Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Spanje

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in Spanje, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Er is geen officieel au pair programma in Spanje. Spanje heeft echter de Europese overeenkomst inzake de tewerkstelling van au pairs ondertekend-.Mensen uit bijna alle landen van de wereld kunnen dus als een au pair naar Spanje gaan als ze voldoen aan de bijbehorende voorwaarden voor toetreding.

Opgelet! Als de moedertaal van het au pair Spaans is, mag het niet als au pair in Spanje werken!

Contract

Bespreek zorgvuldig vooraf met je gastgezin jullie wederzijdse verwachtingen en onderschrijf een contract waarin de belangrijkste punten van jullie overeenkomst zijn opgenomen. Zo vermijden jullie toekomstige teleurstellingen. Daarvoor kunnen jullie het officiële contract conform de Europaovereenkomst gebruiken.

Opzegging

De wettelijke opzegtermijn voor een au pair contract bedraagt 14 dagen. Zo hebben zowel de au pairs als hun gastgezinnen genoeg tijd om een andere gastgezin of au pair te vinden, alsook de terugkeer van de au pair te organiseren.

 

Werkzaamheden

Als au pair moet je vooral voor de kinderen zorgen. Daarnaast behoren ook eenvoudige huishoudelijke taken tot je verplichtingen.

Bespreek je specifieke taken als au pair met je gastgezin. Jullie overeenkomst zouden jullie daarna in een au pair contract opnemen.

 

Zakgeld

In spanje ontvangen au pairs minimaal 70 euro zakgeld per week. Kost en inwoning krijg je gratis.

 

Kost en inwoning

Naast zakgeld krijg je ook gratis kost en inwoning. Daarop heb je ook recht als je ziek bent of tijdens je verlof.

 

Werktijden

Er bestaat geen officiële regelgeving voor het aantal uur dat je als au pair in Spanje mag werken. Uit onze ervaring kunnen wij echter een werktijd van 30 uur per week aanraden (oppaswerkzaamheden inbegrepen).

 

Vrije tijd en verlof

Een au pair heeft recht op 1 vrije dag per week. Minstens één keer per maand moet het op een zondag zijn.

Er bestaat geen officiële regelgeving m.b.t. het au pair verlof. Daarom zou je jouw aantal vrije dagen als au pair vooraf met je gastgezin afspreken. Ons advies: een au pair die 12 maanden in het gastland verblijft zou recht moeten hebben op vier weken verlof. Voor een korter verblijf kunnen de au pairs en hun gastgezinnen zich aan dit voorstel aanpassen.

 

Duur van het verblijf

Er is geen minimum- of maximumverblijfsduur in Spanje. Au-pairs die tussen een en drie maanden in Spanje willen verblijven, hebben meestal geen visum nodig om het land binnen te komen. Spanje is dus zeer geschikt voor een verblijf als zomer au pair. Voor een verblijf van meer dan drie maanden moeten au-pairs uit niet-EU-landen een visum aanvragen.

 

Taalcursus

Als au pair zou je de mogelijkheid moeten hebben een Spaanse taalcursus te volgen. Normaal gezien betaal je zelf daarvoor. Het beste is je gastgezin te vragen of ze je daarbij kunnen helpen een goede taalcursus in hun buurt te vinden. Au pairs die een studentenvisum aanvragen moeten een taalcursus volgen aan een van de scholen die erkend zijn door de Instituto Cervantes. The course must be of at least 20 hours per week. The duration of the language course should be the same as the length of your stay. Ask this last point at the Spanish Embassy or Consulate in your country.

 

Au pair verzekering

Om veilig en volledig verzekerd te zijn moeten au pairs uit alle landen (EU en niet-EU) voor hun au pair verblijf in Spanje een volledige particuliere ziektekostenverzekering afsluiten. Volgens de door Spanje ondertekende Europese Overeenkomst inzake Au Pair Plaatsing moeten au pairs en gastgezinnen de betaling van de premies voor een particuliere ziektekostenverzekering op voet van gelijkheid delen. Dit is een punt dat tussen de au pair en het gastgezin zou moeten worden verduidelijkt bij het maken van contractuele afspraken voor het au pair verblijf voor het begin ervan. 

AuPairWorld raadt het verzekeringspakket PROTRIP-WORLD aan als bescherming tijdens het au pair verblijf. Deze is speciaal voor au pairs en andere jongeren die in het buitenland verblijven. Deze verzekering dekt o.a. de volledige kosten voor medische verzorging in het ziekenhuis en ambulante medische verzorging (vaak niet volledig gedekt met de EHIC kaart voor EU-au pairs), plus terugvervoer naar het land van herkomst om medische redenen (helemaal niet gedekt met de EHIC kaart).

Meer informatie over verzekeringen:

 

Rijbewijs

Meestal willen gastgezinnen een au pair die een rijbewijs heeft. De au pair moet bovendien over voldoende rijervaring beschikken.

Als au pair zal je heel waarschijnlijk het auto van je gastgezin rijden. Jullie moeten dus vooraf de kwesties van aansprakelijkheid en verzekering regelen. Als je een verkeersongeval met schade veroorzaakt moeten jullie weten wie de kosten zal moeten dekken.

Indien je in Spanje wilt rijden zul je eerst moeten weten of jouw rijbewijs daar geldig is. Misschien moet je een internationaal rijbewijs aanvragen in jouw eigen land.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.