Toegangsvoorwaarden en visum voor au pairs in Spanje

Wat is de procedure om au pair in Spanje te worden of een au pair in Spanje te ontvangen? Bestaat er een au pair visum? Hier vind je alle stappen die je voor en tijdens je au pair verblijf in Spanje moet ondernemen.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Er bestaat geen officieel au pair programma in Spanje, noch een specifiek au pair visum. Het verblijf van au pairs valt echter onder de regeling voor studentenvisa. Voor sommige nationaliteiten zijn ook andere visa mogelijk. Meer gedetailleerde informatie over de procedure kan worden verkregen bij de Spaanse ambassades.

Indien de au pair uit een Latijns-Amerikaans land komt waar Spaans de officiële taal is, zal hij/zij niet als au pair in Spanje mogen werken aangezien hij/zij geen Spaans studentenvisum kan aanvragen. 

Indien de au pair langer dan 6 maanden in het land zal verblijven, moet hij/zij zich tot de vreemdelingendienst of het politbureau wenden om een identiteitskaar voor vreemdelingen aan te vragen (número de identidad de extranjero or NIE).

Belangrijke informatie voor gastgezinnen: Om een studentenvisum aan te vragen moet de au pair ingeschreven zijn in een Spaanse cursus van minstens 20 uur per week. Als er in jouw stad geen school of academie is die dit soort cursussen aanbiedt, kun je alleen au pairs uit EU- en EVA-landen ontvangen, aangezien deze landen geen visum nodig hebben.

Procedures afhankelijk van de nationaliteit van de au pair

Landen die tot de EU en de EVA behoren

EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.

EVA: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Noorwegen, Zwitserland

Stap 1: Een geldig paspoort

Jullie au pair zou moeten nagaan of zijn/haar paspoort of identiteitskaart geldig en van kracht is alvorens jullie reis te plannen. U hebt geen visum nodig om Spanje binnen te komen.

Stap 2: Inschrijving in het gemeentelijke register (Padrón Municipal)

Indien jullie au pair langer dan drie maanden in Spanje zal verblijven moeten jullie je bij het Gemeentelijk Register inschrijven om te bevestigen dat jullie tijdens jullie verblijf bij jullie gastgezin zullen wonen. De formaliteiten verschillen van provincie tot provincie, dus u zult uw gastgezin om hulp moeten vragen.

Stap 3: Aanvragen van het EU-registratiecertificaat

Indien het au pair verblijf in Spanje langer dan 3 maanden zal duren, zal de au pair het Unie Registratie Certificaat bij het Centraal Register van Vreemdelingen moeten aanvragen. Hij/zij moet de aanvraag eenmaal in Spanje indienen en moet zich ervan bewust zijn dat de procedures per Autonome Gemeenschap en Provincie verschillen. Als u online een afspraak moet maken, moet u de provincie kiezen waarin u woont en als procedure "EU-certificaten" selecteren. De documenten die u moet overleggen zijn:

 • het officiële aanvraagformulier (EX-18) in tweevoud, naar behoren ingevuld en ondertekend
 • een geldig paspoort of identiteitskaart
 • bewijs van een openbare of particuliere ziektekostenverzekering die u tijdens uw verblijf in Spanje zal dekken
 • documentatie waaruit blijkt dat je over voldoende middelen beschikt voor je verblijf in Spanje (het au pair contract kan als bewijs dienen)

Wij raden je ook aan een kopie van de Europese au pair verblijfsovereenkomst mee te brengen.

Indien documenten uit andere landen worden overgelegd, moeten deze worden vertaald in het Spaans of in de mede-officiële taal van het land waar de aanvraag wordt ingediend.

Belangrijk: De au pair mag kopieën van alle documenten overleggen, maar moet wel de originelen overleggen op het moment van de aanvraag. Bovendien moet voor de aanvraag een vergoeding worden betaald.

 

Au pairs uit de Verenigde Staten

De formaliteiten om au pair in Spanje te worden variëren naargelang de duur van het verblijf van de au pair in Spanje.

