Informatie voor au pairs en gastgezinnen
Au pair verblijf in Nieuw-Zeeland

Als au pair naar Nieuw-Zeeland

Au Pair in NeuseelandHier vind je informatie over het gastland Nieuw-Zeeland: van de formaliteiten en de toegangsvoorwaarden tot het zakgeld, de vrije tijd, de verzekering, het rijbewijs, de taalcursus en het au pair contractGastgezin in Nieuw-Zeeland

Gastfamilie in NeuseelandJullie wensen gastgezin in Nieuw-Zeeland te worden? Hier kunnen jullie nagaan of jullie een au pair mogen ontvangen, hoeveel dit zal kosten, uit welk land de au pair afkomstig mag zijn en met welke toegangsvoorwaarden jullie rekening moeten houden. Wij informeren jullie bovendien over de werktijden en taken van een au pair, over de verplichte verzekeringen en nog veel meer. 

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.