Verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens (oude)

Privacyinformatie voor bezoekers van de website

Wij, de AuPairWorld GmbH, Wolfsschlucht 27, 34117, Kassel/Duitsland, tel.: +49 (0) 561 31 0561 - 31, info@aupairworld.com, willen u in detail uitleggen welke gegevens wij van u op deze website verwerken. Als u vragen hebt over gegevensbeveiliging, staat onze functionaris voor gegevensbescherming op datenschutz@dsb-moers.de u graag ter beschikking.

Doel, rechtsgrondslag, categorieën van ontvangers, duur van de gegevensverwerking

Doel: Presentatie van de onderneming en prestatie van diensten en/of verkoop van producten, evenals communicatie via internet

Het doel van de gegevensverwerking op deze website is de informatie over producten en diensten van onze onderneming, in combinatie met de mogelijkheid van gebruikers om gericht contact te kunnen maken met de contactpersonen in het huis.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Artikel 6 lid 1 lit. b AVG voor de verwerking van persoonsgegevens met instemming van de betrokkene.

  • Artikel 6 lid1 lit. b AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om een contract met de betrokkene te vervullen en de bijbehorende precontractuele maatregelen uit te voeren.

  • Artikel 6 lid 1 lit. c AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op alle toepasselijke EU-wetgeving of onder toepasselijke wetgeving van een land waarin de AVG volledig of gedeeltelijk van toepassing is.

  • Artikel 6 lid 1 lit. f AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om de legitieme belangen van ons of derden te beschermen, tenzij de fundamentele vrijheden en fundamentele rechten en belangen van de betrokkene vooropstaan. Legitieme belangen zijn in het bijzonder onze zakelijke belangen bij het kunnen aanbieden van onze website, informatiebeveiliging, de handhaving van onze eigen juridische claims en de naleving van verdere wettelijke bepalingen.

Hiertoe gebruiken we in het kader van de dienstverlening afzonderlijk tot vertrouwelijkheid en op gegevensbescherming verplichte dienstverleners in. Een overdracht aan autoriteiten vindt alleen plaats in het geval van prioritaire wetgeving. Er is geen overdracht van gegevens naar derde landen.

Wanneer u de website bezoekt, wordt u verbonden met uw browser. De hier verzamelde informatie wordt tijdelijk in systeembestanden opgeslagen en automatisch vastgelegd geregistreerd: het IP-adres van uw apparaat, de datum en het tijdstip van de toegang, naam en URL van de opgehaalde bestanden, de website van waaruit de toegang werd verkregen of van waaruit u naar onze site bent geleid (Referrer-URL), de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw apparaat en de naam van uw provider.

De genoemde gegevens worden door ons met het oog op een soepele verbindingsopbouw en systeembeveiliging verwerkt. De resulterende verbindingsgegevens worden automatisch gewist en meestal voor een maximum van zeven dagen opgeslagen. Als de website wordt misbruikt, worden log-gegevens diens bewaring voor bewijsdoeleinden vereist zijn, bewaard totdat het incident is opgelost.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt gebruikt om het bezoekgedrag van de website te evalueren en om ons aanbod aan informatie te verbeteren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 lit. f AVG (legitieme belangen). De optimalisatie van de website is zo'n legitiem belang. De verkregen informatie is alleen voor interne statistische evaluatie en zal niet worden doorgegeven aan derden. De cookies worden gewist na 2 jaren. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. De gegevensverzameling gebeurt anoniem; de verzamelde gegevens zijn niet gebaseerd op uw persoon.

Contactformulier
Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier, worden uw gegevens verwerkt vanuit het formulier om uw aanvraag te verwerken. De wettelijke basis voor de verzending naar ons is een toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 lit. een AVG. U kunt uw toestemming op elk moment voor de toekomst herroepen. De gegevens worden dan gewist. Tenzij uit uw verzoek geen bewaarplicht ontstaat (bv. bij het plaatsen van een bestelling), worden de gegevens na afloop van drie jaar gewist. Uw gegevens worden intern doorgestuurd naar de verantwoordelijke contactpersoon om uw verzoek te verwerken. Een overdracht aan derden zal zonder uw goedkeuring niet plaatsvinden.

Klantaccount/contractuele diensten
Voor zover u producten en/of diensten via de website bestelt, verwerken wij uw gegevens (naam, adresgegevens, contactgegevens, indien van toepassing betalingsgegevens) voor het uitvoeren van het contract. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1 lit b). AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dit nodig is voor het doel van het contract. De gegevens worden na het verstrijken van de belastingperioden van 10 jaar na het einde van het boekjaar en het kalenderjaar gewist. De gegevens in het gebruikersaccount worden opgeslagen zolang het klantaccount bestaat.

Betalingen met Paypal

Als u kiest voor de betaaloptie met Paypal, sturen wij de gegevens naar Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) voor contractverwerking (de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder b DSGVO). Hier zijn de voorschriften voor gegevensbescherming van Paypal van toepassing: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_EN.

Betalingen met Concardis

Indien u kiest voor de betalingsmogelijkheid bij Concardis, sturen wij de gegevens voor de contractverwerking (rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder b DSGVO) naar Concardis GmbH (ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn). Hier gelden de gegevensbeschermingsvoorschriften van Concardis: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

Analyse van het gebruikersgedrag na uw aanmelding

Zodra u zich heeft geregistreerd, zullen we ook het verzamelen van uw IP-adres en de datum van uw registratie van de gegevens die u hebt ingevoerd. Met uw registratie stemt u ermee in dat wij uw gegevens zullen evalueren. Dit is noodzakelijk om de hoge kwaliteit van AuPairWorld te kunnen blijven aanbieden. Voor dit doel vergelijken we de gegevens die u hebt ingevoerd met andere gegevens die vrij toegankelijk zijn op het internet. Dit stelt ons in staat om ongewenste inzendingen te identificeren (leuke inzendingen, agentschappen, sleepboten, enz.). AuPairWorld aanvaardt echter geen garanties voor de kwaliteit van de inzendingen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is artikel 6, lid 1, aangestoken. b AVG; Gegevensverwerking is vereist voor de uitvoering van het doel.

