Zakgeld, werktijden, contract voor het au pair verblijf in UK

Hoeveel zakgeld kan een au pair in het UK ontvangen ? Wat zijn de werktijden ? Heeft een au pair een contract nodig ? Hier vind je alle belangrijke informatie voor au pairs en gastgezinnen in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Jong vrouw met portemonnee

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Er is geen officieel au pair programma in het Verenigd Koninkrijk, maar er zijn verschillende manieren waarop jongeren naar het Verenigd Koninkrijk kunnen komen en een samenwerking in au pair stijl met een Brits gezin kunnen hebben. 

Hier zijn meer informatie gebaseerd op UK Government guidelines for au pairs

Au pair contract

Bespreek zorgvuldig met je gastgezin jullie wederzijdse verwachtingen voordat je aankomt. Jullie overeenkomst zou dan in een contract moeten worden opgenomen. Zo kunnen jullie toekomstige teleurstellingen vermijden. Daarvoor kun je het officiële contract conform de Europaovereenkomst gebruiken.

Opzegging
De wettelijke opzegtermijn voor een ontslag bedraagt 14 dagen. Zo hebben zowel de au pairs als hun gastgezinnen genoeg tijd om een andere au pair te vinden of de terugkeer te organiseren.


 

Werkzaamheden

Als au pair moet je hoofdzakelijk voor de kinderen zorgen. Daarnaast behoren ook eenvoudige huishoudelijke taken tot je verplichtingen. Bespreek je specifieke werkzaamheden als au pair met je gastgezin. Jullie overeenkomst zou daarna dan ook in een au pair contract worden opgenomen.


 

Zakgeld

Volgens UK Government guidelines, au pairs in England, Scotland, North Ireland and Wales ontvangt een au pair gewoonlijk 90 GBP per week.


 

Kost en inwoning

Naast zakgeld krijg je ook gratis kost en inwoning tijdens het verblijf. Daarop heb je ook recht als je ziek bent of tijdens je verlof.


 

Werktijden

Normaal gezien werkt een au pair in Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales 30 uur per week, oppaswerkzaamheden inbegrepen.


 

Vrije tijd en verlof

Een au pair heeft recht op 2 vrije dagen per week.  Één keer per maand moet het op een zondag zijn. 

Er bestaat geen unieke regeling betreffende het au pair verlof. Dit zou je vooraf met je gastgezin moeten afspreken. Ons advies: een au pair die 12 maanden in het gastland verblijft zou recht moeten hebben op vier weken verlof. Voor een korter verblijf kunnen de au pairs en hun gastgezinnen zich aan dit voorstel aanpassen. 


 

Taalcursus

Als au pair zou je de mogelijkheid moeten hebben een Engelse taalcursus te kunnen volgen. Normaal gezien moet jij daarvoor betalen. Aarzel niet om je gastgezin te vragen of ze je kunnen helpen een goede taalcursus in de buurt te vinden.


 

Sociale zekerheidsstelsel en inkomstenbelasting

In Groot-Brittannië worden au pairs niet als werknemers beschouwd. Naargelang hun zakgeldbedrag moeten ze echter eventueel income tax en bijdragen tot de National Insurance betalen.


 

Ziekteverzekering

Om veilig en volledig verzekerd te zijn moeten au pairs uit alle landen voor een au pair verblijf in het Verenigd Koninkrijk een uitgebreide particuliere au pair verzekering afsluiten. Au pairs en gastgezinnen zouden vooraf moeten bespreken of het gastgezin bereid is een deel van de verzekeringskosten voor het au pair verblijf op zich te nemen. Anders moet de au pair deze kosten zelf dragen.

AuPairWorld raadt het verzekeringspakket PROTRIP-WORLD aan als bescherming tijdens het au pair verblijf. Deze is speciaal voor au pairs en andere jonge mensen die in het buitenland verblijven. Deze verzekering dekt o.a. de volledige kosten voor intramurale en ambulante medische verzorging, plus terugvervoer naar het thuisland om medische redenen.

Meer informatie over verzekeringen:


 

Auto rijden en rijbewijs

Veel gastgezinnen willen graag een au pair met een rijbewijs. Het is belangrijk dat au pairs die gaan rijden voldoende rijervaring hebben om zich comfortabel te voelen.

Vergeet niet: auto's rijden links in Groot-Brittannië. De au pair en het gastgezin zouden moeten bespreken of de au pair zich 100% veilig zal voelen bij het rijden in Groot-Brittannië.

Buitenlandse rijbewijzen zijn geldig voor een periode van 12 maanden na aankomst in Groot-Brittannië. Na deze periode kunnen andere regelingen nodig zijn.

Bovendien moeten vragen over verzekering en aansprakelijkheid vooraf worden opgehelderd. Als de au pair een ongeval heeft met de gezinsauto, moet duidelijk zijn hoe de kosten zullen worden afgehandeld. Het gastgezin dient contact op te nemen met zijn eigen autoverzekeringsmaatschappij en na te gaan of het mogelijk is de au pair voor de duur van het au pairverblijf in de polis op te nemen.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.