niet langer zijn dan 5 uur. Het moet ook zo worden georganiseerd dat het au pair voldoende tijd heeft om een taalcursus bij te wonen.


 

Zakgeld

Ten minste 5,250 SEK bruto per maand.

Het zakgeld voor au pairs in Zweden is gebaseerd op het jaarlijkse basisprijsbedrag van het Zweedse bureau voor de statistiek. Volgens de Zweedse migratiedienst ontvangt een au pair minstens 10% van het basisprijsbedrag als maandelijks zakgeld.

Let op: Au pairs in Zweden moeten belasting betalen.


 

Belasting

Als au pair in Zweden moet er belasting worden betaald over het zakgeld en over de accommodatie en maaltijden. Het au pair en het gastgezin moeten het au pair kort na aankomst in Zweden registreren bij het Zweedse belastingkantoor (Skatteverket). Voor de registratie heeft het au pair een identiteitskaart nodig en - als het uit een niet-EU-land komt - de werkvergunning.

De hoogte van de belasting is afhankelijk van de duur van het verblijf, het bedrag aan zakgeld en de waarde van de accommodatie en maaltijden. In de regel wordt voor de accommodatie 600 SEK per maand in rekening gebracht en voor twee of meer maaltijden per dag wordt 50 SEK per maand in rekening gebracht. Bij de inschrijving bij de belastingdienst krijgt het au pair nadere informatie over het exacte bedrag aan belasting dat het au pair moet betalen.


 

Kost en inwoning

Voor de zorg voor de kinderen en de hulp in het huishouden krijgt het au pair gratis kost en inwoning. Als lid van de familie hebben ze een eigen kamer. Het au pair heeft ook recht op kost en inwoning tijdens de vakantie en in geval van ziekte.


 

Vrije tijd en verlof

Zer zijn geen officiële regels voor de vakantie en vrije tijd van au pairs in Zweden. Au pairs en gastouders moeten afspraken maken over het aantal vakantiedagen. Onze aanbeveling: Een au pair moet een vrije dag per week hebben. Eenmaal per maand zou deze dag op een zondag moeten vallen. Als het au pair 12 maanden in het land verblijft, moet het 4 weken vakantie krijgen, met een korter verblijf dienovereenkomstig minder.

In Zweden is er geen officiële regeling voor feestdagen voor au pairs. Wij raden u aan dat au pairs vakantie hebben. Au pairs mogen alleen in uitzonderlijke gevallen op feestdagen werken. Het gastgezin dient dit vooraf met het au pair te bespreken.


 

Taalcursus

De belangrijkste reden om Au Pair in Zweden te zijn is om de taal en de Zweedse cultuur te leren kennen. Het Gastgezin moet er daarom ook voor zorgen dat de Au Pair voldoende tijd en mogelijkheden krijgt om zich hierin te verdiepen. Een bevestiging van een inschrijfsformulier bij een taalcursus moet bijgesloten zijn bij de aanvraag voor een werkvergunning.


 

Au pair verzekering

Om veilig en volledig verzekerd te zijn moeten au pairs uit alle landen (EU en niet-EU) een uitgebreide particuliere au pair verzekering afsluiten voor een au pair verblijf in Zweden. Au pairs moeten de kosten van deze verzekering zelf dragen, hoewel gastgezinnen zeker welkom zijn om bij te dragen in de kosten van deze dekking. Als werkgever moet het gastgezin echter ook een ongevallenverzekering afsluiten voor de au pair, die dekking moet bieden voor ongevallen tijdens werktijd en ziekten als de au pair door het werk ziek wordt.

AuPairWorld raadt het verzekeringspakket PROTRIP-WORLD aan als bescherming tijdens het au pair verblijf. Deze is speciaal voor au pairs en andere jongeren die in het buitenland verblijven. Deze verzekering dekt o.a. de volledige kosten voor medische verzorging in het ziekenhuis en ambulante medische verzorging (vaak niet volledig gedekt met de EHIC kaart voor EU-au pairs), plus terugvervoer naar het land van herkomst om medische redenen (helemaal niet gedekt met de EHIC kaart).

Meer informatie over verzekeringen:


 

Rijbewijs

Au pair en gastgezin moeten met elkaar duidelijk maken of het au pair ook met de auto moet rijden. Als het au pair uit een EU- of EVA-land komt, mag hij/zij ook in Zweden rijden met zijn/haar rijbewijs. Als het au pair uit een ander land komt, moet hij/zij voor de reis informeren of het rijbewijs in Zweden geldig is. Het is mogelijk dat zij een internationaal rijbewijs moeten aanvragen. Gastgezin en au pair moeten ook bespreken wat te doen in geval van schade en wie de kosten betaalt. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.