Toegangsvoorwaarden en visum voor au pairs in Spanje

Welk visum hebben au pairs nodig in Spanje? Wie zijn de toelatingseisen? De au pairs voor het vertrek en na de aankomst in Spanje moeten worden beschwoud, hier waren we sisammengefasst.

Jonge vrouw met koffer op de luchthaven

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Er is geen officieel a pair programma in Spanje. Er zijn echter verschillende visa die een au pair verblijf mogelijk maken. Het is aan te raden om eerst contact op te nemen met de Spaanse ambassade in je eigen land om de procedures en vereisten voor een au pair verblijf in Spanje te kennen.

Indien het land van het au pair niet onder de volgende landen staat vermeld, lees dan de informatie onder "andere landen". Let op: als het au pair uit een Latijns-Amerikaans land komt waar Spaans de officiële taal is, mag het niet als au pair in Spanje werken.

Opmerking: Als een verblijf per paar langer dan 6 maanden duurt, moet het au pair bij ankoomst in Spanje contact opnemen met de (Oficina de Extranjería) of een lookal politiebureau om een identiteitsbewijs voor buitenlanders aan te vragen (tarjeta de identidad de extranjero).

Belangrijke opmerking voor Spaanse gastgezinnen: Au pairs moeten ingeschreven zijn voor een cursus Spaans van minstens 20 uur per wwek om het au pair visum of studentenvisum te verkrijgen. Dergelijke cursussen worden echter niet in elke sppanse stad aangeboden. Als er geen taalcursus in uw woonplaats is, kunt u helaas alleen au pairs uit de EU en EVA-landen accepteren, omdat zijn geen visum nodig hebben.

 • Au pairs uit de EU

  Landen die tot de EU en de EVA behoren

  EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.

  EVA: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Noorwegen, Zwitserland

  Stap 1: Een geldig paspoort

  Het au pair moet ervoor zorgen dat zijn paspoort of identiteitskaart nog steeds geldig is voor de reis. Een visum is niet nodig om Spanje binnen te komen.

  Stap 2: Inschrijving in het bevolkingsregister

  Als een au pair langer dan drie maanden in Spanje verblijft, moet hij/zij het lokale registratiekantoor informeren dat hij/zij tijdens zijn/haar verblijf bij zijn/haar gastgezin woont. De formaliteiten verschillen van provincie tot provincie. Het gastgezin moet daarom helpen bij de formaliteiten.

  Stap 3: Aanvragen van het EU-registratiecertificaat

  Indien het verblijf van het au pair in Spanje langer dan 3 maanden duurt, moet het au pair zijn EU-registratiebewijs bij het Bureau voor vreemdelingenregistratie aanvragen zodra hij in Spanje is aangekomen. Overweeg alstublieft: De formaliteiten verschillen per autonome regio en provincie. Indien het noodzakelijk is om vooraf via internet een afspraak te maken, moeten de provincie en de optie "EU-registratiecertificaten" worden geselecteerd. De volgende documenten zijn vereist:

  • het officiële aanvraagformulier (EX-18) in tweevoud, naar behoren ingevuld en ondertekend
  • een geldig paspoort of identiteitskaart
  • het bewijs van zijn particuliere of openbare ziektekostenverzekering dat hij tijdens zijn verblijf in Spanje verzekerd is
  • een bewijs (bv. het au paircontract) dat het au pair over voldoende middelen beschikt om zijn verblijf in Spanje te kunnen betalen

  Het is ook aan te raden om een kopie van de Europese Overeenkomst inzake Au Pair Employment in het Spaans met u mee te nemen.

  Buitenlandse documenten moeten worden vertaald in het Spaans of een van de andere officiële talen, afhankelijk van de regio waar het kentekenbewijs wordt aangevraagd.

  Let op: Van alle bovenstaande documenten kunnen kopieën worden ingeleverd, maar de originelen moeten bij de aanvraag worden overgelegd. Er worden ook verwerkingskosten in rekening gebracht.

  Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de informatiepagina van de Spaanse regering voor buitenlandse burgers.

 • Au pairs uit de Verenigde Staten

  De formaliteiten voor Amerikaanse burgers die als au pair naar Spanje willen gaan, zijn afhankelijk van de geplande verblijfsduur en de staat.

