Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in IJsland

Hoeveel uur moet een au pair werken en hoeveel vrije tijd heeft hij? Hoeveel zakgeld krijgt een au pair in IJsland? Alle basisvoorwaarden voor een au pair verblijf in IJsland vindt u hier.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Contract

Het au pair contract is alleen verkrijgbaar bij de IJslandse immigratiedienst Utlendingastofnun (UTL) en het IJslandse arbeidsbureau.

In geval van annulering van het au pair contract moet een formulier worden ingevuld en naar de immigratiedienst worden gestuurd.


 

Duur van het verblijf

Een au pair vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal 12 maanden en kan niet worden verlengd.


 

Werkzaamheden

Een au pair is primair verantwoordelijk voor de kinderopvang. Het helpt ook bij lichte huishoudelijke taken. Daarnaast kan het au pair helpen bij het huiswerk van de kinderen of het verzorgen van de huisdieren - maar niet uitsluitend. Een au pair is echter geen nanny of dierenverzorger!


 

Zakgeld

In IJsland ontvangen au pairs wekelijks een zakgeld van 15.000 IKR.


 

Kost en inwoning

Au pairs in IJsland hebben recht op een eigen afsluitbare kamer met raam. Natuurlijk zijn er ook maaltijden voor de kinderen en het gezin. Het au pair krijgt dit alles gratis terug voor zijn werk.


 

Werktijden

In IJsland werkt een au pair maximaal 30 uur per week of maximaal 5 uur per dag.


 

Vrije tijd en verlof

In IJsland hebben au pairs recht op één vrije dag per week en ten minste één gratis weekend per maand.

Voor elke 6 maanden werk hebben au pairs recht op 1 week vakantie in IJsland. Het au pair kan dit geheel vrijelijk regelen en het zowel met het gezin als daarbuiten doorbrengen.


 

Taalcursus

Het gastgezin moet ervoor zorgen dat het gastgezin voldoende tijd heeft om een taalcursus bij te wonen door de werktijden daarop af te stemmen. Het au pair draagt de kosten van de taalcursus.


 

Au pair verzekering

Om veilig en volledig verzekerd te zijn moeten au pairs uit alle landen (EER en niet-EER) een uitgebreide particuliere au pair verzekering afsluiten voor een au pair verblijf in IJsland. Gastgezinnen in IJsland zijn verplicht de kosten voor deze verzekering op zich te nemen. 

AuPairWorld raadt hiervoor het verzekeringspakket PROTRIP-WORLD aan. Deze is speciaal voor au pairs en andere jongeren die in het buitenland verblijven. Deze verzekering dekt o.a. de volledige kosten voor medische verzorging in het ziekenhuis en ambulante medische verzorging (vaak niet volledig gedekt met de EHIC kaart voor EU-au pairs), plus terugvervoer naar het thuisland om medische redenen (helemaal niet gedekt met de EHIC kaart).

Meer informatie over verzekeringen:


 

Reiskosten

Volgens de wettelijke voorschriften in IJsland moeten het au pair en het gastgezin het eens worden over de betaling van de reiskosten. Het gezin kan de volledige kosten dekken en moet minstens de helft van de reiskosten betalen. Indien de au pair overeenkomst voortijdig wordt beëindigd, moeten bepaalde voorschriften in acht worden genomen, afhankelijk van wie de overeenkomst heeft opgezegd en hoe de overeenkomst wordt beëindigd.

Wij raden gastgezinnen aan om de reiskosten te betalen nadat het au-pair in IJsland is aangekomen.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.