Newsletter en E-mailverwerking
Het doel van het versturen van de newsletter is de informatie over nieuwe producten en diensten van ons huis. Uw toestemming is vereist voor het abonnement op de newsletter. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 lit. a AVG. De gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Wanneer u zich registreert voor de newsletter wordt de zogenaamde double-opt-in procedure gebruikt, het aanvragen van de newsletter moet actief opnieuw door u bevestigd worden door te klikken op de link van de e-mail die u wordt toegestuurd. U kunt zich op elk moment afmelden door op de link "unsubscribe" te klikken. Stuur ons een afmeldverzoek graag ook via e-mail naar het boven vermeld adres.

Om uitspraken te kunnen doen over het gebruik van de door AuPairWorld verstuurde e-mails, gebruiken we een zogenaamde pixelcode, waarmee het gebruikersgedrag onder een schuilnaam wordt geëvalueerd. Daarbij worden de datum en tijd van het openen of wissen van de e-mail geëvalueerd. Daarbij kan geen verwijzing naar uw persoon meer worden geproduceerd. Juridische grondslag is hun toestimming na artikel 6 lid 1 it. A AVG. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, zodat dit voortaan niet meer gebeurt. Stuur hiervoor een e-mail naar: support@aupairworld.com

Hotjar
Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice Hotjar. Hotjar is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa). Met Hotjar analyseren we de bewegingen op onze site, bijvoorbeeld muisbewegingen, scrollen, klikken op knoppen. Hieruit worden zogenaamde heatmaps gemaakt. Met deze heatmaps kunnen we de pagina optimaliseren en de gebruikerservaring verbeteren. Bovendien kunnen we directe feedback van gebruikers inwinnen en zo de klantvriendelijkheid verder vergroten. De wettelijke basis voor gegevensverwerking zijn onze legitieme belangen bij het optimaliseren van onze website in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De beveiliging van de gegevens wordt gegarandeerd door een overeenkomst over contractverwerking met Hotjar Ltd.. De volgende gegevens worden verzameld via Hotjar:

- verloop van de muis,
- klikken op knoppen,
- scrollen over het scherm,
- anoniem IP-adres,
- grootte van het bezoekersscherm,
- type apparaat (smartphone, computer) en gebruikte browser,
- land van de bezoeker,
- ingestelde taalinstellingen.

U kunt de tracking door Hotjar deactiveren door de "Do Not Track-header" in uw browser te activeren. Deze instellingen zijn mogelijk in alle actuele browsers. Onthoud dat u deze instellingen op al uw apparaten die u gebruikt om onze site te bezoeken, moet uitvoeren. Als u deze instellingen al hebt uitgevoerd, wordt uw bezoek aan Hotjar niet vervolgd. Lees voor meer informatie over privacy op Hotjar het privacybeleid van Hotjar op https://www.hotjar.com/privacy. Instructies voor de Do Not Track-instellingen zijn te vinden op https://www.hotjar.com/opt-out

Integratie van YouTube
We gebruiken YouTube voor het embedden van video's (rechtsgrondslag in overeenstemming met artikel 6 lid 1 f AVG) met de werking van onze website en de overweging van de belangen van de betrokkenen door de trackingfuncties in de YouTube-code te deactiveren). Google Ireland Ltd., heeft zich ertoe verbonden passende gegevensbescherming te bieden onder het Amerikaans-Europees en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield. Raadpleeg voor meer informatie het gedetailleerde privacybeleid van Google https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha
Ter bescherming tegen bots gebruiken we Google ReCaptcha op basis van ons legitieme belang onder artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, heeft zich verplicht om passende gegevensbescherming te bieden onder het Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield. Meer informatie is te vinden in het gedetailleerde privacybeleid van Google https://www.google.com/policies/privacy. Een opt-out is mogelijk via uw Google-account: https://adssettings.google.com/authenticated.

Integratie van video´s via Wistia
We gebruiken Wistia, een dienst van Wistia Inc., 17 Tudor Street Cambridge, Massachusetts, 02139 VS, voor het embedden/opslaan van video´s. De wettelijke basis voor gegevensverwerking zijn onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 lis1 lit. f AVG met de werking van onze website en rekening houdend met de belangen van de betrokkenen. De beveiliging van de verwerking is onder meer verzekerd door een EU-standaardcontract.

Uw recht op informatie, correctie, annulering, weerspraak en gegevensportabiliteit

U kunt op elk moment uw recht op informatie, correctie en verwijdering van gegevens uitoefenen. Neem gewoon contact met ons op zoals hierboven beschreven. Als u een gegevensverwijdering wilt, maar we nog wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren, wordt de toegang tot uw gegevens beperkt (geblokkeerd). Hetzelfde geldt voor een weerspraak. U kunt uw recht op gegevensportabiliteit uitoefenen, op voorwaarde dat de technische opties bij de ontvanger en bij ons ter beschikking staan.

Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Gegevensbeveiliging / Codering

Deze website maakt gebruik van "Hypertext Transfer Protocol Secure" (https). De verbinding tussen uw browser en onze server is gecodeerd.

Actualiteit en wijziging van deze toelichting op de gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van dit privacybeleid te wijzigen. Dit gebeurt meestal met de verdere ontwikkeling of aanpassing van de gebruikte diensten. Het huidige privacybeleid is te bekijken op onze website. Status van deze uitleg: 25.05.2018