  Verblijf per paar maximaal 3 maanden

  Als het au pair maximaal 90 dagen in Spanje wil verblijven, heeft hij/zij geen visum nodig om Spanje binnen te komen als Amerikaan. Toch moeten zij hun verblijf rechtvaardigen. Hier is het aan te raden om studiedoeleinden of privé-redenen te vermelden. Daarnaast moet het de volgende documenten overleggen:

  • een geldig paspoort
  • een bewijs van ziektekostenverzekering die geldig is gedurende het gehele verblijf
  • een bevestiging van inschrijving voor een taalcursus
  • de uitnodigingsbrief van het gastgezin (verkrijgbaar bij uw lokale politiebureau)
  • het door au pair en het gastgezin ondertekende au pair contract (kan dienen als bewijs van voldoende financiële middelen)

  Het au pair moet bij het consulaat in zijn staat navragen welke documenten hij nodig heeft. Bovendien zou het au pair een kopie van de Europese Overeenkomst inzake de tewerkstelling in het Spaans moeten hebben.

  Au pair verblijf langer dan 3 maanden

  Als het au pair langer dan 90 dagen in Spanje wil verblijven, heeft hij/zij een visum nodig. In sommige staten wordt hiervoor een speciaal visum afgegeven. In alle andere staten moet het au pair een studentenvisum aanvragen.

  Dit overzicht laat zien naar welk consulaat het au pair moet gaan om een visum aan te vragen en welk visum vereist is, afhankelijk van de Amerikaanse staat:

  Dit overzicht laat zien naar welk consulaat het au pair moet gaan om een visum aan te vragen en welk visum vereist is, afhankelijk van de Amerikaanse staat:

  Spaans consulaten Consulaire bevoegdheidsgebieden Beschikbare visa
  Boston Maine, Massachussets, New Hampshire,
  Rhode Island, Vermont
  Studentenvisum
  Chicago Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky,
  Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska,
  North Dakota, Ohio, South Dakota, Wisconsin
  Au pair visum
  Houston Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi,
  New Mexico, Oklahoma, Tennessee, Texas
  Au pair visum
  Los Angeles Südkalifornien (Verwaltungsbezirke: Imperial, Inyo, Kern,
  Los Angeles, Orange, Riverside, Bernardino,
  San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura),
  Arizona, Colorado, Utah
  Au pair visum
  Miami Florida, Georgia, South Carolina Au pair visum
  New York New York, Connecticut, Delaware,
  Pennsylvania, New Jersey
  Au pair visum
  San Francisco Alaska, Nordkalifornien, Hawaii, Idaho,
  Montana, Nevada, Oregon, Washington,
  Wyoming, pazifische Inseln
  Au pair visum
  Washington DC Washington DC, Maryland, Virginia,
  West Virgina, North Carolina
  Studentenvisum
  Puerto Rico Puerto Rico, Islas de Culebra, Vieques,
  Islas Vírgenes
  Studentenvisum

  Belangrijke opmerking voor Spaanse gastgezinnen: Au pairs moeten ingeschreven zijn voor een cursus Spaans van minstens 20 uur per week om het au pair visum of studentenvisum te verkrijgen. Dergelijke cursussen worden echter niet in elke Spaanse stad aangeboden. Als er geen overeenkomstige taalcursus in je woonplaats is, kun je helaas geen au pair uit de Verenigde Staten ontvangen. In dit geval moet u kiezen voor een au pair met een andere nationaliteit.

 • Au pairs uit Australië

  Australiërs die als au pair naar Spanje willen gaan, moeten zich aan verschillende regels houden, afhankelijk van de duur van het verblijf. Als hun verblijf niet langer duurt dan 90 dagen, kunnen zij Spanje binnenkomen zonder visum. In dit geval moeten echter wel enkele formaliteiten in acht worden genomen, meer informatie hierover onderaan de pagina.
  Voor een langer verblijf zijn twee visa mogelijk: het Au pair visum en het Youth Mobility visum. Met dit laatste is het mogelijk om tot 12 maanden in Spanje te werken, te studeren of te reizen. Met dit visum kun je echter maximaal 6 maanden bij hetzelfde gastgezin verblijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Spaanse ambassade in Canberra.

 • Au pairs uit Canada

  Canadezen die als au pair voor maximaal 90 dagen naar Spanje willen gaan, hebben geen visum nodig, maar moeten zich wel aan enkele inreisvoorschriften houden. Voor een langer verblijf zijn twee visa mogelijk: het au pair visum en het Youth Mobility visum. Het aantal visa binnen het programma Jeugd Mobiliteit is beperkt. Geïnteresseerde au pairs kunnen daarom contact opnemen met de Spaanse ambassade in Canada om de beschikbaarheid te controleren.

