Toegangsvoorwaarden en visum voor au pairs in Noorwegen

Welk visum hebben au pairs nodig in Noorwegen? Wie zijn de toelatingseisen? De au pairs voor het vertrek en na de aankomst in Noorwegen moeten worden beschouwd, hier waren we sisammengefasst.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke Mededeling over het au pair Programma in Noorwegen

De Noorse regering heeft onlangs besloten om vanaf 15 maart 2024 geen au pair visa meer uit te geven.

 • Au pairs komen alleen in aanmerking voor een eerste au pair verblijf als zij hun aanvraag uiterlijk op 15 maart 2024 via udi.no hebben geregistreerd en een afspraak hebben gemaakt om hun aanvraag in te dienen.
 • Als u al een au pair vergunning hebt, kunt u een verlenging aanvragen tot het einde van de tweejarige au pair periode om van gastgezin te wisselen.

We zullen de informatie over het au pair programma in Noorwegen op onze website bijwerken zodra we meer informatie ontvangen.

Voor meer informatie en officiële mededelingen kunt u de website van de UDI bezoeken.


Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

De regels zijn verschillend voor EU-burgers en niet-EU-burgers.

EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

EFTA: Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Niet-EU: onderdanen van alle andere landen

Informatie voor au pairs uit de EU/EVA/EER

Opgelet: de volgende stappen gelden alleen voor jou indien je uit een EU-, EVA of EER-land afkomstig bent en langer dan drie maanden in Noorwegen wenst te verblijven.

Stap 1: Je hebt een geldige identiteitskaart of geldig paspoort nodig

Jouw identiteitskaart en paspoort zouden nog enkele maanden na jouw aankomst in Noorwegen geldig zijn. Je hebt ze inderdaad voor stap 2 nodig. 

Stap 2: Meld je aan bij het plaatselijke politiebureau in Noorwegen

Indien je langer dan drie maanden in Noorwegen wenst te verblijven moet jij je bij het plaatselijke politiebureau aanmelden. Hiervoor moet jij je eerst online registreren op het Noorse "Application Portal". Daarna moet jij je persoonlijk bij een politiebureau in je buurt of bij het Service Centre voor buitenlandse werknemers aanmelden.

Voor deze afspraak heb je een geldige identiteitskaart of geldig paspoort nodig. Je moet ook kunnen bewijzen dat je geen overheidssteun krijgt. Hiervoor kun je het door jou en jouw gastgezin onderschreven au pair contract voorleggen.

Indien je aan alle aanmeldingsvoorwaarden voldoet ontvang je een certificaat. Het certificaat is kosteloos en voor onbepaalde tijd geldig. Het dient niet te worden vernieuwd.

 

 

Informatie voor au pairs uit niet-EU-landen 

Stap 1: Controleer of je paspoort nog geldig is

Zonder een geldig paspoort mag je niet naar Noorwegen reizen. Je kunt ook geen verblijfsvergunning als au pair aanvragen. Daarom moet je controleren of je paspoort nog geldig is. Zo niet, dan moet je het verlengen.

Stap 2: Vul samen met je gastgezin het au pair contract in

Om een verblijfsvergunning aan te vragen (stap 3) heb je een geldig au pair contract nodig. Het contract dient door jou en je gastgezin te worden ingevuld en ondertekend. In het contract worden ook je werkuren vastgelegd. Jij en je gastgouders zouden elk een exemplaar van het ondertekend contract behouden.

Stap 3: Vraag een verblijfs- en werkvergunning aan

Om au pair in Noorwegen te worden heb je een verblijfsvergunning nodig. Deze aanvraag geldt tegelijkertijd als aanvraag voor een werkvergunning. Je hebt voor de aanvraag volgende documenten nodig:

 • een geldig paspoort
 • het door jou en je gastgezin ondertekend standaardcontract voor au pairs
 • bewijzen van de nationaliteit van jouw gastgezin (een kopie van hun paspoorten bijvoorbeeld)
 • een kopie van je eigen paspoort (indien je reeds in Noorwegen bent zou in je paspoort of in een ander document de datum van je aankomst vermeld staan)
 • een vertaling van alle documenten in het Noors of het Engels
 • een pasfoto dat aan bepaalde voorwaarden voldoet

Bovendien moet je voor de aanvraag ook betalen.

Eventueel zal je nog verdere documenten moeten indienen:

 • indien je jouw verblijfsvergunning vanuit een ander land dan je land van herkomst aanvraagt: een bewijs dat je in de laatste zes maanden legaal daar bent verbleven
 • indien het gastgezin een eenoudergezin is: een bewijs van de verantwoordelijkheid dat de ouder voor het kind draagt 
 • indien het gastgezin de aanvraag voor jou indient: een schriftelijke volmacht van jou

Indien je kopieën aan je aanvraag toevoegt, moet je de originelen voorleggen wanneer je jouw aanvraag indient. 

Zo dien je jouw aanvraag voor een verblijfsvergunning in:

Indien je buiten Noorwegen verblijfst, kun je jouw aanvraag bij een Noorse ambassade of consulaat indienen, ofwel in jouw land van herkomst, ofwel in het land waarvoor je een verblijfsvergunning voor de laatste zes maanden hebt gekregen. In sommige landen is het ook bij een Zweedse of Deense ambassade mogelijk een aanvraag in te dienen. 

Indien je op het ogenblik in Noorwegen verblijfst, kun je jouw aanvraag eventueel ook in Noorwegen indienen

Indien je jouw aanvraag in Noorwegen of bij een Noorse ambassade indient, moet je het online doen. Bij een online registratie maak je tegelijkertijd ook een afspraak bij het politiebureau of een ambassade om je paspoort en de andere documenten daar voor te leggen.

Indien je jouw verblijfsvergunning bij een Zweedse of Deense ambassade aanvraagt, moet je een schriftelijke aanvraag indienen. Bovendien moet je met de ambassade contact opnemen om een afspraak te maken zodat jij je paspoort en de andere benodigde documenten kunt voorleggen.  

In Noorwegen wordt de verblijfsvergunning voor au pairs voor maximaal twee jaar toegekend. Jouw verblijfsvergunning wordt echter slechts voor de duur van jouw verblijf toegekend. Binnen deze tijdsduur kun je zo vaak als gewenst naar en vanuit Noorwegen reizen.

Kom je uit de Filipijnen? Dan heb je een visum nodig en eventueel ook verdere documenten om au pair in Noorwegen te worden. Meer informatie hierover krijg je bij de Noorse ambassade in de Filipijnen en bij de Filipijnse ambassade in Noorwegen.

Stap 4: Je hebt een Residence card nodig

Zodra jouw aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt aanvaard, ontvang je een brief waarin wordt vermeld dat je een zogenaamde Residence card (verblijfskaart) nodig hebt. Dit is het bewijs dat je legaal in Noorwegen verblijfst. Zodra je de brief hebt ontvangen moet je naar het politiebureau gaan zodat ze jouw vingerafdrukken nemen en een foto van jou maken. Na gemiddeld 10 dagen ontvang je dan jouw Residence Card. 

Stap 5: Doe een tuberculinetest 

Volgens de Noorse wetgeving moeten au pairs uit landen buiten de EU, EVA en EER een tuberculinetest doen. Jouw gastgezin zou binnen de twee dagen na je aankomst een afspraak voor jou maken omdat de test doorgevoerd moet worden voordat je voor de kinderen zorgt. 

Indien je uit de VS, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië of Japan afkomstig bent, hoef je geen tuberculinetest te doen.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.