Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Noorwegen

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in Noorwegen, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Belangrijke Mededeling over het au pair Programma in Noorwegen

De Noorse regering heeft onlangs besloten het au pair programma in Noorwegen per 15 maart 2024 af te schaffen.

  • Au pairs komen alleen in aanmerking voor een eerste au pair verblijf als zij hun aanvraag uiterlijk op 15 maart 2024 via udi.no hebben geregistreerd en een afspraak hebben gemaakt om hun aanvraag in te dienen.
  • Als u al een au pair vergunning hebt, kunt u een verlenging aanvragen tot het einde van de tweejarige au pair periode om van gastgezin te wisselen.

We zullen de informatie over het au pair programma in Noorwegen op onze website bijwerken zodra we meer informatie ontvangen.

Voor meer informatie en officiële mededelingen kunt u de website van de UDI bezoeken.


Contract

Vergeet niet een au pair contract met jouw gastgezin af te sluiten. In Noorwegen bestaat er een gedetailleerd standaardcontract voor au pairs. Indien je uit een niet-EU-land afkomstig bent heb je een contract nodig om je werk- en verblijfsvergunning aan te vragen. Als EU-burger heb je het nodig om je bij het plaatselijke politiebureau in Noorwegen aan te melden.

Opzeggingstermijn

De opzeggingstermijn van jouw contract bedraagt minstens één maand. De termijn begint zodra jij of het gastgezin van de opzegging op de hoogte worden gebracht. De opzegging moet schriftelijk worden meegedeeld. Jouw gastgezin mag je niet zonder relevante reden ontslaan. Indien je het verlangt moet ze het ook schriftelijk motiveren. Jij als au pair kunt zonder enige reden te geven je ontslag nemen. Bij gewichtige redenen kan het au pair contract door beide kanten onmiddelijk worden opgezegd. 

Indien het contract word opgezegd moet je dit aan de Noorse vreemdelingendienst UDI of aan het plaatselijke politiebureau melden voordat jouw verblijfsvergunning afloopt. Een opzegging van het au pair contract betekent niet automatisch dat je Noorwegen dient te verlaten. 

 

Werkzaamheden

Als au pair in Noorwegen moet je voornamelijk voor de kinderen van het gastgezin zorgen en lichte huishoudelijke taken overnemen. Daarnaast kan het gastgezin je ook vragen mee te helpen bij het zorgen voor de huisdieren van de kinderen. Als au pair dien je echter niet als nanny of als dogsitter te worden beschouwd. 

Bespreek je toekomstige taken met jouw gastgezin en neem ze samen met jullie wederzijdse verwachtingen op in het au pair contract.

 

Zakgeld

Uw gastgezin betaalt u minimaal 5.900 Noorse Kronen (NOK) voor belasting per maand. Het zakgeld wordt elk jaar verhoogd. De au pair moet altijd het bedrag ontvangen dat op de UDI-pagina staat vermeld. Dit is het geval voor alle au pairs die een contract hebben dat de volgende regel in rubriek 8 bevat: "Au pair skal minimum få utbetalt den til enhver tid gjeldende minimumssatsen". Het zakgeld moet ook worden betaald tijdens je vakantie of als je ziek wordt.

 

Belasting

Als au pair in Noorwegen moet je belasting betalen. Het belastingsbedrag wordt naargelang jouw zakgeld en de zogenaamde inkomsten in natura berekend. Hiermee worden de kost en inwoning die je gastgezin overneemt bedoeld. Meer informatie krijg je bij het Noorse belastingkantoor. Daar moet je jouw aanmelden zodra je in Noorwegen aankomt. 

 

Kost en inwoning

Naast zakgeld krijg je ook gratis kost en inwoning van jouw gastgezin. Dit geldt ook in geval van ziekte.

 

Werktijden

Als au pair in Noorwegen werk je tot 30 uur per week. Je mag echter niet meer dan 5 uur per dag werken. Je mag ook niet voor meer zakgeld meer uren werken.

 

Vrije tijd en verlof

Als au pair heb je recht op minstens één vrije dag per week. Minstens één keer per maand moet het op een zondag zijn. Bovendien krijg je in Noorwegen minstens één vrije namiddag per week. Daarnaast dient het gastgezin je genoeg vrije tijd te geven voor jouw taalcursus en je hobbies.

De Noorse regelgeving bepaalt dat je recht hebt op 25 vakantiedagen per jaar ('ferienloven'), ook al blijf je niet een gans jaar bij het gastgezin. Je moet echter wel uiterlijk op 30 september aan de slag. 

Indien je vanaf 1 oktober begint te werken worden jou slechts 6 vakantiedagen voor het hele jaar toegekend. Als je tijdens het jaar van gastgezin wisselt moet je ook kunnen bewijzen dat je bij je vroeger gezin nog geen vakantiedagen hebt genomen om nog 25 dagen te kunnen krijgen. 

Tijdens jouw verlof wordt jouw zakgeld gewoon doorbetaald. 

 

Taalcursus

Jouw gastgezin moet jouw de mogelijkheid geven aan een Noorse taalcursus deel te nemen. De Noorse regelgeving bepaalt dat het gastgezin de kosten van de taalcursus alsook het hiervoor benodigde onderwijsmateriaal en het vervoer overneemt ter hoogte van minstens 8 850 NOK. 

 

Au pair verzekering

In Noorwegen is het voor gastgezinnen verplicht voor hun au pair verblijf een uitgebreide particuliere au pair verzekering af te sluiten die gedurende het hele au pair verblijf van kracht blijft. Het gastgezin draagt de kosten van deze verzekering. Indien het gastgezin geen au pair verzekering heeft afgesloten wordt dit beschouwd als een schending van de basisvoorwaarden van een au pair verblijf in Noorwegen. Indien de au pair om medische redenen naar zijn/haar land van herkomst moet terugkeren en er geen verzekering is afgesloten dan is het gastgezin verantwoordelijk voor deze repatriëringkosten.

AuPairWorld raadt het verzekeringspakket PROTRIP-WORLD aan als bescherming tijdens het au pair verblijf. Deze is speciaal voor au pairs en andere jongeren die in het buitenland verblijven. Deze verzekering dekt o.a. de volledige kosten voor medische verzorging in het gastgezin en ambulante zorg en het vervoer terug naar het land van herkomst om medische redenen.

Meer informatie over verzekeringen:

 

Reiskosten

Als au pair in Noorwegen betaal je jouw heenreis zelf. Het gastgezin betaalt gewoonlijk de terugreis. Dit geldt echter niet indien je na jouw au pair verblijf met een andere verblijfsvergunning in het gastland verblijft of als je naar een ander land dan jouw eigen land teruggaat.

 

Rijbewijs

Indien je bij een gastgezin auto moet rijden heb je voldoende rijervaring nodig. Je zult inderdaad waarschijnlijk met de kinderen van het gastgezin rijden.

Bespreek in elk geval vooraf met je gastgezin in hoeverre je verzekerd bent en wie in geval van schade de kosten overneemt. 

In Noorwegen geldt het volgende: indien je maximaal 12 maanden in het land verblijfst kun je verder met je eigen rijbewijs in het land rijden. Blijf je langer dan een jaar, dan moet je een rijbewijs bij de Noorse directoraat voor douane en accijnzen (Norwegian Customs and Excise) aanvragen. Meer informatie hierover krijg je ook bij je plaatselijk verkeersbureau in Noorwegen.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.