 • Au pairs uit Kazachstan

  Au pairs uit Kazachstan die minder dan 90 dagen bij een gastgezin in Spanje willen verblijven, kunnen een Schengenvisum aanvragen en de nodige documenten overleggen. Voor een verblijf van meer dan 90 dagen in Spanje moeten au pairs een au pair visum aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Spaanse ambassade in Astana.

 • Au pairs uit Nieuw-Zeeland

  Met het Working Holiday Program kunnen Nieuw-Zeelanders als au pair naar Spanje gaan. Meer informatie kan worden verkregen bij de Spaanse ambassade in Nieuw-Zeeland.
  Let op: Met dit programma kunt u tot 6 maanden in Spanje werken. Als au pair kun je maximaal 3 maanden bij hetzelfde gastgezin verblijven. Voor een gepland verblijf van minder dan 3 maanden is geen visum nodig om Spanje binnen te komen. Er zijn echter enkele toegangsregels die in acht moeten worden genomen.

 • Au pairs uit Zuid-Afrika

  Burgers van Zuid-Afrika kunnen een au pair visum aanvragen. Meer informatie kan worden verkregen bij de Spaanse ambassade in Zuid-Afrika.

 • Au pairs uit Vietnam

  Au pairs uit Vietnam moeten een verblijfsvergunning voor studiedoeleinden aanvragen.

 • Au pairs uit andere landen

  Afhankelijk van de geplande verblijfsduur moeten verschillende formaliteiten in acht worden genomen.

  Verblijf in Spanje duurt maximaal 90 dagen

  Als het au pair maximaal drie maanden in Spanje wil verblijven, moet hij/zij duidelijk maken of hij/zij een visum nodig heeft om Spanje binnen te komen. De lijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan hiervoor worden gebruikt. Indien een visum vereist is, kan een kortetermijnvisum (Schengenvisum) worden aangevraagd.

  Ongeacht of er al dan niet een visum vereist is, moet het verblijf in Spanje worden gerechtvaardigd op basis van bepaalde documenten en moet worden aangetoond dat het au pair zich het verblijf kan veroorloven. Het verblijf moet ook privé redenen hebben of studiedoeleinden vervullen. Het gastgezin moet het ondertekende au paircontract (dat ook dient als bewijs van voldoende financiële middelen) en de uitnodigingsbrief opsturen. Het gastgezin vraagt het formulier voor de uitnodigingsbrief aan bij de politie. Zodra zij het formulier hebben ontvangen, moeten zij het naar het au pair sturen, zodat het samen met de andere documenten aan de grens kan worden voorgelegd. Bovendien zou het au pair een kopie van de Europese Overeenkomst inzake de tewerkstelling in het Spaans moeten hebben.

  Verblijf in Spanje duurt langer dan 90 dagen

  Als het au pair langer dan drie maanden blijft, zijn er de volgende mogelijkheden om als au pair naar Spanje te gaan:

  Studentenvisum

  Om een studentenvisum te verkrijgen, moet worden aangetoond dat het au pair is ingeschreven voor een cursus Spaans (het gastgezin kan zorgen voor de inschrijving) die minstens 20 uur per week duurt. De taalschool moet erkend zijn door het Instituto Cervantes. Wanneer het visum wordt aangevraagd bij het consulaat of de ambassade, moet het de bevestiging van de inschrijving voor de taalcursus, het door het gastgezin ondertekende au pair contract en het bewijs van ziektekostenverzekering geldig voor de duur van het verblijf in Spanje bevatten. De eisen en formaliteiten worden uitgelegd op de website "Extranjería" van het Secretaría de Estado de Estado de Administraciones Públicas. Binnen een maand na aankomst in Spanje moet het au pair een verblijfsvergunning aanvragen bij een lokaal politiebureau.

  Tijdelijke verblijfsvergunning (Autorización inicial de residencia temporal no lucrativa)

  Met deze verblijfsvergunning kan het au pair Spanje binnenkomen. Zij moeten bewijzen dat zij zich hun verblijf kunnen veroorloven en dat zij gedurende hun gehele verblijf in Spanje een geldige ziektekostenverzekering hebben. Meer informatie over de vereisten en formaliteiten rond deze vergunning is te vinden op de website van het Secretaría de Estado de Estado de Administraciones Públicas onder "Extranjería".

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.