Verblijf van minder dan 90 dagen

Indien jullie au pair minder dan 90 dagen in Spanje zal verblijven en Amerikaans onderdaan is heeft hij/zij geen visum nodig om naar Spanje te reizen. Hij zal echter zijn verblijf in Spanje moeten aantonen. Wij raden u aan uw verblijf in Spanje voor studie- of privédoeleinden te rechtvaardigen met onder meer de volgende documenten:

 • een geldig paspoort
 • een bewijs van ziektekostenverzekering die geldig is gedurende het gehele verblijf
 • een bevestiging van inschrijving voor een taalcursus
 • de uitnodigingsbrief van het gastgezin (verkrijgbaar bij uw lokale politiebureau)
 • au pair contract ondertekend door beide partijen (het contract zal dienen als bewijs dat je over voldoende financiële middelen beschikt)

Het au pair moet bij het consulaat in zijn staat navragen welke documenten hij nodig heeft. Bovendien zou het au pair een kopie van de Europese Overeenkomst inzake de tewerkstelling in het Spaans moeten hebben.

Verblijf langer dan 90 dagen

Indien jullie au pair langer dan 90 dagen in Spanje zal verblijven moeten jullie een studentenvisum aanvragen.

Om een aanvraag in te dienen, moet u de volgende punten selecteren op de website van het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken:

 • Land: Verenigde Staten
 • Delegatie: Afhankelijk van de staat waarin u woont (zie onderstaande tabel).
 • Dienstencategorieën: Visa
 • Consulaire diensten: Nationale visa - studentenvisa 

Hieronder vindt u welke delegatie met welke staat overeenkomt:

Spaans consulatenConsulaire bevoegdheidsgebieden
BostonMaine, Massachussets, New Hampshire, Rhode Island, Vermont
ChicagoIllinois, Indiana, Iowa, Kansas, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Ohio, Kentucky, Michigan, Minnesotta, Missouri, Wisconsin.
HoustonAlabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, New Mexico, Oklahoma, Texas
Los AngelesCalifornia (counties: Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Barbara y Ventura), Arizona, Colorado, Utah.
MiamiFlorida, South Carolina, Georgia
New YorkNew York, Connecticut, Delaware, Pennsylvania, New Jersey
San FranciscoAlaska, Northen California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington,
Wyoming, US Pacífic
Washington DCMaryland, Virginia, West Virgina, District of Columbia, North Carolina

Belangrijke opmerking voor Spaanse gastgezinnen: Au pairs moeten ingeschreven zijn voor een cursus Spaans van minstens 20 uur per week om het au pair visum of studentenvisum te verkrijgen. Dergelijke cursussen worden echter niet in elke Spaanse stad aangeboden. Als er geen overeenkomstige taalcursus in je woonplaats is, kun je helaas geen au pair uit de Verenigde Staten ontvangen. In dit geval moet u kiezen voor een au pair met een andere nationaliteit.

 

Au pairs uit Australië

Als jullie au pair uit Australië komt, hebben jullie verschillende mogelijkheden om au pair in Spanje te worden, afhankelijk van de duur van jullie verblijf.

Verblijf van minder dan 90 dagen

Als u minder dan 90 dagen in Spanje verblijft, kunt u zonder visum naar Spanje reizen. U zult echter nog steeds uw verblijf in Spanje moeten aantonen. Dit verblijf kan om studie- of privéredenen worden gerechtvaardigd, onder meer met de volgende documenten:

 • geldig en ongebruikt paspoort
 • ziektekostenverzekering geldig voor de duur van het verblijf
 • inschrijving in een taalcursus
 • uitnodigingsbrief van het gastgezin (afgegeven door de politie)
 • au pair contract ondertekend door beide partijen (om te bewijzen dat jullie over voldoende financiële middelen beschikken)

In ieder geval is het altijd raadzaam de specifieke formaliteiten en vereisten te controleren. Wij raden je ook aan de Europese au pair verblijfsovereenkomst mee te nemen als je naar Spanje reist.

