Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Nieuw-Zeeland

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in Nieuw-Zeeland, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Contract

In Nieuw-Zeeland bestaat er geen officiële regelgeving op het vlak van het au pair verblijf. Je zou echter een au pair contract met jouw gastgezin afsluiten. In het contract kunnen jullie alle wederzijdse verwachtingen schriftelijk vastleggen. Vergeet ook niet alle belangrijke punten van het verblijf, zoals de werkzaamheden, het verlof, de werktijden, enz., in het contract op te nemen.

Opzegging

In Nieuw-Zeeland bestaat er geen officiële opzeggingstermijn. Wij raden een termijn van 2 weken aan. Hiermee heeft het gastgezin voldoende tijd om een andere au pair te vinden en heb jij de tijd om je terugreis te organiseren. Bij gewichtige redenen kan het contract onmiddelijk worden opgezegd.

 

Werkzaamheden

Als au pair in Nieuw-Zeeland zorg je voor de kinderen van je gastgezin (en zo nodig voor hun huisdieren) en help je een handje bij de lichte huishoudelijke taken. Onder huishoudelijke taken vallen uitsluitend de taken die met de kinderen van het gastgezin te maken hebben: de kamer van de kinderen opruimen, hun maaltijden voorbereiden, hun was doen, hun wasgoed strijken, enz. Wij raden jou aan je werkzaamheden met het gastgezin te bespreken en ze dan schriftelijk in een au pair contract vast te leggen.

 

Zakgeld

Als au pair krijg je als tegenprestatie voor jouw hulp een bepaald bedrag aan zakgeld. Omdat er geen officieel au pair programma in Nieuw-Zeeland bestaat is het zakgeld bedrag ook niet wettelijk bepaald. Wij kunnen jouw echter het volgende aanraden: naargelang het aantal werkuren zou je tussen 245 en 425 Nieuw-Zeelandse dollars (NZD) per week krijgen. Je hebt in geval van ziekte of tijdens jouw verlof verder recht op jouw zakgeld.

 

Belastigen

Een au pair heeft een IRD-nummer nodig, dat aan de werkgever moet worden doorgegeven met het oog op de registratie van de inkomstenbelasting. Dit kan online worden aangevraagd bij het belastingkantoor van Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland worden de belastingen betaald op basis van het omslagstelsel (pay-as-you-earn of PAYE). Daarom moet er geen sprake zijn van grote terugbetalingen of uitstaande loonbetalingen bij uw vertrek.

 

Kost en inwoning

Als au pair heb je recht op kost en inwoning bij jouw gastgezin. Dit geldt ook in geval van ziekte. Je krijgt dus een eigen kamer ter beschikking gesteld.

 

Werktijden

Het aantal werkuren van een au pair is in Nieuw-Zeeland niet wettelijk bepaald. Wij raden daarom maximaal 30-35 werkuren per week aan. Opgelet: burgers uit bepaalde landen mogen met een Working Holiday visum niet langer dan 3 maanden bij dezelfde werkgever werken. Neem een kijkje op de website van de Nieuw-Zeelandse immigratiedienst om na te gaan welke voorwaarden voor jouw land gelden.

 

Vrije tijd en verlof

Bespreek vooraf met jouw gastgezin wanneer en hoeveel vrije tijd je tijdens jouw au pair verblijf krijgt. Er bestaat geen officiële regelgeving op dit gebied. Je moet minstens één vrije dag per week krijgen en minstens één keer per maand moet het op een zondag zijn.

Het au pair verlof wordt evenmin wettelijk bepaald. Wij raden je aan een verlof van twee weken bij een verblijfsduur van zes maanden af te spreken. Bij een korter verblijf kun je jouw verlof pro rata berekenen. 

 

Taalcursus

Jouw gastgezin moet je voldoende tijd geven om aan een taalcursus deel te nemen. Gewoonlijk moet jij de kosten hiervoor dragen. Vraag jouw gastgezin of ze je kunnen helpen een passende taalcursus in hun buurt te vinden.

 

Au pair verzekering

Het is noodzakelijk tijdens de gehele duur van het verblijf in Nieuw-Zeeland een uitgebreide reisziektekostenverzekering af te sluiten wanneer men met een Working Holiday visum reist. 

Het is daarom zeer raadzaam voor au pairs en hun gastgezinnen om een uitgebreide au pair verzekering af te sluiten die speciaal ontworpen is om de au pair gedurende het gehele au pair verblijf een ziektekostenverzekering en andere belangrijke verzekeringsdekking te bieden.

AuPairWorld raadt het PROTRIP-WORLD verzekeringspakket aan om deze bescherming tijdens het au pair verblijf te bieden. Deze is speciaal voor au pairs en andere jonge mensen die in het buitenland verblijven. Deze verzekering dekt o.a. de volledige kosten voor medische verzorging in het gastgezin en ambulante medische verzorging, plus de kosten voor de terugreis naar het land van herkomst om medische redenen (wat voor au pairs uit Europa of Noord-Amerika een aanzienlijke kostenpost kan zijn).

Meer informatie over verzekeringen:

 

Reiskosten

Gewoonlijk draagt de au pair zelf de heen- en terugreiskosten. Het gastgezin kan eventueel de terugreiskosten of een deel hiervan voor haar rekening nemen als ze met het au pair verblijf tevreden was. Dit is echter slechts een aanbeveling en geen plicht. 

 

Rijbewijs

Vraag jouw gastgezin voor je aankomst of je als au pair in Nieuw-Zeeland auto zal moeten rijden. Vergeet niet de belangrijkste punten te bespreken: Wat gebeurt er bij een ongeval met materiële schade? Wie moet de kosten hiervoor dragen? 
Met je eigen rijbewijs mag je één jaar lang auto rijden in Nieuw-Zeeland. Na een jaar moet je een internationaal rijbewijs aanvragen. Opgelet: In Nieuw-Zeeland word aan de linkerkant van de weg gereden!    

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.