Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Oostenrijk

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in Oostenrijk, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille
 • Contract

  Bespreek zorgvuldig met je gastgezin jullie wederzijdse verwachtingen en onderteken een au pair contract waarin de belangrijkste punten worden opgenomen. Zo vermijden jullie toekomstige teleurstellingen. Daarvoor kun je het officiële Oostenrijkse au pair contract gebruiken (in het Duits).

  Contract opzegging

  Het au pair contract mag door beide partijen worden opgezegd zonder hiervoor een reden te moeten geven, mits een opzeggingstermijn van één week wordt nageleefd.

 • Verblijfsduur

  Au pairs mogen maximaal een jaar in Oostenrijk verblijven.

 • Werkzaamheden

  Als au pair moet je op de eerste plaats voor de kinderen van je gastgezin zorgen. Bovendien wordt van je verwacht dat je een beetje meehelpt in het huishouden.

  Bespreek zorgvuldig met je gastgezin welke taken je zal moeten overnemen en vergeet niet jullie overeenkomst in het au pair contract op te nemen voordat je vertrekt.

 • Zakgeld

  In Oostenrijk wordt het zakgeld van een au pair als loon beschouwd. Daarom krijg je jouw zakgeld aan het einde van elke maand betaald als loon voor 18 werkuren per week. Jouw loon als au pair in Oostenrijk bedraagt tot 460,66 euro bruto.

  Als jouw au pair verblijf 12 maanden bedraagt profiteer je het meest van deze regeling: je krijgt inderdaad drie maandlonen meer betaald, dus 15 in totaal.

 • Kost en inwoning

  • De au pair krijgt gratis kost en inwoning binnen het gastgezin. Je hebt recht op je eigen gemeubileerde kamer. Het moet van een venster en verwarming voorzien zijn alsook van binnen op slot kunnen en minstens 9 m² groot zijn.
  • Als au pair mag je ook, zoals alle andere gezinsleden, aan de maaltijden deelnemen en een vrije toegang tot de koelkast krijgen.
  • Kost en inwoning krijg je ook in geval van ziekte of tijdens je au pair verlof.
 • Werktijden

  Als au pair werk je tot 18 uur per week. Je moet voor de kinderen van je gastgezin zorgen en lichte huishoudelijke taken overnemen.

 • Vrije tijd en verlof

  Een au pair in Oostenrijk heeft recht op minstens één vrije dag per week. Natuurlijk moet je dan met je gastgezin een dag vinden die jullie beide schikt.

  De Oostenrijkse verlofregeling bepaalt hoeveel verlofdagen en vergoeding voor niet-opgenomen vakantie je zijn toegestaan. Au pairs die een hele jaar in Oostenrijk verblijven hebben recht op 30 dagen verlof. Bij kortere verblijven moet het aantal verlofsdagen aan de verblijfsduur worden aangepast.

 • Taalcursus

  Je gastgezin moet je voldoende tijd geven om aan een taalcursus deel te nemen. Je gastgezin betaalt de helft van de kosten en jij het overige.

 • Au pair verzekering

  Om als au pair in Oostenrijk in alle veiligheid aan de slag te gaan heb je een ziektekosten- en ongevallenverzekering nodig. 

  Een ziektekostenverzekering kun je bij een private verzekeringsmaatschappij afsluiten. De au pair moet zelf voor de verzekeringspremie betalen. Een buitenlandse ziektekostenverzekering is pas geldig indien de aangeboden prestaties ook in Oostenrijk worden geleverd.

  Opgelet: au pairs uit niet-EU-landen moeten bij het indienen van hun visumaanvraag kunnen bewijzen dat ze over een geldige ziektekostenverzekering beschikken.

  De ongevallenverzekering wordt door het gastgezin betaald. Zij moet je bij de Oostenrijkse sociale zekerheid aanmelden (in overeenstemming met de Oostenrijkse federale wet betreffende de algemene sociale verzekering – ASVG). Het gastgezin betaalt de premies voor de ongevallenverzekering bij de zogenaamde 'Gebietskrankenkasse'.

 • Rijbewijs

  Vraag je gastgezin voordat je vertrekt of je hun auto zal moeten rijden. Indien dit het geval is moet je nagaan of je rijbewijs in jouw gastland geldig blijft. Misschien zal je een internationaal rijbewijs moeten aanvragen.

  Wat gebeurt er als je een ongeval veroorzaakt? Wie zal voor de kosten moeten opkomen? Bespreek dit met je gastgezin en schrijf alle belangrijke punten op.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.