Verblijf langer dan 90 dagen

Als uw verblijf langer dan 90 dagen zal duren, zijn er twee alternatieven: een studentenvisum aanvragen (het is belangrijk de juiste delegatie te kiezen) of een jongerenmobiliteitsvisum. Met deze laatste kunt u maximaal 12 maanden in Spanje werken, studeren of reizen, maar u kunt niet langer dan zes maanden bij hetzelfde gezin blijven.

 

Au pairs uit Canada

Verblijf van minder dan 90 dagen

Indien jullie au pair uit Canada komt en minder dan 90 dagen in Spanje wenst te verblijven kan hij/zij zonder visum het land binnenkomen maar moet hij/zij zijn/haar verblijf voor studie of privé redenen met o.a. de volgende documenten rechtvaardigen:

 • geldig en ongebruikt paspoort
 • ziektekostenverzekering geldig voor de duur van het verblijf
 • inschrijving in een taalcursus
 • uitnodigingsbrief van het gastgezin (afgegeven door de politie)
 • au pair contract ondertekend door beide partijen (om te bewijzen dat jullie over voldoende financiële middelen beschikken)

Gelieve zelf de specifieke vereisten en formaliteiten na te gaan. Wij raden je ook aan de Europese au pair verblijfsovereenkomst mee te nemen als je naar Spanje reist.

Verblijf langer dan 90 dagen

Indien jullie au pair langer dan 90 dagen blijft kunnen jullie een studentenvisum (het is belangrijk de juiste delegatie te kiezen naargelang de verblijfplaats van de au pair) of een jongerenmobiliteitsvisum aanvragen. Jongerenmobiliteitsvisa zijn beperkt.

 

Au pairs uit Nieuw-Zeeland

Verblijf van minder dan 90 dagen

Voor een verblijf van minder dan 90 dagen kunnen au pairs uit Nieuw-Zeeland Spanje zonder visum binnenkomen, maar ze moeten hun reis rechtvaardigen en ook een aantal formaliteiten vervullen. Wij raden u aan het verblijf om studie- of privéredenen te rechtvaardigen met onder meer de volgende documenten:

 • geldig en ongebruikt paspoort
 • ziektekostenverzekering geldig voor de duur van het verblijf
 • inschrijving in een taalcursus
 • uitnodigingsbrief van het gastgezin (afgegeven door de politie)
 • au pair contract ondertekend door beide partijen (om te bewijzen dat jullie over voldoende financiële middelen beschikken)

Gelieve zelf de specifieke vereisten en formaliteiten na te gaan. Wij raden je ook aan de Europese au pair verblijfsovereenkomst mee te nemen als je naar Spanje reist.

Verblijf langer dan 90 dagen

Voor een langer verblijf is er het studentenvisum of het Working Holiday programma om als au pair in Spanje te werken. In het kader van het Working Holiday Programme mogen au pairs niet langer dan drie maanden, of in het algemeen langer dan zes maanden, bij hetzelfde gezin werken.

 

Au pairs uit het Verenigd Koninkrijk

Verblijf van minder dan 90 dagen

Voor een verblijf van minder dan 90 dagen mogen Engelse au pairs Spanje zonder visum binnenkomen, maar ze moeten hun reis wel motiveren. Het verblijf van een au pair kan om studieredenen of om privéredenen worden gerechtvaardigd met onder meer de volgende documenten:

 • geldig en ongebruikt paspoort
 • ziektekostenverzekering geldig voor de duur van het verblijf
 • inschrijving in een taalcursus
 • uitnodigingsbrief van het gastgezin (afgegeven door de politie)
 • au pair contract ondertekend door beide partijen (om te bewijzen dat jullie over voldoende financiële middelen beschikken)

Gelieve zelf de specifieke vereisten en formaliteiten na te gaan. Wij raden je ook aan de Europese au pair verblijfsovereenkomst mee te nemen als je naar Spanje reist.

