Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in de Verenigde Staten

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in de Verenigde Staten, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Au pairs dienen zich ervan bewust te zijn dat alle au-pair verblijven in de VS georganiseerd moeten worden door een officieel erkend agentschap en het J-1 visum.

Contract

Opgelet: om als au pair in de Verenigde Staten te kunnen werken moet jij je tot een officieel erkend au pair bureau richten. Zij zullen dan alle administratieve stappen voor jou ondernemen. Het au pair contract onderteken je dan door bemiddeling van één van de officieel erkende au pair bureau's in de VS.

Opzegging

Vraag aan één van de officieel erkende au pair bureau's in de VS waarmee je rekening moet houden indien je het contract wilt opzeggen en hoeveel dagen de opzegtermijn bedraagt.

 

Duur van het verblijf

Het J1 visum voor au pairs wordt afgegeven voor een periode van 12 maanden. Het kan met 6, 9 of 12 maanden worden verlengd tot een periode van maximaal 24 maanden.

 

Werkzaamheden

Als au pair moet je vooral voor de kinderen van je gastgezin zorgen. Daarenboven behoren ook lichte huishoudelijke taken tot je werkzaamheden. Al je taken worden in een au pair contract vastgelegd.

Belangrijke opmerking: Als de kinderen jonger zijn dan 3 maanden, moet er altijd een ouder of volwassene aanwezig zijn tijdens de opvang! Nadere informatie kan worden verkregen bij de erkende agentschappen

 

Zakgeld

Au pairs in de Verenigde Staten ontvangen minimaal 195,75 US dollar zakgeld per week.

 

Kost en inwoning

Naast zakgeld heb je ook recht op kost en inwoning. Dit blijft het geval als je ziek bent of tijdens jouw verlof.

 

 Werktijden

Au pairs in de VS mogen tot maximaal 45 uur per week werken. Nochthans zou je niet meer als 10 uur per dag werken.

 

Vrije tijd en verlof

Je hebt recht op 1,5 vrije dag per week en 1 vrij weekend  per maand. Jouw vrij weekend begint op vrijdag avond en eindigt op maandag morgen.

Tijdens je 12 maanden verblijf bij je gastgezin heb je recht op 2 weken (= 10 werkdagen) betaald verlof.

 

Cursus voor het zorgen voor kinderen

Voordat je als au pair bij een gastgezin begint te werken moet je een cursus over het onderwerp „Child Safety“ (minstens 8 uur) en een cursus over het onderwerp „Child Development“ (minstens 24 uur) volgen. Het volgen van andere eventuele cursussen is in de VS verplicht. Jouw gastgezin moet voor jouw cursussen tot een totaal bedrag van 500 US dollar per jaar betalen.

 

Taalcursus

Sommige au pair bureau's bieden taalcursussen voor au pairs aan. De deelname aan deze cursussen kan soms verplicht zijn.

 

Studiengeld

Het au pair ontvangt een beurs van 500 US dollar voor het volgen van colleges.

 

Ziektekostenverzekering

Normaal gezien word je door bemiddeling van je au pair bureau in Amerika verzekerd. Vraag aan het au pair bureau dat je samen met je gastgezin gekozen hebt voor meer informatie over het onderwerp verzekering.

 

Reiskosten

De reiskosten zijn normaal gezien inbegrepen in de bemiddelingskosten die je aan het officieel erkend au pair bureau in de VS moet betalen.

 

Rijbewijs

Het is niet verplicht dat au pairs in de VS een rijbewijs hebben. Aangezien auto's echter het meest gebruikte vervoermiddel zijn, zullen de meeste gastgezinnen van hun au pair verlangen dat ze zelf een auto besturen. Daarom eisen de meeste au pair bemiddelingsbureau's dat de au pair een geldig rijbewijs heeft.

Vele gastgezinnen hebben hun au pair nodig om hun kinderen naar de kleuterschool, school, sport, muzieklessen, doktersafspraken, vrienden, enz. te brengen, aangezien auto's in vele Amerikaanse plaatsen de belangrijkste manier zijn om dagelijkse verplaatsingen te regelen. Daarom is het belangrijk vooraf duidelijkheid te scheppen over verzekering en aansprakelijkheid, waarbij jullie au pair bureau jullie kan helpen.

Au pairs moeten nagaan of hun rijbewijs geldig is of dat ze een internationaal rijbewijs nodig hebben. Het au pair bemiddelingsbureau kan jullie hierover meer informatie geven.

Informatie over de verschillende regelgevingen omtrent het rijbewijs voor elk staat vind je op de website Transportation and Public Works.
Voor meer inlichtingen over het internationaal rijbewijs kun jij je tot de grote automobiel clubs of wegbeheerders in je eigen land richten.

 

Veiligheid

  • Je zou alle belangrijke details en vragen voor je aankomst met je gastgezin moeten bespreken. Wij raden je aan jouw toekomstig gastgezin regelmatig op te bellen. Voor meer veiligheidstips kun je onze pagina Tips voor au pairs lezen.
  • Een goede kennis van het Engels zal je daarbij helpen je wensen en behoeftes vanaf het begin van je verblijf te kunnen uiten. Vooral als je ziek bent kan een uitgebreide woordenschat echt van pas komen.

Verdere informatie

Het US Department of State heeft informatie voor au pairs in de VS (in het Engels) online gepubliceerd.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.