Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Oostenrijk

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in Oostenrijk, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Contract

Bespreek zorgvuldig met je gastgezin jullie wederzijdse verwachtingen en onderteken een au pair contract waarin de belangrijkste punten worden opgenomen. Zo vermijden jullie toekomstige teleurstellingen. Daarvoor kun je het officiële Oostenrijkse au pair contract gebruiken (in het Duits).

Contract opzegging

Het au pair contract mag door beide partijen worden opgezegd zonder hiervoor een reden te moeten geven, mits een opzeggingstermijn van één week wordt nageleefd.


 

Verblijfsduur

Au pairs mogen maximaal een jaar in Oostenrijk verblijven.


 

Werkzaamheden

Als au pair moet je op de eerste plaats voor de kinderen van je gastgezin zorgen. Bovendien wordt van je verwacht dat je een beetje meehelpt in het huishouden.

Bespreek zorgvuldig met je gastgezin welke taken je zal moeten overnemen en vergeet niet jullie overeenkomst in het au pair contract op te nemen voordat je vertrekt.


 

Zakgeld

In Oostenrijk wordt het zakgeld van een au pair als loon beschouwd. Daarom krijg je jouw zakgeld aan het einde van elke maand betaald als loon voor 18 werkuren per week. Jouw loon als au pair in Oostenrijk bedraagt tot 518,44 euro bruto.

Als jouw au pair verblijf 12 maanden bedraagt profiteer je het meest van deze regeling: je krijgt inderdaad drie maandlonen meer betaald, dus 15 in totaal.


 

 Kost en inwoning

  • De au pair krijgt gratis kost en inwoning binnen het gastgezin. Je hebt recht op je eigen gemeubileerde kamer. Het moet van een venster en verwarming voorzien zijn alsook van binnen op slot kunnen en minstens 9 m² groot zijn.
  • Als au pair mag je ook, zoals alle andere gezinsleden, aan de maaltijden deelnemen en een vrije toegang tot de koelkast krijgen.
  • Kost en inwoning krijg je ook in geval van ziekte of tijdens je au pair verlof.

 

Werktijden

Als au pair werk je tot 18 uur per week. Je moet voor de kinderen van je gastgezin zorgen en lichte huishoudelijke taken overnemen.


 

Vrije tijd en verlof

Een au pair in Oostenrijk heeft recht op minstens één vrije dag per week. Natuurlijk moet je dan met je gastgezin een dag vinden die jullie beide schikt.

De Oostenrijkse verlofregeling bepaalt hoeveel verlofdagen en vergoeding voor niet-opgenomen vakantie je zijn toegestaan. Au pairs die een hele jaar in Oostenrijk verblijven hebben recht op 30 dagen verlof. Bij kortere verblijven moet het aantal verlofsdagen aan de verblijfsduur worden aangepast.


 

Taalcursus

Je gastgezin moet je voldoende tijd geven om aan een taalcursus deel te nemen. Je gastgezin betaalt de helft van de kosten en jij het overige.


 

Au pair verzekering

Een van de belangrijkste aandachtspunten is het afsluiten van een ongevallen- en ziektekostenverzekering voor de duur van het au pair verblijf. Op die manier kunnen zowel het gastgezin als de au pair zich ontspannen en van de au pair ervaring genieten.

Overeenkomstig de algemene Oostenrijkse wet op de sociale verzekering (ASVG) moet de au pair door het gastgezin bij de openbare sociale verzekering worden ingeschreven. Voor au pairs gaat het meestal alleen om een ongevallenverzekering. Het gastgezin betaalt de premies voor de ongevallenverzekering aan het regionale ziekenfonds. 

De au pair moet een ziektekostenverzekering voor het hele au pair verblijf hebben. De ziektekostenverzekering moet bij een particuliere verzekeringsmaatschappij worden afgesloten en de kosten moeten door de au pair worden betaald. Een buitenlandse ziektekostenverzekering is alleen acceptabel als de prestaties ook in Oostenrijk geleverd kunnen worden.

Opgelet: Au pairs uit niet-EU-landen moeten bij hun visumaanvraag aantonen dat ze over een volledige ziektekostenverzekering beschikken.

Opgelet: Vanaf de leeftijd van 28 jaar is de status van au pair niet meer van toepassing en wordt een jongere een gewone werknemer. Dit heeft gevolgen voor de sociale verzekering en het minimumloon die voor de jongere gelden. Alle kosten van het gastgezin (kost en inwoning, taalcursus, verzekeringsbijdragen) worden gezien als deel van het loon van de werknemer en moeten worden meegerekend bij de berekening van de belasting en de verzekeringsbijdragen. Bovendien geldt niet langer het minimumloon voor au pairs, maar het minimumloon voor huishoudelijk personeel. Bij deze loonberekening overschrijdt het loon de marginale loongrens en is de werknemer volledig onderworpen aan de socialezekerheidsverplichtingen.

Meer informatie over verzekeringen:


 

Rijbewijs

Vraag je gastgezin voordat je vertrekt of je hun auto zal moeten rijden. Indien dit het geval is moet je nagaan of je rijbewijs in jouw gastland geldig blijft. Misschien zal je een internationaal rijbewijs moeten aanvragen.

Wat gebeurt er als je een ongeval veroorzaakt? Wie zal voor de kosten moeten opkomen? Bespreek dit met je gastgezin en schrijf alle belangrijke punten op.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.