Verblijft langer dan 90 dagen

Voor een langer verblijf kunnen Engelse au pairs een studentenvisum aanvragen. Om een studentenvisum te krijgen moet de au pair zich voor zijn/haar aankomst in Spanje inschrijven voor een cursus Spaans (het gezin moet dit voor hem/haar doen) en minstens 20 uur per week les volgen. De school waar de au pair de cursus volgt moet een erkend centrum zijn, zoals het Instituto Cervantes.

 

Au pairs uit andere landen

Er zijn verschillende opties afhankelijk van hoe lang de au pair in Spanje wil blijven.

Verblijf van minder dan 90 dagen

Indien de au pair minder dan drie maanden zal blijven, moet hij/zij eerst nagaan of hij/zij op grond van zijn/haar nationaliteit een visum nodig heeft. Als hij een visum nodig heeft, moet hij een visum voor kort verblijf (Schengenvisum) aanvragen.

Of u nu een visum nodig hebt of niet, u moet altijd documenten overleggen die uw verblijf in Spanje rechtvaardigen en aantonen dat u over voldoende middelen beschikt om uw verblijf in Spanje mogelijk te maken. Wij raden u aan uw verblijf te verantwoorden voor studie of privé-redenen. Typische documenten die vereist zijn, zijn:

 • geldig en ongebruikt paspoort
 • ziektekostenverzekering geldig voor de duur van het verblijf
 • inschrijving in een taalcursus
 • uitnodigingsbrief van het gastgezin (afgegeven door de politie)
 • au pair contract ondertekend door beide partijen (om te bewijzen dat jullie over voldoende financiële middelen beschikken)

Wij raden je ook aan de Europese au pair verblijfsovereenkomst mee te nemen op de dag van je vertrek naar Spanje.

Verblijf langer dan 90 dagen

Indien het verblijf langer dan drie maanden duurt, zijn er twee mogelijkheden om naar Spanje te reizen en als au pair te werken:

Studentenvisum

Om een studentenvisum te krijgen moet de au pair zich voor zijn/haar aankomst in Spanje inschrijven voor een cursus Spaans (het gezin moet dit voor hem/haar doen) en minstens 20 uur per week les volgen. De academie waar hij/zij de cursus volgt, moet geaccrediteerd zijn, zoals het Instituto Cervantes. Bij de aanvraag van het visum bij het consulaat of de ambassade moet u onder meer het inschrijvingsbewijs, het door het gezin ondertekende contract en het bewijs dat u een ziektekostenverzekering hebt, overleggen. Ga naar de consulaire diensten van het ministerie van Buitenlandse Zaken en klik op de volgende opties om alle vereisten en procedures te lezen die worden uitgelegd:

 • Land: Afhankelijk van de nationaliteit van de au pair
 • Delegatie: Afhankelijk van de regio waar de au pair woont
 • Dienstencategorieën: Visa
 • Consulaire diensten: Nationale visa - studievisa

Zodra de au pair in Spanje aankomt, heeft hij/zij een maand de tijd om zich op het politiebureau aan te melden en een afspraak te vragen om de verblijfskaart aan te vragen.

Tijdelijk verblijf zonder winstoogmerk

Esta autorización permitirá al au pair viajar a España. Necesitará, entre otras cosas, demostrar que puede permitirse la estancia y que cuenta con un seguro de enfermedad que le cubra durante toda la estancia. Encontraréis más información sobre los requisitos y los trámites en los servicios consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y seleccionad las siguientes opciones:

Deze toestemming zal de au pair in staat stellen naar Spanje te reizen. Hij moet onder meer bewijzen dat hij zich het verblijf kan veroorloven en dat hij over een ziektekostenverzekering beschikt die hem voor de duur van het verblijf dekt. Meer informatie over de vereisten en procedures kunt u vinden bij de consulaire diensten van het ministerie van Buitenlandse Zaken:

 • Land: Afhankelijk van de nationaliteit van de au pair
 • Delegatie: Afhankelijk van de regio waar de au pair woont
 • Dienstencategorieën: Visa
 • Consulaire diensten: Nationale visa - tijdelijke verblijfsvisa zonder winstoogmerk
We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.