Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Japan

Bij de organisatie van het au pair verblijf in Japan rijzen veel vragen: Hoeveel is het zakgeld? Is er een contract voor au pair en gastgezin? Alle belangrijke voorwaarden voor een au pair verblijf in Japan staan hier vermeld.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Contract

Wij raden au pairs en gastgezinnen aan om alle belangrijke afspraken zoals taken, werktijden, zakgeld en vrije tijd vast te leggen in een schriftelijk contract. Dit beveiligt beide kanten en voorkomt misverstanden.

Helaas is er geen officieel au pair contract voor Japan. Onze aanbeveling: het officiële Europese au pair contract (in het Engels). Dit contract kan worden aangepast aan de behoeften van het au pair en het gastgezin.

 

Verblijfsduur

Bij binnenkomst in Japan wordt in eerste instantie een verblijf van 6 maanden toegestaan.
Een verlenging met nog eens 6 maanden kan ter plaatse bij de verantwoordelijke immigratiedienst worden aangevraagd.

 

Werkzaamheden

Vanuit ons basis au pair idee:

Een au pair ondersteunt het gastgezin bij de zorg voor de kinderen. Het helpt ook bij licht huishoudelijk werk. Au pairs zijn uitdrukkelijk geen huishoud- of schoonmaakpersoneel, taaldocenten of geriatrische verpleegkundigen en ook geen hondensitters, tuinmannen of oogsthelpers. Gastgezinnen kunnen niet verwachten dat een au pair een opleiding heeft genoten en kunnen daarom hoogwaardige kinderopvang aanbieden.

 

Zakgeld

Naast eten en onderdak ontvangt een au pair ook zakgeld.

Helaas zijn er geen officiële regels voor Japan. Op onze site kunnen au pair en gastgezin zich oriënteren op de waarden voor andere gastlanden en afspraken maken over een Zakgeld.

 

Kost en inwoning

Vanuit ons basis au pair idee:

Als tijdelijk familielid heeft het au pair een eigen kamer bij het gastgezin. Deze moet minimaal 9 m² groot zijn, een raam hebben en afsluitbaar zijn. Natuurlijk moet de kamer gemeubileerd zijn en voorzien van een verwarming. De maaltijden van het gezin zijn gratis voor het au pair en zij moeten deelnemen aan de maaltijden van het gezin. Dit geldt ook als het au pair ziek is.

 

Werktijden

Voor Japan is er helaas geen officiële regelgeving met betrekking tot de arbeidstijd. Volgens onze aanbeveling mag een au pair niet meer dan 30 uur per week werken - babysitten inbegrepen.

 

Vrije tijd en verlof

Helaas zijn er geen officiële vakantiereglementen voor Japan.

Wij raden u aan om minstens een vrije dag per week te nemen, een keer per maand moet dit op een zondag vallen. Au pairs moeten ook gratis op vakantie in het gastland.

Wat de vakantieplanning betreft, raden wij voor au pairs die 12 maanden in hun gastland verblijven, vier weken vakantie als richtlijn aan.

 

Taalcursus

Het gastgezin dient het gastgezin de gelegenheid te geven een Taalcursus bij te wonen. In de regel betaalt het au pair zelf de kosten. De gastouders kunnen u zeker helpen bij het zoeken naar een geschikte taalcursus in de omgeving.

 

Au pair verzekering

Om veilig en volledig verzekerd te zijn moet een au pair voor een au pair verblijf in Japan een uitgebreide particuliere au pair verzekering afsluiten. Au pairs moeten de kosten van deze verzekering zelf dragen.

AuPairWorld raadt hiervoor het verzekeringspakket PROTRIP-WORLD aan. Deze is speciaal voor au pairs en andere jonge mensen die in het buitenland verblijven. Deze verzekering dekt onder andere de volledige kosten van medische zorg in het ziekenhuis en ambulante zorg, plus het vervoer terug naar het thuisland om medische redenen (wat aanzienlijk kan zijn voor Europese of Noord-Amerikaanse au pairs in Azië).

Meer informatie over verzekeringen:

 

Reiskosten

Het au pair betaalt meestal zelf zijn terugreis naar Japan. Als het gastgezin vrijwillig iets aan de reiskosten wil toevoegen, raden wij dit aan na een succesvol au pair verblijf voor de terugreis.

 

Rijbewijs

Als het au pair in Japan in een auto rijdt, moeten het gastgezin en het au pair dit van tevoren duidelijk maken. Als het au pair moet rijden, houd er dan rekening mee dat er links verkeer is in Japan en dat het internationale rijbewijs niet wordt erkend. Dit moet vertaald worden door de Japanse automobielfederatie.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.