Au pair verblijf in Spanje
Kosten, werktijden, vrije tijd & Co.

Hier vinden jullie meer informatie over verschillende onderwerpen zoals het au pair contract, het zakgeld, de werktijden van jullie au pair, enz.

In Spanje bestaat er geen officieel au pair programma.

Registratie als gastgezin

In Spain, there is no official au pair programme. However, Spain signed the European Agreement on the Au Pair Placement and citizens of almost all countries in the world can travel to Spain and work as an au pair if they comply with the entry regulations for au pairs in Spain.

Please note: You will not be able to host au pairs with Spanish as their mother tongue.

Werkzaamheden

De au pair moet hoofdzakelijk voor de kinderen zorgen. Daarenboven overneemt de au pair ook licht huishoudelijk werk.

Bespreek vroegtijdig genoeg met jullie au pair welke taken hij/zij zal moeten overnemen. Wij raden jullie ook aan deze taken in het au pair contract op te nemen. Verdere informaties vinden jullie in onze rubriek Contract, verzekering, rijbewijs & Co

Kosten

Een au pair ontvangen betekent ook meer dagelijkse uitgaven. Tijdens zijn/haar verblijf hebben jullie inderdaad een volwassene meer thuis.

Kost en inwoning

De au pair heeft recht op gratis kost en inwoning tijdens zijn verblijf. Dit geldt ook in geval van ziekte en tijdens het verlof van jullie au pair. Daarenboven krijgt de au pair ook wekelijks zakgeld van jullie.

Zakgeld

In Spanje krijgen au pairs minimaal 70 euros per week.

Werktijden

Er bestaat geen officiële regelgeving voor het aantal uur dat een au pair in Spanje mag werken. Uit onze ervaring kunnen wij echter een werktijd van 30 uur per week aanraden (oppaswerkzaamheden inbegrepen).

Vrije tijd

Au pairs in Spanje hebben recht op één vrije dag per week. Minstens één keer per maand moet het op een zondag zijn.

Verlof

In Spanje bestaat er geen unieke regelgeving omtrent het au pair verlof. Spreek vroegtijdig genoeg af met jullie au pair hoeveel vrije dagen hem/haar zijn toegestaan. Ons advies: een au pair heeft recht op minstens vier weken verlof voor een verblijf van 12 maanden. Voor een korter of langer verblijf kunnen jullie je aan dit voorstel aanpassen.

Taalcursus

Een au pair moet de gelegenheid krijgen een Spaanse taalcursus te kunnen volgen om de taal beter te beheersen. Normaal gezien betaalt de au pair zelf voor de cursus. Als gastgezin kunnen jullie de au pair daarbij helpen een passende taalcursus te vinden. Au pair die naar Spanje komen met een studentenvisum moeten een taalcursus volgen aan een van de scholen die erkend zijn door de Instituto Cervantes of at least 20 hours per week. The duration of the language course should correspond to their total length of stay. Ask your au pair to directly clarify this particular aspect with the Spanish Embassy or Consulate in their own country.

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.